Oudeland 128 , 3335 VJ, Zwijndrecht

  • A++
€ 39.000 p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze casco winkelruimte op de begane grond in winkelcentrum Oudeland te Zwijndrecht. Winkelcentrum Oudeland is een modern gerestyled wijkcentrum met een ruim aanbod aan winkels, ideaal voor de dagelijkse boodschappen in...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 178 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze casco winkelruimte op de begane grond in winkelcentrum Oudeland te Zwijndrecht.

Winkelcentrum Oudeland is een modern gerestyled wijkcentrum met een ruim aanbod aan winkels, ideaal voor de dagelijkse boodschappen in Zwijndrecht. In het winkelcentrum huisvest onder andere een Albert Heijn en Lidl supermarkt, diverse vers winkels maar ook voor verzorging (Drogisterij, apotheek en een kapper), boeken, tijdschriften, rookwaar en kleding bent u in winkelcentrum Oudeland aan het juiste adres.

Op dinsdag is er een wekelijkse markt bij winkelcentrum Oudeland. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur staan er diverse (vers) kramen op het marktterrein voor de Lidl.

De bereikbaarheid van het winkelcentrum is goed. Rijksweg A-16 ligt op ca. 5 minuten afstand. Tevens zijn er diverse bushaltes aanwezig in de nabije omgeving. Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

De commerciële ruimte is gelegen direct naast de Lidl en beschikt over een breed front. Tevens heeft de commerciële ruimte een toegang aan de achterzijde ten behoeve van laad- en losmogelijkheden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, Sectie E, Nummer 2869 A28, Gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 178 m² casco winkelruimte op de begane grond. (unit 0.012 op de plattegrondtekening)

Deelverhuur in ca. twee gelijke units is, afhankelijk van de overeen te komen huurvoorwaarden, bespreekbaar.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) in casco staat worden opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:

• Enkel toilet*;
• Pantry*;
• Tegelvloer t.p.v. werkplaats achterzijde van de winkel*;
• Grindvloer t.p.v. winkelruimte aan de voorzijde van de winkel*;
• Systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen*;
• Achteruitgang t.b.v. laden en lossen.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 39.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 420,00 per jaar voor diverse leveringen en diensten.

Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas,
water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening
gebracht

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 1.425,00 per jaar voor de promotiekosten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
De winkelruimte beschikt over een energielabel A++. Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per 1 oktober 2023.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Gemeente Zwijndrecht" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 januari 2013.

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlak van een supermarkt maximaal 1.450 m2 bedraagt;
b. horeca, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlak van een horecabedrijf maximaal 125 m2 bedraagt en verder dat:
1. maximaal 1 horecabedrijf uit categorie 2 is toegestaan;
2. maximaal 3 horecabedrijven uit categorie 3 is toegestaan;
3. maximaal 1 horecabedrijf uit categorie 4 is toegestaan.
c. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. wonen;
f. aan huis gebonden beroep en aan huis gebonden bedrijf, met in achtneming van het bepaalde in lid 5.3.1;
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, verhardingen en water.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website ruimtelijkeplannen .nl op 16 mei 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 39.000 p.j.
Servicekosten € 1.845 per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1990
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Oudeland 128
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum

Winkelruimte

Oppervlakte 178 m²
Oppervlakte in units vanaf 89 m²
Oppervlakte verkoop vloer 178 m²
Bijdrage winkeliersvereniging 1

Energie

Energielabel A++
Energielabel einddatum 2032-04-07

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de winkelruimte

Oudeland 128, 3335 VJ, Zwijndrecht

Locatie

Oudeland 128, 3335 VJ, Zwijndrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie