Cornelis de Wittstraat 40, 3311 GD, Dordrecht
Verhuurd 3311 GD, Dordrecht

Cornelis de Wittstraat 40, 3311 GD, Dordrecht

Kenmerken

Oppervlakte 255 m²
Perceel 3182 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Cornelis de Wittstraat 40
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3182 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 255 m²
Oppervlakte in units vanaf 255 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE HUUR: circa 255 m² winkelruimte op de begane grond, gelegen op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht. Het gebouw heeft bijzondere kenmerken zoals verdiepingshoogten van 4 tot 5 meter, een mooie betonnen constructie met een industriële uitstraling en de perfecte ligging in hartje Dordrecht. De beschikbare ruimte is gelegen op de eerste verdieping van dit prachtige pand.

De dynamische locatie is zeer gunstig gelegen aan de rand van het historische centrum van Dordrecht, aan het einde van de Spuiboulevard en op loopafstand (200 meter) van trein- en busstation Dordrecht.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Het gehele pand bestaat uit acht eigendomspercelen, in het kadastraal register aangegeven als gemeente Dordrecht, sectie D, nummers 6820, 6805, 6806, 6807, 6808, 6241, 6810 en 6811 met een totale perceelgrootte van 3.284 m² en het recht om een plateau te hebben en te houden voor het laden en lossen van het pand.

Indeling
Ca. 255 m² Casco winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een rechthoekige unit aan de zijde van de Cornelis de Wittstraat. De winkel heeft aan de straatzijde een front van ruim 13 meter, bij de doorgang naar de supermarkt tegenover een drogisterij.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat.

Huurprijs
€ 180,00 per m2 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 5,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- Glasbewassing buitenzijde en algemene ruimtes
- Elektriciteitsverbruik algemene ruimtes

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012, met enkelbestemming ‘Centrum’ en met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. kantoor;
d. atelier;
e. maatschappelijk;
f. bedrijf;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. wonen;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.4 .

Naast de eerste stedenbouwkundige specificatie wordt het pand ook gebouwd in een gebied waar de archeologische waarden moeten worden beschermd.

Als we kijken naar de specifieke gebruiksregels voor deze locatie, merken we dat de functies genoemd onder a tot en met h alleen zijn toegestaan op de begane grond, detailhandel mag niet groter zijn dan 1.000 m², hotel / restaurant is verboden en bedrijven zijn alleen toegestaan binnen categorie 1 en 2 van de bijlage bij het bestemmingsplan (geen geluidsoverlast, stank en stank).

Een deel van de parkeerplaats heeft een secundaire bestemmingsregeling en heeft de aanvullende quote “WRO-zone - wijzigingsgebied 2”. Deze toevoeging betekent dat:

Op grond van artikel 18 van de stedenbouwkundige specificatie is de zonering van de woning: Wonen (Woondoeleinden) met een maximale hoogte van 15 m. aan de gevel van de Koningin Wilhelminastraat.

Volgens de bestemmingsregels, gronden met de bovengenoemde bouwspecificatie, kan het gebouw worden gebruikt voor:

een. residentiële doeleinden
h. en alle voorzieningen die bij de planningsspecificaties horen, zoals trottoirs, groen, water, parkeren en nutsvoorzieningen.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 28 juli 2020. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie