Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
3316 GS, Dordrecht

Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht

€ 55.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve bedrijfsruimte die is voorzien van ingebouwde kantoorruimte over twee bouwlagen en een verhard buitenterrein. Het is mogelijk om de objecten separaat te huren vanaf € 55.000,00 per jaar. Het complex is...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1316 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 55.000 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1994
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Planckstraat 61 - 63
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 10
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1016 m²
Oppervlakte in units vanaf 1016 m²
Kantoor oppervlakte 300 m²
Energie
Energielabel B
Energielabel einddatum 2026-04-28
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve bedrijfsruimte die is voorzien van ingebouwde kantoorruimte over twee bouwlagen en een verhard buitenterrein. Het is mogelijk om de objecten separaat te huren vanaf € 55.000,00 per jaar.

Het complex is verdeeld in twee separate bedrijfsruimten met kantoorruimte. De kantoorruimte aan de Planckstraat 61 betreft de van origine gebouwde kantoorruimte over twee bouwlagen. De kantoorruimte aan de Planckstraat 63 is uitgebreid en voorzien van diverse kantoorvertrekken en een kantineruimte met keuken.

Het complex is gesitueerd in het hart van bedrijventerrein Dordtse Kil II en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3, die een directe verbinding vormt tussen de A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied).

Het bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven in de periode tussen het jaar 1990 en 2000. Het bedrijventerrein ligt ten zuiden van bedrijventerrein Dordse Kil I, geografisch gezien tussen de rivier de Dordtse Kil en rijksweg A-16, welke zich op ca. 2 minuten afstand bevindt. Het bedrijventerrein beschikt over collectieve beveiliging.

Het object onderscheidt zich ten opzichte van vergelijkbare objecten door de grote hoeveelheid afgescheiden buitenterrein, het representatieve opleveringsniveau en de gunstige vloerbelasting. De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor opslag- als productiedoeleinden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie V, Nummer 665, Groot 1.984 m².

Indeling
Planckstraat 61:
Ca. 610 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 80 m² Kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
6 Parkeerplaatsen.

Planckstraat 63:
Ca. 406 m² Bedrijfs -/opslagruimte op de begane grond;
Ca. 110 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 110 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 336 m² Afgesloten verhard buitenterrein;
4 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Planckstraat 61:
Kantoorruimte:
- Gescheiden dames- en herentoilet ingebouwd in de bedrijfsruimte;
- Pantry;
- Verlaagd systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen;

Bedrijfsruimte:
- Betonvloer met een draagvermogen van 2.500 kg/m²;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur* t.g.v. ca. 4,50 m x 4,25 m (b x h);
- Interne inbraak beveiliging middels staalwerk;
- LED verlichting;
- Brandslanghaspels*;
- Camera bewaking*;
- Lichtstraat in het dak;
- Nooduitgang aan de achterzijde;
- Meterkast;

Planckstraat 63:
Kantoor begane grond:
- Pantry;
- Gescheiden dames- en herentoilet;
- Systeemplafond;
- Alarmsysteem* voorzien van bewegingssensoren* en camera’s*;
- Airco unit*;
- Gedeeltelijk LED verlichting;

Kantoor eerste verdieping:
- Systeemplafond met LED verlichting;
- Split-unit airco (2x)*;
- Kunststofkozijnen met te openen ramen v.v. dubbelglas;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld CV-ketel (Remeha Avanta);
- Mechanische afzuiging;
- Keuken v.v. koelkasten*, vriezer*, magnetron*, oven* en kookplaat*;

Bedrijfsruimte:
- Lichtstraat in het dak;
- Interne inbraak beveiliging middels staalwerk;
- Betonvloer met een draagvermogen van 2.500 kg/m²;
- LED verlichting;
- 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren* (voorgevel en zijgevel) t.g.v. ca. 4,50 x 4,25 m (b x h);
- Nooduitgang aan de achterzijde;
- Spoelbak;
- Meterkast;

Terrein:
- Verhard middels klinkers;
- Omheind door een hekwerk;
- Laadpunt elektrische auto* aan voorzijde object t.p.v. parkeerplaatsen;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Vanaf € 55.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden servicekosten in rekening gebracht, welke nog afgestemd zullen worden met Verhuurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Planckstraat 61: Energielabel G.
Planckstraat 63: Energielabel B.

Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-3‘ en tevens de gebiedsaanduidingen ‘Geluidzone – industrie’ en ‘Milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’.

De voor ‘Bedrijf‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 14 juli 2022 via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Lasten en beperkingen
Wij hebben de laatst bekende akte gerechercheerd en betrokken bij deze aanmelding. Dit betreft een akte van levering verleden voor notaris C.L. Papaïoannou te Dordrecht op 19 juni 2018.

Op de kadastrale legger is een kwalitatieve verplichting opgenomen die is ingeschreven in het Kadaster in stuk Hyp4 14153/2 Rotterdam op 24 november 1994. In de bovengenoemde akte van levering verwijst deze kwalitatieve verplichting naar de bebouwingsverplichting ten tijde van de gronduitgifte van het bedrijventerrein.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht
Planckstraat 61 - 63, 3316 GS, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie