Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
3311 HK, Dordrecht

Singel 268, 3311 HK, Dordrecht

€ 140 - € 165 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Ondernemen in deze vrijstaande, monumentale kantoorvilla? Er komt ca. 338 m² kantoorruimte beschikbaar in deze prachtige kantoorvilla, gelegen binnen de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht. De ontwerper van de villa is architect Eduard Cuypers, die voor...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 338 m²
Meer kenmerken

Media

Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 140 - € 165 p/m² p.j.
Servicekosten € 40 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1909
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Singel 268
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
Kantoor
Oppervlakte 338 m²
Oppervlakte in units vanaf 338 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 4
Niet-overdekt prijs 1250
Niet-overdekt BTW belast ja
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Ondernemen in deze vrijstaande, monumentale kantoorvilla? Er komt ca. 338 m² kantoorruimte beschikbaar in deze prachtige kantoorvilla, gelegen binnen de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht. De ontwerper van de villa is architect Eduard Cuypers, die voor het zeer rijk uitgevoerde interieur van het pand bijzondere en kostbare materialen gebruikte, waaronder gebrandschilderd glas-in-lood uit het Delftse atelier 't Prinsenhof. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, traditionalistische overgangsstijl met invloeden van de negentiende-eeuwse en klassieke bouwkunst.

Het object is zeer stijlvol te noemen en is in de jaren-90 van de vorige eeuw op een deskundige en verantwoorde wijze gerenoveerd. De toepassing van o.a. marmer, eikenhout en fraaie detailleringen geven het pand extra grandeur.

De beschikbare kantoorruimte is verdeeld over de begane grond, eerste verdieping en de tweede verdieping.

De historische binnenstad van Dordrecht, het Centraal Station en de snelweg zijn allemaal gemakkelijk bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 5226, Groot 1.707 m².

Indeling
Ca. 40 m² Kantoorruimte op de begane grond, inclusief toeslag algemene ruimte.

Ca. 258 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;

Ca. 40 m² Kantoor-/ Secundaire ruimte op de tweede verdieping;

4 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Bijzonderheden
Binnen het object is nog meer kantoorruimte beschikbaar die wij rechtstreeks namens verhuurder aanbieden, het gaat dan om ca. 160 m² kantoorruimte op de begane grond.

Voorzieningen
Het object zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Bellentableau aan de buitenzijde;
• Algemene entree;
• Verwarming middels radiatoren/ convectoren;
• Gedeeltelijk split-unit airconditioning*;
• Gedeeltelijk voorzien van tapijt* en gedeeltelijk voorzien van marmeren vloer;
• Intercominstallatie;
• Systeemplafond* v.v. LED-verlichting;
• Personenlift;
• Diverse toiletten, volledig betegeld;
• Pantry v.v. koelkast*, vaatwasser*, boiler t.b.v. warm water (eerste verdieping)
• Pantry v.v. koelkast* en boiler t.b.v. warm water (tweede verdieping)
• Diverse inbouwkasten in de kantoorvertrekken;
• Serverruimte (gekoeld);
• Glas in lood elementen;
• Enkele beglazing;
• Data*- en elektra aansluitpunten;
• Brandblusvoorzieningen*;
• Vluchtrouteaanduiding;
• Balkon op de eerste verdieping;
• Vijf kantoorvertrekken op de eerste verdieping, pantry en toiletgroep;
• Twee kantoorvertrekken op de tweede verdieping, pantry en toilet (de tweede verdieping is tevens voorzien van een zelfstandig trappenhuis);

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Begane grond € 165,-- per m² per jaar
Eerste verdieping € 160,-- per m² per jaar
Tweede verdieping € 140,-- per m² per jaar
Secundaire ruimte/ archief tweede verdieping € 75,-- per m² per jaar
Berging/ archief souterrain € 75,-- per m² per jaar
Parkeerplaatsen € 1.250,-- per plaats per jaar

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 september op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het betreft een onderhuursituatie. Er kan er een onderhuurovereenkomst worden gesloten t/m 30 november 2025.

Eigenaar heeft te kennen gegeven ervoor open te staan om onder bepaalde voorwaarden een rechtstreekse huurovereenkomst aan te gaan met een nieuwe huurder. Het is dan ook mogelijk om langer te huren dan hierboven aangegeven.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst loopt tot en met 30 november 2025 en zal van rechtswege eindigen.
Indien er een rechtstreekse huurovereenkomst met de eigenaar wordt gesloten, is een langere huurtermijn mogelijk. De overige voorwaarden zullen dan nog nader worden besproken.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend van € 40,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Levering van gas, elektra en water inclusief vastrecht;
• Installatie onderhoud;
• Glasbewassing buitenzijde (4x per jaar);
• Onderhoudscontract alarminstallatie;
• Abonnement alarmopvolging en meldkamer;
• Lift onderhoud;
• Terrein onderhoud;
• Afvalcontainers;
• Onderhoud van de blusmiddelen;

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Niet van toepassing aangezien het pand een rijksmonument betreft.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Schil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012. Op grond van artikel 9 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd - 3‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie‘ en ‘waarde – Beschermd - Stadsgezicht‘.

De voor ‘Gemengd – 3‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. perifere detailhandel;
d. dienstverlening;
e. horeca - 1;
f. bedrijf;
g. maatschappelijk;
h. kantoor;
i. atelier;
j. cultuur en ontspanning;
k. sport;
l. openbare parkeergarage;
m. parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen

een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 9.4 .

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 2 november 2021.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Singel 268, 3311 HK, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht
Singel 268, 3311 HK, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie