Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
3291 CH, Strijen

Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen

€ 59 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfs- / opslagruimte die onderdeel uitmaakt van een groter bedrijfscomplex. Het complex is gelegen op een zichtlocatie langs de doorgaande weg naar het centrum van Strijen. Het bedrijfscomplex bestaat uit een...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 3131 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 59 p/m² p.j.
Servicekosten € 2 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1981
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Nijverheidstraat 4
Plaats Strijen
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 3131 m²
Oppervlakte in units vanaf 3131 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfs- / opslagruimte die onderdeel uitmaakt van een groter bedrijfscomplex. Het complex is gelegen op een zichtlocatie langs de doorgaande weg naar het centrum van Strijen.

Het bedrijfscomplex bestaat uit een grootschalige logistieke bedrijfsruimte die in een L-vorm loopt. Het gedeelte dat beschikbaar is voor verhuur, is gesitueerd aan het einde van de lange poot van de L. De unit bestaat uit een bedrijfsruimte die rechthoekig is van vorm en beschikt over één overheaddeur op maaiveldniveau. De ruimte leent zich bij uitstek voor opslag.

Het complex is gelegen op bedrijventerrein Bonaventura in Strijen. Het gehele terrein bestaat uit een totaal bruto oppervlak van 23,7 ha. en is volledig uitgegeven.

Het bedrijventerrein heeft een goede ontsluiting via de provinciale weg N217 naar rijksweg A16 (Rotterdam/Antwerpen) en naar de rijksweg A29 (Rotterdam/Dinteloord). Beide snelwegen zijn gelegen op een afstand van ca. 11 km. Het dichtstbijzijnde vliegveld betreft Rotterdam – The Hague airport en is gelegen op ca. 43 km afstand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Strijen, Sectie N, nummers 4189 gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 3.131 m2 Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond voorzien van één overheaddeur (deur 36) op maaiveldniveau met ingebouwde loopdeur;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte / buitenterrein
• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur op maaiveld niveau;
• Handbrandblussers* en brandslanghaspels;
• Sprinklersysteem (EFRS) aangebracht in de gehele bedrijfsruimte aan het dak;
• Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;
• Opbouwverlichting;
• Verwarming deels middels direct- en deels middels indirect gestookte heaters, welke zijn gekoppeld aan 8 CV ketels (merk ATAG, installatiedatum januari 2012);
• Magazijnstellingen en entresolvloer*;
• Vrije hoogte ca. 7 meter;
• Terreinverlichting middels lantarens aan de gevel;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 59,50 per m² per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:

Bovenop en gelijktijdig met de verschuldigde huurpenningen wordt een vast bedrag van € 2,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW in rekening gebracht, ten behoeve van de kosten voor de volgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:

• Onderhoud en periodieke controle van:
o Meet & regelinstallatie;
o Elektrotechnische installatie;
o Overheaddeur;
o Brandslanghaspels;
o Sprinklerinstallatie
• Onderhoud van het rondom het gehuurde gelegen buitenterrein en de groenvoorzieningen;
• Graffiti verwijderen;
• Voor huurders rekening komende belastingen en heffingen die bij verhuurder in rekening worden gebracht;
• Administratiekosten ad 5 % van de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Kosten van leveringen en diensten, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van de omvang van het gehele gebouw aan Huurder doorbelast, op basis van voorschot en nacalculatie.

Alle overige leveringen en diensten welke in bovengenoemde opsomming niet benoemd worden, doch welke op basis van artikel 11.5 van de algemene bepalingen wel voor rekening van huurder zijn, zullen door Huurder zelf worden verzorgd en bekostigd.

Het complex waar het gehuurde onderdeel vanuit maakt, beschikt over één hoofdaansluiting voor wat betreft de NUTS voorzieningen.

De gehuurde ruimte is voorzien van elektra. Voor het bemeten van het individuele elektraverbruik zijn tussenmeters aangebracht. Hiervoor zal een voorschot in rekening worden gebracht van € 2,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van voorschot een nacalculatie. Bij dit voorschot is eveneens het aandeel vastrecht inbegrepen. Verhuurder heeft het recht om de hoogte van het voorschot tussentijds aan te passen aan de hand van het daadwerkelijke elektra verbruik van huurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Niet van toepassing. Er wordt geen kantoorruimte verhuurd.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijgevoegde video is ter indicatie om een beeld te geven van de locatie en het complex waar het gehuurde deel van uitmaakt.
In deze video zijn beelden opgenomen die geen deel uitmaken van het gehuurd (kantoorruimte).

Alle media

Alle afbeeldingen

Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen
Nijverheidstraat 4, 3291 CH, Strijen

Bedrijfstakken in Strijen

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie