Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
2952 DD, Alblasserdam

Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam

€ 595.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Hoek-unit beschikbaar voor verkoop op het hoogwaardige bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam. Deze hoek-unit is gebouwd in 2009 en beschikt over een bedrijfsruimte op de begane grond met een gedeeltelijke vrije hoogte van ca. 7,00 m¹ en gedeeltelijk...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 283 m²
Meer kenmerken

Media

Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 595.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2010
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Nieuwland Parc 326
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 4
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 228 m²
Oppervlakte in units vanaf 228 m²
Kantoor oppervlakte 55 m²
Energie
Energielabel A_PPPPP
Energielabel index 2.37
Energielabel einddatum 2032-07-14
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Hoek-unit beschikbaar voor verkoop op het hoogwaardige bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam.

Deze hoek-unit is gebouwd in 2009 en beschikt over een bedrijfsruimte op de begane grond met een gedeeltelijke vrije hoogte van ca. 7,00 m¹ en gedeeltelijk ca. 3,5 m¹ (onder de kantoorruimte). De kantoorruimte is gelegen op de verdieping. Tevens zijn er vier eigen parkeerplaatsen.

Het terrein waar deze unit gelegen is, is omheind middels een solide, stalen hekwerk voorzien van een elektrische schuifpoort. Daarnaast heeft bedrijventerrein Nieuwland een representatieve uitstraling en uitstekende verbinding met de rijksweg A15 (Europoort – Rotterdam – Gorinchem) en de provinciale weg N3, welke de A15 verbindt met de A16 (Rotterdam – Dordrecht – Breda).

Er is een actieve Vereniging van Eigenaren waar verplicht aan deelgenomen dient te worden. De bijdrage voor de VvE bedraagt € 2.346,18 per jaar (in 2022). De zaken die binnen de VvE vallen zijn:

- Riolering terrein;
- Onderhoud dak;
- Onderhoud hekwerk;
- Onderhoud schuifpoorten;
- Onderhoud terrein;

Overige stukken met betrekking tot de VvE zijn op te vragen via ons kantoor.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Alblasserdam, Sectie B, Nummer 4537, Groot 480 m².

Indeling
Ca. 55 m2 Kantoorruimte;
Ca. 228 m2 Bedrijfsruimte;
4 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare/verkoopbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte
• Entree/ hal op de begane grond;
• Enkel toilet op de begane grond;
• Ontruimingsinstallatie;
• Alarminstallatie;
• Camera beveiliging;
• Intercominstallatie;
• Trapopgang naar de verdieping;
• Systeemplafond v.v. ingebouwde LED-verlichting;
• Vloerbedekking;
• Koeling middels airco unit;
• Aluminium kozijnen v.v. beglazing met warmte werende folie;
• Gedeeltelijk v.v. elektrische screens aan de buitenzijde;
• Technische ruimte/ pantry v.v. pantryblok met onder- en bovenkasten, WTW installatie, patchkast en CV-ketel;
• Verwarming middels radiatoren;
• Raambekleding;
• Brandblusvoorziening;

Bedrijfsruimte
• Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van ca. 2.000 kg/ m²;
• Elektrisch bedienbare overheaddeur t.g.v. ca. 4,00 x ca. 5,00 (b x h);
• Gedeeltelijke vrije hoogte van ca. 7,00 m¹;
• Gedeeltelijke vrije hoogte van ca. 3,5 m¹ (onder de kantoorruimte);
• Opbouwverlichting;
• Verwarming middels heater;
• Meterkast met aansluiting GWE en glasvezel;
• Brandblusvoorziening;

Algemeen
• 50 zonnepanelen op het dak;
• Laadpaal t.b.v. laden elektrische auto;
• Buitenverlichting;
• Toegang tot terrein middels een tweetal schuifpoorten (inbel systeem);
• Tussenvloer kantoorruimte met een vloerbelasting van ca. 250 kg/ m²;
• Staalconstructie;
• Bitumineuze dakbedekking;
• Dak- en plafondisolatie;
• Geïsoleerde vloer en wanden in de kantoorruimte;

Koopsom
€ 595.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Energielabel A +++++. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger zijn wel bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.

In de laatst bekende akte is het navolgende opgenomen:

• Opstalrecht Nutsvoorzieningen
‘’Met betrekking tot het verkochte bestaat een recht van opstal nutsvoorzieningen ten behoeve van de statutair te Gouda gevestigde naamloze vennootschap Oasen N.V., feitelijk gevestigd te (2801 SB) Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 3, zulks krachten de akte van vestiging op veertien april tweeduizend negen voor mij, notaris, verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers in Nederland op twintig april tweeduizend negen in het register Hypotheken 4 deel 56432 nummer 178.’’

• Verplichting deelname vereniging van eigenaren, Coöperatie Beheervereniging Nieuwlandpark de Noord;

• Een kwalitatieve verplichting met kettingbeding ten aanzien van het bedrijfsverzamelgebouw en het terrein inzake onderhoud, herstel en reparatie van het terrein, dan wel het bedrijfsverzamelgebouw;

• Een erfdienstbaarheid ten behoeve van het gevestigde opstalrecht;

• Een erfdienstbaarheid (recht van weg) om te komen en te gaan van en naar de openbare weg ‘’Nieuwland Parc’’.

Milieugegevens
Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende het onderhavige perceel ten aanzien van bodemgesteldheid.

In de voorgaande akte van levering, verleden voor notaris Mr. W.F. de Vilder op 30 juli 2008 te Hardinxveld-Giessendam, is het navolgende woordelijk opgenomen inzake de bodemgesteldheid:

‘’De gemeente heeft aan verkoper meegedeeld dat het samenvattend rapport bodemkwaliteit zoals uitgevoerd door Lexmond milieu-adviezen B.V., rapportnummer 03.24780/DZ de data mei tweeduizend drie (bevestiging volgens plan is uitgevoerd) voor de gemeente Alblasserdam, gezien wordt als het bewijs dat de bodem geschikt is voor het beoogde doel: bedrijfsdoeleinden. Hier zit geen houdbaarheidsdatum op. In het kader van het afgeven van een bouwvergunning is de grond, op basis van dit rapport van Lexmond Milieu-adviezen B.V., voldoende geschikt om vanuit milieuoogpunt bouwvergunning te verlenen.’’

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige locatie geen onderzoeken zijn ingeschreven in de openbare registers.

In het complex zijn geen asbestverdachte materialen toegepast.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Alblasserdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Herstelplan Alblasserdam‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 31 maart 2015.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein - 1‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5‘, nadere functie-aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1‘ en de gebiedsaanduiding ‘overige zone – gezoneerd industrieterrein’.

De voor ‘Bedrijventerrein - 1‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1": bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals bijgevoegd als bijlage 1;
• kleinschalige zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m2;
• productie gebonden detailhandel;
• laad- en losvoorzieningen;
• bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
• groenvoorzieningen en water;
• erven en tuinen;
• paden en wegen;

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Koper.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam
Nieuwland Parc 326, 2952 DD, Alblasserdam

Bedrijfstakken in Alblasserdam

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie