Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
3311 HM, Dordrecht

Singel 348, 3311 HM, Dordrecht

€ 12.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur is beschikbaar deze leuke commerciële ruimte, aan de rand van het centrum van Dordrecht. De commerciële ruimte is gelegen op de begane grond en heeft een front aan zowel de Singel als aan de Spuiweg van in totaal ca. 15 meter, wat het bij...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 65 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 12.500 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Nevenfuncties
  • Winkelruimte
Bouwjaar 1914
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Singel 348
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 65 m²
Oppervlakte in units vanaf 65 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 2
Niet-overdekt prijs 750
Niet-overdekt BTW belast ja
Winkelruimte
Oppervlakte 65 m²
Oppervlakte in units vanaf 65 m²
Oppervlakte verkoop vloer 48 m²
Frontbreedte 1491 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel C
Energielabel index 1.16
Energielabel einddatum 2030-01-20
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar deze leuke commerciële ruimte, aan de rand van het centrum van Dordrecht.

De commerciële ruimte is gelegen op de begane grond en heeft een front aan zowel de Singel als aan de Spuiweg van in totaal ca. 15 meter, wat het bij uitstek geschikt maakt voor onder andere een dienstverlener.

Het betreft een mooie lichte kantoorruimte met een separate spreekkamer aan de voorzijde en een pantry en enkel toilet aan de achterzijde.

Bij het gehuurde horen tevens een tweetal parkeerplaatsen die zijn gelegen aan de Bellevuestraat te Dordrecht, gelegen op ca. 3 minuten loopafstand van de commerciële ruimte. De parkeerplaatsen zijn afgesloten middels een parkeerbeugel.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 6723-A, appartementsindex 1.

Indeling
Ca. 65 m² Commerciële ruimte op de begane grond, voorzien van kantoortuin, een aparte spreekkamer, toilet en een pantry.

2 Parkeerplaatsen, gelegen aan de Bellevuestraat.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• pantry v.v. 4 onderkastjes, 3 bovenkastjes, ingebouwde koelkast*;
• enkel hangend toilet, volledig betegeld, voorzien van handwasbak*;
• systeemplafond v.v. inbouwspots*;
• laminaatvloer*;
• mechanische ventilatie*;
• aparte spreekkamer*;
• verwarming middels CV, gekoppeld aan radiatoren*;
• glasvezelaansluiting*;
• meterkast v.v. eigen aansluitingen*;
• brandblussers*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Commerciële ruimte: € 12.500,00 per jaar.
Parkeerplaatsen: € 750,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De commerciële ruimte beschikt over een energielabel C. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Schil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd -2 ‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en ‘Beschermd Stadsgezicht’.

De voor ‘Gemengd - 2‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca-1;
k. casino;
l. belhuizen/internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
m. parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 8.4 .

8.4 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de in lid 8.1 onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
a. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving;
b. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.
b. een 'casino' als bedoeld in lid 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);
c. horeca - 1 als bedoeld in lid 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 8, 1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
g. in afwijking van het bepaalde in lid 8.4 onder e zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan;
a. aannemersbedrijf - Timmerbedrijf Vrieseweg 46
h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;
i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het beschermd stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 14 september 2022 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Tevens dient de tekenbevoegd bestuurder zich te identificeren. Dit kan via iDIN of op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht
Singel 348, 3311 HM, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie