Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
3311 NX, Dordrecht

Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht

€ 825.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Te koop wordt aangeboden een volledig verhuurde commerciële plint, bestaande uit een drietal geschakelde, representatieve commerciële ruimtes in het historische centrum van Dordrecht. De ruimtes zijn gebouwd als plint onder een appartementencomplex, nabij de...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Media

Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 825.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 2007
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Vrieseweg 8 - 12
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
Belegging
Soort belegging kantoorruimte
Aantal huurders 3
Energie
Energielabel A++
Energielabel einddatum 2032-12-09
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Te koop wordt aangeboden een volledig verhuurde commerciële plint, bestaande uit een drietal geschakelde, representatieve commerciële ruimtes in het historische centrum van Dordrecht. De ruimtes zijn gebouwd als plint onder een appartementencomplex, nabij de drukke winkelstraten van Dordrecht. Het complex is goed bereikbaar vanuit een aantal parkeergarages in het centrum en via het openbaar vervoer (bus en trein). Op het binnenterrein van het complex zijn parkeervakken gesitueerd, waarvan er twee bij de verkoop zijn inbegrepen.

Het hoekpand (Vrieseweg 8) is thans in gebruik als supermarkt. Vrieseweg 10 tot en met 12 zijn recent in gebruik genomen als politie servicepunt alsmede een buurtkamer. Beide huurders hebben een langjarig huurcontract.

De Vrieseweg loopt over op de hoofdwegen Krommedijk en Oranjelaan. Vrieseweg loopt over op het Vrieseplein en de Vriesestraat en staat daarom in verbinding met het centrum van Dordrecht. Het object en is tevens bereikbaar via de Singel. Op circa 10 minuten loopafstand ligt het Centraal Station Dordrecht. Vanaf het intercity treinstation bent u in slechts 15 minuten op het Centraal Station Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie C, complexaanduiding 6874-A, appartementsindex 3 (commerciële ruimtes) en A-084 en A-092 (parkeerplaatsen).

Indeling
Vrieseweg 8:

Ca. 202 m² Commerciële ruimte, gelegen op de begane grond;

Vrieseweg 10-12:

Ca. 164 m² Commerciële ruimte, gelegen op de begane grond;

Ca. 72 m² Opslagruimte in de kelder;

2 Gemarkeerde parkeerplaatsen op het parkeerdek in de binnentuin van het complex.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal in de huidige, verhuurde, staat worden verkocht met onder andere de volgende voorzieningen:

Vrieseweg 8:
• Grindvloer;
• Luchtgordijn;
• Eigen meterkast;
• Toilet;
• Pantry.

Vrieseweg 10 – 12:
• Ramen v.v. dubbelglas met aluminium kozijnen;
• Te openen ramen;
• Scheidingswand tussen unit 10 en 12;
• Mechanische afzuiging;
• Keuken voorzien van apparatuur;
• Geheel betegeld toilet voorzien van wastafel;
• Eigen meterkast ter plaatse van de entree van huisnummer 12;
• Verwarming en koeling middels luchtbehandelingsinstallatie;
• Kelderruimte.

Huurgegevens
Op dit moment zijn er twee huurders gevestigd binnen het complex. De huidige huurstroom op jaarbasis is € 54.927,84 excl. BTW en/of BTW compensatietoeslag.

De exacte gegevens met betrekking tot deze huurders, de huurovereenkomsten en overige informatie zijn in te zien in een online dataroom. Indien u deze gegevens wil inzien, verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Koopsom
€ 825.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, In verhuurde staat “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Milieu gegevens
Meer informatie m.b.t. de milieu gegevens treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Tevens dienen de UBO’s en/of tekenbevoegde bestuurders te worden geïdentificeerd. Dit kan op een van onze kantoren of via IDIN!

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkoopvoorwaarden
Deze verkoopinformatie bevat beperkte informatie met betrekking tot het complex gelegen aan de Vrieseweg 8 t/m 12 te Dordrecht, dat eigendom is van onze opdrachtgever – Adviesburo voor Bouwbegeleiding en Management ‘Adboma B.V.’.

Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:

• Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u ook als zodanig te worden behandeld;
• Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (‘as is’), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening en risico een bouwkundige / technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object.
• De voorgenomen verkoop is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van Adboma B.V.
• Koper dient binnen vijf werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom;
• Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.

Disclaimer
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.

Digitale dataroom:
Meer informatie m.b.t. de digitale dataroom treft u in de te downloaden brochure.

Alle media

Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht

Alle afbeeldingen

Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht
Vrieseweg 8 - 12, 3311 NX, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie