Markt van Matena 12 , 3356 DL, Papendrecht

  € 4.995 p.m.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Beschikbaar voor verhuur komt een commerciële ruimte in het wijkwinkelcentrum Markt van Matena te Papendrecht, waar de verfijnde architectuur van twee prachtige gebouwen samensmelt met de belofte van een levendig wijkwinkelcentrum. Op de verdiepingen zijn in...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 359 m²

  Downloads

  Algemeen
  Beschikbaar voor verhuur komt een commerciële ruimte in het wijkwinkelcentrum Markt van Matena te Papendrecht, waar de verfijnde architectuur van twee prachtige gebouwen samensmelt met de belofte van een levendig wijkwinkelcentrum. Op de verdiepingen zijn in totaal 40 luxe appartementen gerealiseerd.

  In het winkelcentrum is een supermarkt van ‘Boons’ gevestigd. Naast deze supermarkt is er ook een slager, kapsalon, woonwinkel, bloemist, sportstudio en een tweetal horecagelegenheden. Voor de beschikbare winkelruimte zijn we bij voorkeur op zoek naar een winkel die voorziet in de dagelijkse behoefte of een maatschappelijke invulling ter ondersteuning van de omliggende woonwijk. Uiteraard staan we ook open voor andere suggesties!

  Het winkelcentrum is gelegen in de relatief nieuwe woonwijk ‘Land van Matena’ in Papendrecht. De op- en afrit van de A15 (Rotterdam-Nijmegen) is gelegen op slechts 500 m. Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig voor het winkelcentrum.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Papendrecht, Sectie E, Nummer 3704, gedeeltelijk

  Indeling
  Ca. 359 m² Commerciële ruimte op de begane grond (unit 5).

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd met onder andere de navolgende voorzieningen:

  - Automatische schuifdeur aan de rechterzijde van de unit van ca. 180 cm breed;
  - Cementdekvloer;
  - In overleg voorzieningen die zijn aangebracht door Amslod*.

  De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

  Huurprijs
  € 4.995,00 per maand, exclusief BTW en service-/ promotiekosten.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Vijf jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Servicekosten (€ 5,00 per m² BVO) en promotiebijdrage (€ 5,00 per m² BVO). Beiden exclusief BTW en gebaseerd op prijspeil oplevering.

  De werkelijke service- en promotiekosten zullen worden doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

  Energielabel
  De winkelruimte beschikt over energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

  Datum van oplevering
  1 april 2024.

  Bestemmingsplan
  Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Land van Matena" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 mei 2009.

  De enkelbestemming van dit bestemmingsplan is: "Woongebied”, deels met dubbel bestemming ‘Waarde - Ecologie’ , alsmede met functieaanduiding ‘Centrum’.

  De voor de ‘woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  a. Wonen;
  b. Maatschappelijke voorzieningen – zorg, tot een bebouwd oppervlak van maximaal 2.750 m2 waaronder begrepen maximaal 64 wooneenheden;
  c. Praktijkruimten op de begane grondlaag.

  Ter plaatse van de aanduiding ‘Centrum’ zijn de gronden tevens bestemd voor voorzieningen tot een BVO van maximaal 3.500 m2 in:
  a. Detailhandel;
  b. Horeca tot een bedrijfsvloeroppervlakte van 100 m2, vallende onder categorie 1a of 1b zoals omschreven in het artikel Begrippen van deze regels, onder het begrip horeca-activiteiten;
  c. Dienstverlening;
  d. Maatschappelijke doeleinden.

  Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website ruimtelijkeplannen.nl op 10 oktober 2024. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

  Gebruik
  Huurder is ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan huurder de verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  ?
  Disclaimer
  De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 4.995 p.m.
  Servicekosten € 10 per vierkante meters per jaar
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie winkelruimte
  Nevenfuncties
  • Maatschappelijk vastgoed
  Bouwjaar 2020
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Markt van Matena 12
  Plaats Papendrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
  • In woonwijk

  Winkelruimte

  Oppervlakte 359 m²
  Oppervlakte in units vanaf 359 m²
  Oppervlakte verkoop vloer 359 m²
  Bijdrage winkeliersvereniging 1

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Goed
  Onderhoud buiten Goed

  Ontdek de winkelruimte

  Markt van Matena 12, 3356 DL, Papendrecht

  Locatie

  Markt van Matena 12, 3356 DL, Papendrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

  Meer informatie