Lindtsedijk 12 E , 3336 LE, Zwijndrecht

  prijs op aanvraag
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  TE HUUR/TE KOOP: de Schokhal De Schokhal is een markant gebouw dat centraal is gelegen in project PIER14, de ultieme vestigingsplaats voor nautische bedrijven. Dit bedrijventerrein in Zwijndrecht wordt volledig getransformeerd tot ambitieuze duurzame nautische hub en...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 5000 m²

  TE HUUR/TE KOOP: de Schokhal
  De Schokhal is een markant gebouw dat centraal is gelegen in project PIER14, de ultieme vestigingsplaats voor nautische bedrijven. Dit bedrijventerrein in Zwijndrecht wordt volledig getransformeerd tot ambitieuze duurzame nautische hub en zal in zijn totaliteit bestaan uit circa 16.000 m2 kantoor en ruim 50.000 m2 bedrijfsruimte, inclusief circa 600 meter kade en aanlegsteiger.

  Dit gebouw dankt de naam aan zijn oude functie als bedrijfshal van het bedrijf ‘Schokbeton’. Zij produceerden prefab betonnen bouwelementen en verdichtten het beton door middel van het ‘schokken’ van de cementmassa. Het karaktervolle pand kan op prachtige wijze worden gerenoveerd, waarna het weer als nieuw zal zijn. Tevens is er een mogelijkheid voor sloop-nieuwbouw om zo te voldoen aan alle wensen van de gebruiker.

  De Schokhal bestaat uit een combinatie van kantoorruimte en circa 5.000 m2 bedrijfs- of opslagruimte. De indeling van het complex is zodanig dat je vanuit de kantoorruimte een prachtig uitzicht hebt op de Oude Maas en Schokhaven. De kantoorruimte kan verdeeld worden over drie bouwlagen. Aangrenzend is de grote bedrijfsruimte gesitueerd. De bedrijfsruimte is optimaal toegankelijk en heeft in de huidige situatie een hoogte van circa 8 meter. De huidige bedrijfsruimte beschikt over een vloerbelasting van 1.150 kg/m2 en kan worden voorzien van loadingdocks en/of overheaddeuren op maaiveldniveau.

  Een alternatieve variant is nieuwbouw van ongeveer dezelfde omvang. Het voordeel van nieuwbouw is dat de bedrijfsruimte kan worden uitgerust met een zwaardere vloerbelasting, een gunstigere vrije hoogte en nog hogere isolatiewaarden. De nieuwbouw kan gerealiseerd worden tot een hoogte van zelfs 20 meter. Het complex is tevens goed op te splitsen en voor twee gebruikers geschikt te maken.

  Niet alleen bij de renovatie van de Schokhal, maar ook in geval van nieuwbouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het gebouw zal volledig gasloos worden uitgevoerd en de kantoorruimte zal na oplevering beschikken over een A+++ label. Op het dak van de kantoorruimte zullen zonnepanelen worden aangebracht, met als doel de realisatie van een energieneutraalgebouw. De opgewekte stroom zal de gebruiker volledig ten goede komen, een unique selling point.
  De stedenbouwkundige en landschapsarchitect hebben zich gezamenlijk gebogen over een hoogwaardige inrichting van de buitenruimte van het plan. Voor de hoofdentree is ruime parkeergelegenheid gesitueerd, waarbij gebruik gemaakt zal worden van grasbetontegels, wat niet alleen de afwatering van regenwater reguleert, maar ook fraai oogt. De entree is naast de horeca gelegen en op steenworp afstand van de waterbushalte.

  Opleverniveau
  Alle wensen met betrekking tot het opleverniveau zijn bespreekbaar, zowel in het geval van renovatie alsmede nieuwbouw.

  Duurzaamheid
  Er wordt op circulaire wijze gewerkt in de bouw, door onder andere sloopmaterialen te oogsten voor hergebruik. Hiernaast is er goed nagedacht over de mogelijkheden tot renovatie. Een overgroot gedeelte van de gebouwen wordt ook nieuw leven ingeblazen om zo de rijke geschiedenis waar mogelijk te koesteren. Om ook in de gebruiksfase onze duurzaamheidsambities te waarborgen is ervoor gekozen om PIER14 geheel gasloos te bouwen. Een ‘all electric approach’ is de toekomst van onze samenleving, zo ook van dit nautische bedrijventerrein. Bij het realiseren van PIER14 worden daarom doelbewust verschillende duurzaamheidscertificeringen nagestreefd. Op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Dit maakt PIER14 een bijzonder bedrijventerrein, geënt op de toekomst van de nautische industrie en haar mensen.

  Oplevering
  De oplevering zal naar verwachting Q3 2024 zijn. Eventuele eerdere oplevering is bespreekbaar.

  Metrages
  Ca. 5.000 m2 BVO Bedrijfs-/ opslagruimte;
  In overleg te bepalen kantoorruimte verdeeld over begane grond, eerste en tweede verdieping.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Energielabel
  Ten behoeve van de renovatie is er voorafgaand aan de verbouwing een GPR Gebouw Quickscan opgesteld. Op basis van de quickscan is het voorlopige energielabel A+++. Voor de nieuwbouw is de ambitie om een GPR-gebouw van 8,0 te halen.
  Verhuurder zal tijdig voor ingang van de huurovereenkomst een afschrift doen toekomen van een energielabel. Het definitieve label zal als bijlage aan de tussen partijen te sluiten overeenkomst worden gehecht.

  Gebruik
  Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen. Indien na ondertekening van de huurovereenkomst/koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder/Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder/Koper de Verhuurder/Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder/Koper.

  Verkoopinformatie
  Koopsom op aanvraag.

  Fiscaal regime
  Het meest gunstige fiscale regime wordt in overleg met koper en verkoper gekozen.

  Zekerheidsstelling
  Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, op het rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorg, te storten.

  Notaris
  De overdracht zal plaatsvinden via projectnotaris HMK-notarissen te Amsterdam.

  Koop- aannemingsovereenkomst
  De afspraken tussen koper en verkoper zullen worden vastgelegd in een Koop- aannemingsovereenkomst. Hierin wordt de aankoop van de grond, en ook de afspraken met de aannemer vastgelegd.

  Betaling
  De betaling vindt plaats in termijnen. De eerste termijn betreft de aankoop van de grond. Naarmate de ontwikkeling en de bouw vordert worden de verschillende termijnen in rekening gebracht. In het geval er een hypothecaire lening is afgesloten zal de bank doorgaans de betalingen verrichten.

  Verhuurinformatie

  Huurprijs
  Op aanvraag.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Huurtermijn
  Vanaf vijf jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en indien van toepassing servicekosten.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
  Statistiek (CBS).

  Servicekosten
  Huurder dient zelf contracten af te sluiten voor de levering van water en elektra.Er zullen door verhuurder geen leveringen en diensten worden verzorgd. Alle leveringen en diensten komen voor rekening van huurder. Verhuurder zal enkel een voorschot in rekening brengen voor de kosten van het parkmanagement en voor de bijdrage BIZ Groote Lindt. In geval van deelverhuur zullen er wel leveringen en diensten door verhuurder worden verzorgd. De afbakening daarvan zal in dat geval nader worden bepaald.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015, naar het model van verhuurder.

  Unieke ligging
  PIER14 is gelegen aan de zuidzijde van Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart. Door de unieke ligging is PIER14 onlosmakelijk verbonden met nautische nostalgie. Het bedrijvenpark heeft een prachtige ligging aan het water, die ten volste wordt benut met de aanwezigheid van twee insteekhavens. Natuurlijk speelt de architectuur in op het uitzonderlijke zicht op het drukbevaren waterknooppunt. Deze exclusieve factor wordt ook aangegrepen voor extra personenvervoer. Een kracht van PIER14 is dan ook de veelzijdige bereikbaarheid.

  Vanuit PIER14 zal jouw bedrijf volledig toegankelijk zijn voor personeel, zakelijke relaties en bezoekers. Daarbij is wereldhavenstad Rotterdam zowel via het water als het land uitstekend bereikbaar. Een inspirerende metropool om je als nautische ondernemer vlakbij te vestigen.

  Waterbus
  De waterkant van PIER14 dient voor meer dan alleen onbelemmerd uitzicht. Op de kop van het terrein komt namelijk een halte van de waterbus. De waterbus vaart tussen Rotterdam en Dordrecht en is een vorm van openbaar personenvervoer te water. Snel, vol beleving en van het uiterste gemak voorzien. Eind 2022 zal deze vloot met elektrische vaartuigen worden uitgebreid. Een duurzaam vervoersmiddel in de regio die op efficiënte wijze eer doet aan de unieke kwaliteit van PIER14.

  Vestigingsvoorwaarden
  Gemeente Zwijndrecht heeft dit terrein aangewezen om de economie verder te versterken met de ‘Thuishaven van de binnenvaart’ als basisprincipe. Op de locatie mogen zich dan ook alleen nautisch gerelateerde bedrijven vestigen.

  Disclaimer
  Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs prijs op aanvraag
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Bouwvorm Nieuwbouw

  Locatie

  Adres Lindtsedijk 12 E
  Plaats Zwijndrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Bedrijfsruimte

  Bedrijfshal oppervlakte 5000 m²
  Oppervlakte in units vanaf 5000 m²

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Uitstekend
  Onderhoud buiten Uitstekend

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bedrijfsruimte

  Lindtsedijk 12 E, 3336 LE, Zwijndrecht

  Locatie

  Lindtsedijk 12 E, 3336 LE, Zwijndrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.