Noordhoevelaan 50 , 3319 CH, Dordrecht

  • A++
€ 145 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is ca. 67 m² kantoorruimte in het kleinschalige en representatieve kantorencomplex “De Blaucamer”. Het complex is gelegen langs de hoofdontsluitingswegen tussen de wijken Dubbeldam en Stadspolders. Het kantorencomplex bestaat uit...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 67 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is ca. 67 m² kantoorruimte in het kleinschalige en representatieve kantorencomplex “De Blaucamer”. Het complex is gelegen langs de hoofdontsluitingswegen tussen de wijken Dubbeldam en Stadspolders.

Het kantorencomplex bestaat uit drie zelfstandige gebouwen, waarvan er twee zijn gerealiseerd in 2003 en de uitbreiding in 2012. De Blaucamer beschikt over een royaal eigen parkeerterrein dat is afgesloten via een slagboominstallatie.

Het complex is gelegen naast de afrit Dubbeldam van verbindingsweg N3, die op haar beurt een goede aansluiting biedt naar rijkweg A-16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen) en rijksweg A-15 (Rotterdam - Nijmegen - Duitsland).

De locatie is aan te merken als een zichtlocatie in Dubbeldam. Naast de snelweg zijn goede verbindingen via buslijn 2 die de wijk Dubbeldam verbindt met de stad, maar de stations Dordrecht centraal (NS) en Dordrecht Stadspolders (Arriva) zijn nét niet op loopafstand.

De wijk Dubbeldam is gegroeid vanuit een oude dorpskern met voormalige landwegen en diverse nieuwe wijken. Door explosieve afbraak en nieuwbouw vanaf de jaren ’60 is er van de oude dorpskern niet veel meer te zien, maar het Damplein functioneert nog wel als winkelhart. Het dorp Dubbeldam is vanaf 1 juli 1970 na een herindeling onderdeel geworden van de gemeente Dordrecht.

Aan de noordzijde langs de locatie bevindt zich een verkooppunt voor motorbrandstoffen, aan de zuidzijde de nieuwbouwwijk Dubbeldrecht met overwegend grondgebonden woningen die een vergelijkbare architectuur / steenkleur hebben als de eerste fase van het kantorenpark.

Het object wordt gekenmerkt door zijn kleinschalige karakter, de gunstige ligging, de goede parkeergelegenheid en het hoge niveau van afwerking.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dubbeldam, Sectie A, Nummer 8197 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 67 m² Kantoorruimte op de begane grond in bouwdeel 2;
1 Parkeerplaats, gelegen op het afgesloten parkeerterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Hoofdentree met automatische schuifdeuren en centrale entreehal;
• Personenliftinstallatie met drie stopplaatsen;
• Elektronisch inbraakalarmsysteem*;
• Intercominstallatie (alleen geluid);
• Verwarming via gasgestookte cv-installatie met radiatoren;
• Verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• Brandblussers en brandslanghaspels*;
• Gescheiden dames- en herentoilet;
• Luchtbehandelings- en koelinstallatie;
• Kabelgoten v.v. data*- en elektra aansluitpunten;
• Inrichtingspakket, bestaande uit scheidingswanden en vloerbekleding (PVC)*;
• Pantry achter receptiefunctie;
• Een zevental ingebouwde spreek-/ werkkamers;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 145,00 per m² per jaar.
Parkeerplaats: € 750,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten*
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 35,00 per m² per jaar voor onder andere de navolgende leveringen en diensten:
• gasverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht in de gehuurde ruimten;
• onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
• idem van liftinstallatie(s);
• idem van bliksembeveiligingsinstallatie;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing binnen- en buitenzijde (periodiek wassen van beglazing 4x per jaar aan de buitenzijde en 1x per jaar binnen kozijnen)- gemeenschappelijke ruimten;
• onderhoud gemeenschappelijke buitenruimten, groenstroken en parkeerterrein;
• idem brandslang, haspel voor zover aanwezig in de kantoorruimte;
• administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten;
• alsmede alle toekomstige zaken die naar het oordeel van verhuurder via een collectieve regeling georganiseerd dienen te worden.

Kosten van leveringen en diensten, inclusief nuts verbruik en vastrecht, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van het gehele gebouw aan de Huurder doorbelast.

* Wegens de huidige, schommelende energietarieven, kan het zo zijn dat de servicekosten fluctueren.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A++. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan en gebruik
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan en het gebruik treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 145 p/m² p.j.
Servicekosten € 35 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2003
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Noordhoevelaan 50
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark
  • In woonwijk

Kantoor

Oppervlakte 67 m²
Oppervlakte in units vanaf 67 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt prijs 750
Niet-overdekt BTW belast ja

Energie

Energielabel A++
Energielabel einddatum 2032-01-27

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Noordhoevelaan 50, 3319 CH, Dordrecht
Noordhoevelaan 50, 3319 CH, Dordrecht

Locatie

Noordhoevelaan 50, 3319 CH, Dordrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.