Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Nieuw 3316 GR, Dordrecht

Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht

€ 775 p.m.

Omschrijving

Algemeen TE HUUR: Multifunctionele bedrijfs-/ opslagruimte die deel uitmaakt van een bedrijfscomplex, ook bekend onder de naam ‘’Pascal Units’’. Het complex, dat in totaal uit 25 bedrijfsunits bestaat is gelegen op Dordtse Kil II. Vanwege de gunstige ligging ten...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 67 m²
Meer kenmerken

Media

Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 775 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1979
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Pascalstraat 15 B
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 1
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 67 m²
Oppervlakte in units vanaf 67 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE HUUR: Multifunctionele bedrijfs-/ opslagruimte die deel uitmaakt van een bedrijfscomplex, ook bekend onder de naam ‘’Pascal Units’’. Het complex, dat in totaal uit 25 bedrijfsunits bestaat is gelegen op Dordtse Kil II.

Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen, zijn de units ideaal geschikt voor kleine bedrijven, zzp’ers en particulieren uit de hele omgeving en met name uit Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en uit de Alblasserwaard.

De bedrijfsunit is in totaal circa 67 m² bedrijfs-/ opslagruimte, verdeeld over de begane grond en de verdieping. De unit is uitgevoerd met een elektrisch bedienbare overheaddeur en betonvloer met een vloerbelasting van ca. 1.500 kg. per m² op de begane grond.

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar vanaf de A16, met aansluitingen op de A15 en de N3. De locatie wordt gekenmerkt door de gemengde bedrijvigheid. In de directe omgeving bevinden zich tevens een tankstation, autowasstraat en de omliggende bedrijventerreinen Dordtse Kil I en III.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, Complexaanduiding 10307-A, Appartementsindex A2.

Indeling
Ca. 36 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 31 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de verdieping (ingebouwde entresolvloer);
1 Gemarkeerde parkeerplaats, gelegen voor de unit.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van opname ter plaatse. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Betonvloer op de begane grond (vloerbelasting ca. 1.500 Kg/m²);
• Elektrisch bedienbare overheaddeur t.g.v. ca. 2,48 m x ca. 3,51 m (b x h);
• LED-verlichting*;
• Meterkast v.v. water- en elektra aansluiting;
• Enkel toilet op de ingebouwde entresolvloer;
• Pantryblok v.v. koud water, onderkast en ladeblok* op de verdieping;
• Ingebouwde entresolvloer v.v. laad luik;
• Vrije hoogte onder de entresol ca. 2,60 m¹;
• Vrije hoogte op de entresol varierend van 2,93 m¹ - 3,51 m¹;
• Houten steektrap;
• Werkbank* op de begane grond;
• Stellingen* op de entresol;
• Handbrandblussers*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 775,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs wordt een nader te bepalen voorschot servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het complex in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de enkelbestemming van het object “Bedrijf” met daarbij de dubbelbestemming ‘’waarde – Archeologie – 3’’ en de gebiedsaanduidingen ‘’geluidzone – industrie’’ en ‘’milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’’.

De voor ‘’Bedrijf’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:
a) bedrijven;
b) bedrijfswoningen behorende tot de onder a genoemde bedrijven;
c) horeca;
d) detailhandel;
e) verkooppunt motorbrandstoffen;
f) verkeer (ten zuiden van de N217 – Dordtse Kil III);
g) bij de bestemming behorende voorzieningen.

In artikel 4.4 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functies bedrijfswoningen en horeca niet zijn toegestaan en dat detailhandel alleen ondergeschikt mag zijn (maximaal 5% van de bedrijfsomzet).

Huidig gebruik is in overeenstemming met het vingerende bestemmingplan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 11 mei 2022.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Energielabel
Er is geen energielabel van toepassing.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- uittreksel KVK.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht
Pascalstraat 15 B, 3316 GR, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie