Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
3311 GR, Dordrecht

Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht

€ 26.950 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een commerciële ruimte, gelegen op de begane grond van het complex ‘De Nieuwe Poort’. Deze commerciële ruimte onderscheidt zich vanwege de uitstekende ligging op een zichtlocatie in het centrum van de stad, langs de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 154 m²
Meer kenmerken

Media

Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 26.950 p.j.
Servicekosten € 2.855 per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2004
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Spuiboulevard 222 b
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Kantoor
Oppervlakte 154 m²
Oppervlakte in units vanaf 154 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.87
Energielabel einddatum 2026-12-08
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een commerciële ruimte, gelegen op de begane grond van het complex ‘De Nieuwe Poort’.

Deze commerciële ruimte onderscheidt zich vanwege de uitstekende ligging op een zichtlocatie in het centrum van de stad, langs de Spuiboulevard. Al het verkeer dat uit de wijken Krispijn en Sterrenburg komt en al het verkeer dat vanaf de Rijksweg A-16 naar het centrum komt, passeert het complex.

De bereikbaarheid is goed. De afstand tot de op- en afrit van de A-16 (Rotterdam – Antwerpen) is ca. 5 minuten. Naast een goede bereikbaarheid per auto is het complex ook zeer gunstig gelegen ten opzichte van de openbaar vervoersvoorzieningen. Het Centraal Station van Dordrecht is op ca. 10 minuten loopafstand en er zijn diverse bushaltes nabij gelegen.

Het complex grenst direct aan de openbare parkeergarage Veemarkt, wat maakt dat de parkeervoorziening uitstekend is. De zij ingang van de parkeergarage komt direct voor de deur van het complex uit. Tevens is er een fietsenstalling aanwezig in het complex, waar huurders gratis hun fiets kunnen stalen.

Verder is het centrum van Dordrecht op loopafstand, wat maakt dat er diverse voorzieningen in de direct nabije omgeving van het complex gesitueerd zijn, zoals winkels, supermarkten, een sportschool en kinderopvanglocaties.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 6703-A, A-166, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 154 m² Commerciële ruimte op de begane grond, voorzien van een open kantoortuin, twee separate kantoorvertrekken en een pantry.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Wandafwerking voorzien van wit spuitwerk op wanden en kolommen;
- Vloerbedekking*;
- Kabelgoten voorzien van data* en elektra aansluitpunten*;
- 2 elektra zuilen ten behoeve van werkplekken*;
- Deels opbouw verlichtingsarmaturen;
- Deels verlaagd systeemplafond voorzien van inbouwspots;
- Pantry voorzien van 4 onderkastjes en twee (deels open) bovenkastjes, voorzien van close-in boiler (Daalderop 15 liter);
- Enkel hangend dames- en herentoilet voorzien van voorportaal met enkele wasbak en spiegel;
- Verwarmingsinstallatie en koeling met luchtbevochtiging. Vanuit de verlaagde gangzone wordt lucht via instelbare roosters vanuit de zijkanten ingeblazen. De lucht wordt afgezogen via roosters aan de onderzijde van de verlaagde strook;
- Brandslanghaspel en brandblusser*;
- Intercominstallatie;
- Centraal brandmeld- en ontruimingsinstallatie ;
- Tussendeur naar de centrale entree van het complex;
- Patchkast*;
- Glasvezelaansluiting*;
- Kluisje*;
- Fietsenstalling aan de linkerzijde in het gebouw.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 26.950,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 augustus, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Er kan een onderhuurovereenkomst gesloten worden tot en met 31 juli 2024.

De eigenaar van het complex staat er positief tegenover om onder bepaalde voorwaarden een langere huurperiode overeen te komen met een nieuwe huurder. Een en ander is onder het uitdrukkelijke voorbehoud van financiële gegoedheid van huurder.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst loop tot en met 31 juli 2024 en zal van rechtswege eindigen.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2.855,88 per jaar voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt als bijlagen bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Schil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd - 2‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘.

De voor ‘Gemengd – 2‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca-1;
k. casino;
l. belhuizen/ internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
m. parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 8.4.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 23 november 2021.

De privaatrechtelijke bestemming betreft kantoor-/winkelruimte.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht
Spuiboulevard 222 b, 3311 GR, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie