Verkocht 3311 LC, Dordrecht

Blekersdijk 1, 3311 LC, Dordrecht

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is dit markante zelfstandige kantoorgebouw, gelegen aan de rand van het centrum van Dordrecht. het complex beschikt over een vijftal bouwlagen, waarvan de begane grond, eerste en tweede verdieping thans nog zijn ingericht als...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 410 m²
Perceel 97 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Blekersdijk 1
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 139 m²
Perceeloppervlakte 97 m²
Kantoor
Oppervlakte 410 m²
Verdiepingen
  • 5
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit markante zelfstandige kantoorgebouw, gelegen aan de rand van het centrum van Dordrecht. het complex beschikt over een vijftal bouwlagen, waarvan de begane grond, eerste en tweede verdieping thans nog zijn ingericht als kantoorruimte. De derde en vierde verdieping zijn ingericht als zelfstandige woonruimte.

In het originele ontwerp werd al rekening gehouden met voldoende inval van daglicht. Door de combinatie van grote ruiten en hoge etages komt er een grote hoeveelheid daglicht binnen, wat maakt dat het pand ondanks de compacte gevels zeer ruimtelijk aanvoelt.

Het pand ligt op loopafstand van aantrekkelijke horecagelegenheden en het kernwinkelgebied van Dordrecht. Het object is gelegen op circa een kilometer afstand van de op- en afritten van de A16 en is daardoor zeer goed bereikbaar per auto. Ook per openbaar vervoer is het complex goed te bereiken vanaf het station Dordrecht Centraal. De loopafstand naar het Station van Dordrecht Centraal bedraagt circa 5 minuten.

Een absoluut pluspunt van de locatie is dat er een gemengde bestemming van kracht is, die niet alleen de huidige functie toestaat, maar het tevens eenvoudiger maakt om het pand te transformeren naar woonruimte.

Gemeente Dordrecht
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 5954, groot 97 centiare.

Indeling
Ca. 89,7 m² BVO Kantoor gelegen op de begane grond;
Ca. 79,4 m² BVO Kantoor gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 79,4 m² BVO Kantoor gelegen op de tweede verdieping;
Ca. 81,6 m² BVO Woonruimte gelegen op de derde verdieping;
Ca. 79,4 m² BVO Woonruimte gelegen op de vierde verdieping.
Ca. 70,0 m² BVO Buitenruimte gelegen op het dakterras op de vijfde verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd in de huidige staat met alle aanwezige voorzieningen.

Koopsom
€ 650.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Wijze van oplevering
Koper aanvaardt de onroerende zaak in alle opzichten op basis van het uitgangspunt ‘as is, where is’. Hiermee bedoelen Partijen dat Koper onder meer de daadwerkelijke/ feitelijke staat, waaronder onder meer (doch niet beperkt tot) is begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische, fiscale en feitelijke staat waarin de onroerende zaak zich thans bevindt, aanvaardt en dat Koper ter zake van de staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd jegens Verkoper heeft.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012. Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object “Gemengd - 1” met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie’’ en ‘’Waarde – Beschermd Stadsgezicht’’. Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:

Bestemming
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. dienstverlening;
c. bedrijf;
d. maatschappelijk;
e. kantoor;
f. atelier;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. parkeren;
k. openbare verbinding;

De vorengenoemde gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl op 17 juli 2018.

Lasten en beperkingen
Voor wat betreft de bekende erfdienstbaarheden, bijzondere verplichtingen en zakelijke rechten wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende aankomsttitel, zijnde een akte van levering, verleden voor mr. Johannes Mattheus Bruns, notaris te Dordrecht, op 15 december 1999.

In deze akte is vermeld dat het object ten tijde van de verkrijging nog niet was aangewezen als:
- zijnde beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet, dan wel
- onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; dan wel
- door de gemeente is aangewezen als zijnde beschermd stads- of dorpsgezicht.

Doch, uit een aantekening op de kadastrale legger, in de vorm van een publiekrechtelijke beperking, is af te leiden dat het complex thans is aangewezen als zijnde ‘’Beschermd Monument, Gemeentewet’’ in de gemeente Dordrecht. Conform de gemeentelijke beperkingenregistratie is de aanwijzing afkomstig uit een akte die op 15 januari 2010 werd ingeschreven in de openbare registers onder nummer WKPB 371_18.

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Bodemkwaliteit en asbestrisico
Voor wat betreft de situatie omtrent de bodem en de eventuele aanwezigheid van verontreiniging wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende aankomsttitel, zijnde een akte van levering, verleden voor mr. Johannes Mattheus Bruns, notaris te Dordrecht, op 15 december 1999.

Hierin wordt onder andere door de toenmalig verkoper verklaart dat ten aanzien van het verkochte ten tijde van de vorige verkrijging geen beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 Wet Bodembescherming door het bevoegd gezag zijn genomen

Tevens wordt in deze akte door de verkoper verklaart dat er geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig is.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie