Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
3316 GZ, Dordrecht

Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht

€ 3.995.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Het complex omvat de volle eigendom van twee percelen grond met daarop gebouwd een modern en jong grootschalig bedrijfscomplex, dat dateert uit 2006. Het complex bestaat uit één bouwmassa die is opgesplitst in vier aaneengeschakelde bedrijfshallen annex...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 4853 m²
Perceel 6300 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 3.995.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2006
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Pieter Zeemanweg 131
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 6300 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 3755 m²
Kantoor oppervlakte 1098 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 58
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het complex omvat de volle eigendom van twee percelen grond met daarop gebouwd een modern en jong grootschalig bedrijfscomplex, dat dateert uit 2006. Het complex bestaat uit één bouwmassa die is opgesplitst in vier aaneengeschakelde bedrijfshallen annex compartimenten, met aan de voorzijde kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Het complex omhelst in zijn totaliteit ca. 3.755 m² bedrijfsruimte i.c.m. ca. 1.293 m² kantoorruimte en ca. 58 parkeerplaatsen.

Het unieke aan het complex is dat de bedrijfsruimte beschikt over een tweetal loading docks, een gunstige vrije hoogte (ca. 9,5 m) en een zeer hoge vloerbelasting (ca. 7.000 kg. per m²). Daarnaast beschikt het complex nog over een tweetal bovengemiddeld grote overheaddeuren op maaiveld niveau (ca. 7 x 5,5 m¹ ). Door de aanwezigheid van deze voorzieningen is het complex multi functioneel aanwendbaar. Het is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden.

De kantoorruimte binnen het complex is modern uitgevoerd en verkeert in een turn key staat van afwerking. De volledige kantoorruimte is voorzien van airconditioning en iedere verdieping is royaal uitgevoerd met sanitaire voorzieningen.

Mocht het complex in zijn geheel iets te groot zijn voor uw bedrijfsactiviteiten, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Aangezien de bedrijfsruimte bestaat uit verschillende compartimenten en de kantoorruimte uit verschillende vleugels, maakt dat het gebouw eventueel geschikt is om in delen te verhuren. Kortom er is veel flexibiliteit op dat gebied!

Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.

Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 1196 en 1197, tezamen groot 6.300 m² (63 are).

Indeling
Het complex omvat:
Ca. 196 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, aangeduid als kantoorunit 0.1, welke unit is gelegen links op de begane grond;

Ca. 187 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, aangeduid als kantoorunit 0.2, welke unit is gelegen rechts op de begane grond, bestaande uit een grote open kantoortuin, een kantoor-/ kantineruimte met pantry en een was- en kleedruimte voorzien van douche en urinoir;

Ca. 195 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, aangeduid als kantoorunit 1.1, welke unit is gelegen links op de eerste verdieping;

Ca. 65 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, aangeduid als kantoorunit 1.2, welke unit is gelegen in het midden op de eerste verdieping;

Ca. 195 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, aangeduid als kantoorunit 1.3, welke unit is gelegen rechts op de eerste verdieping;

Ca. 195 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, aangeduid als kantoorunit 2.1, welke unit is gelegen links op de tweede verdieping;

Ca. 65 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, aangeduid als kantoorunit 2.2, welke unit is gelegen in het midden op de tweede verdieping;

Ca. 195 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, aangeduid als kantoorunit 2.3, welke unit is gelegen rechts op de tweede verdieping,

Ca. 948 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond aangeduid als hal 1, voorzien van één overheaddeur op maaiveldniveau in de zijgevel;

Ca. 743 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond aangeduid als hal 2. Hal 2 ligt ingebed tussen hal 1, 3 en 4 en is alleen intern bereikbaar vanuit hal 1, 3 en 4 middels een drietal schuifdeuren;

Ca. 1.752 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond aangeduid als hal 3, voorzien van één overheaddeur op maaiveldniveau in de zijgevel;

Ca. 312 m² Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond aangeduid als hal 4, voorzien van een tweetal loading docks, welk compartiment intern in verbinding staat met hal 1, 2 en 3;

Ca. 58 Parkeerplaatsen;

Alle hierboven genoemde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetrapportage, opgesteld door AeQO Property Support B.V. d.d. 23 juli 2007 en kunnen worden aangemerkt als verhuurbare vloeroppervlakten conform NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de bouwgrond: Bedrijf met de nadere gebiedsaanduidingen “geluidzone - industrie”, “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’’, alsmede de dubbelbestemming ”waarde – archeologie – 2 en 3”.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;

Een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften, te weten:
- Het perceel mag voor 80% bebouwd worden;
- De maximale bouwhoogte bedraagt 12 m;
- Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- Detailhandel is niet toegestaan. Ondergeschikte detailhandel is onder bepaalde voorwaarde toegestaan (zie art. 4.4.13 van het bestemmingsplan);
- Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
- Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan;
- Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
- Buitenopslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op het oprichten van gebouwen is toegestaan en de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 7 oktober 2019. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Koopsom
€ 3.995.000,-- kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
Het complex is thans nog nagenoeg volledig verhuurd tot en met mei 2020. Per 1 juni 2020 zou het complex leeg en vrij van huur kunnen worden overgedragen.

Bijzonderheden
Verhuur is bespreekbaar. Informeer naar de voorwaarden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131, 3316 GZ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie