Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
3311 GT, Dordrecht

Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht

€ 275.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is dit hoekpand, gelegen aan de Spuiweg op een perceel van ca. 102 m². Vanwege de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, leent dit object zich perfect voor transformatie. Het object bestaat uit drie bouwlagen, waarvan de begane...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 180 m²
Perceel 102 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 275.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1900
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Spuiweg 29 - 31
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 88 m²
Perceeloppervlakte 102 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 180 m²
Oppervlakte in units vanaf 180 m²
Energie
Energielabel E
Energielabel einddatum 2030-12-08
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit hoekpand, gelegen aan de Spuiweg op een perceel van ca. 102 m². Vanwege de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, leent dit object zich perfect voor transformatie.

Het object bestaat uit drie bouwlagen, waarvan de begane grond van origine in gebruik is geweest als winkelruimte (ca. 60 m²) en de bovengelegen verdiepingen als woning (ca. 88 m²). De winkel en de woning beschikken over een eigen entree op straatniveau en het perceel biedt de mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein.

De Spuiweg is gelegen aan de rand van de historische binnenstad van Dordrecht, met alle gemakken binnen handbereik. De Spuiweg heeft een rijke historie als toegangsweg naar de binnenstad en als winkelstraat. De afgelopen jaren hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden aan de Spuiweg, wat maakt dat het op dit moment een interessante woonlocatie is geworden. Meer informatie over dit object? Neem gerust contact met ons op.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 4588 en 6489, Groot 88 m² en 14 m².

Indeling
Ca. 60 m² Winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een winkel met een tweetal toiletten.

Ca. 18 m² Magazijn-/ opslagruimte op de begane grond aan de achterzijde.

Ca. 55 m² Woonruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een drietal kamers, een keuken en een badkamer.

Ca. 33 m² Woonruimte op de tweede verdieping, bestaande uit twee kamers en een overloop.

Ca. 14 m² Onbebouwd perceel aan de achterzijde.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Een tweetal meterkasten, waarbij: twee elektra aansluitingen (gesplitst in de begane grond en de bovenwoning), twee water meters (begane grond en eerste verdieping), één gasaansluiting en één glasvezelverbinding;
• Damestoilet;
• Herentoilet v.v. urinoir en normaal closet;
• Brandslaghaspels;
• Aangebouwde opslagruimte aan de achterzijde;
• Split-unit airconditioning (winkelruimte);
• Verwarming middels radiatoren, gekoppeld aan Cv-ketel;
• Houten kozijnen met enkele beglazing;

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van het object: “Gemengd - 2” met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie’’.

De voor ‘Gemengd – 2’ aangewezen gronden zijn bestemd:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca-1;
k. casino;
l. belhuizen/internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
m. parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen.

Een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de in lid 8.1 onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving.
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.
b. een 'casino' als bedoeld in lid 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);
c. horeca - 1 als bedoeld in lid 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 8, 1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
g. in afwijking van het bepaalde in lid 8.4 onder e zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
* aannemersbedrijf-timmerbedrijf Vrieseweg 46
h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;
i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

Het huidige gebruik is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 15 januari 2021.

Koopsom
€ 275.000,00 kosten koper.

Omzetbelasting
Het object wordt vrij van BTW verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Bijzonderheden
Het verkochte zal worden aanvaard in de huidige staat ‘’as is, where is’’. Tevens zal er in de uiteindelijke koopovereenkomst een ouderdomsclausule, alsmede een niet zelf-bewoningsclausule worden opgenomen.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger is vermeld dat er geen beperkingen bekend zijn in de Basisregistratie Kadaster en de Landelijke Voorzieningen WKPB.

Bodemgesteldheid en asbest
Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl, blijkt dat er in 2006 Historisch Onderzoek is uitgevoerd. De verbeelding op de kaart geeft aan dat de ondergrond nader onderzocht dient te worden.

Energielabel
Bovenwoning: energielabel E.
Winkelruimte: energielabel D.

Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 29 - 31, 3311 GT, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie