LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
Verkocht onder voorbehoud 3077 NW, Rotterdam

LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam

€ 275.000 v.o.n.

Omschrijving

Project “LaneParc” wordt gerealiseerd in Rotterdam, aan de Arthurweg 15, in de wijk Oud-IJsselmonde en nabij op- en afrit 24 Rotterdam-Feijenoord van de A16. Dit project omvat in totaal 17 bedrijfsunits verdeeld over 2 gebouwen, in oppervlakte variërend van 54 m²...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 67 m²
Meer kenmerken

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 275.000 v.o.n.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 2
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 67 m²

Uitgebreide omschrijving

Project “LaneParc” wordt gerealiseerd in Rotterdam, aan de Arthurweg 15, in de wijk Oud-IJsselmonde en nabij op- en afrit
24 Rotterdam-Feijenoord van de A16.

Dit project omvat in totaal 17 bedrijfsunits verdeeld over 2 gebouwen, in oppervlakte variërend van 54 m² tot 101 m² begane grond vloeroppervlak. De gebouwhoogte bedraagt circa 8 meter en alle units zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer. De units 1 tot en met 9 beschikken door hun ligging bovendien over raamkozijnen
aan de achterzijde.

Naast dit project met bedrijfsunits wordt er ook een complex met 59 opslagboxen gerealiseerd, verdeeld over 2 bouwlagen,
waarvoor een aparte verkoopdocumentatie beschikbaar is.

Indeling
Unit 16
Ca. 67 m² bedrijfsruimte
Ca. 67 m² verdiepingsvloer
2 parkeerplaatsen
Koopsom: € 275.000,00 VON

Ontwikkeling
De ontwikkeling van project “LaneParc” is in handen van Twins XXXV B.V. uit ‘s-Gravenzande. Twins heeft inmiddels met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Breda, Den Haag, Nootdorp, Rhoon, Utrecht en Zoetermeer.

Verkoopbegeleiding
De verkoopbegeleiding is in handen van de eigen verkooporganisatie, Twins Investments B.V. uit ’s-Gravenzande en Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting in Rotterdam. Voor al uw verkoopvragen kunt u hier terecht.

Appartementsrechten
De grond en de daarop te realiseren bebouwing is uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht waarvan de canonverplichting
is afgekocht. De grond wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk
het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/
verhuren.

Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten,
rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen ( water en elektriciteit).

Elke koper wordt tevens gerechtigde tot het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren

VERENIGING VAN EIGENAREN
Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
• Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
• Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
• Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij de eigendomsoverdracht
van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage, ter grootte van de jaarbijdrage (conform aanvangsbegroting)
van het betreffende appartementsrecht, aan de vereniging verschuldigd.

De daaropvolgende periodieke bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld.
Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
o De opstalverzekering;
o De aansprakelijkheidsverzekering;
o Reservering voor groot onderhoud,
waaronder met name begrepen het dak en buitenschilderwerk (in een uniform kleurenschema).

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
• Gevelreiniging;
• Onderhoud van gemeenschappelijke groenvoorziening;
• Onderhoud dak en gevels;
• Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
• Gemeenschappelijke glasbewassing;
• Etc.

Financiering
Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering
worden opgenomen.

Binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en aannemingsovereenkomst.

Betalingen
De kopers betalen bij de eigendomsoverdracht de grondtermijn en in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Aanvang en oplevering
Zodra zowel de onherroepelijke bouwvergunning is verleend en 60% van de units onvoorwaardelijk is verkocht, of zoveel
minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen begane grondvloer).

Afwerking
Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in
de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco
oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol een
energielabel te kunnen opst ellen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die de eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent, nu industriefunctie, kan er sprake
zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Eigenaar/gebruiker neemt zelf de regie op zich voor het correct
laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan
het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

Tekening
Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

Nadere bijzonderheden
De in deze verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden
tijdens de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde financiële middelen en vergunningen. Volgens het bestemmingsplan “Oud-IJsselmonde”, vastgesteld op 6 januari 2017, is de locatie waarop deze units worden gerealiseerd bestemd voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de “Staat
van Bedrijfsactiviteiten” (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor een nadere toelichting). Volgens de Wet Milieubeheer
en het Activiteitenbesluit kunt u verplicht zijn bij de gemeente melding te maken van het oprichten en/of veranderen van een bedrijf. De snelste manier om de melding te doen is via het E-loket van het Activiteitenbesluit, dat u vindt op ww.aimonline.nl.

De netbeheerders leggen tegenwoordig alleen (hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein indien daarvoor rechten zijn
gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk worden
gevestigd via de splitsingsakte.

De koper mag de op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrechten pas verkopen na één
jaar na sleuteloverdracht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in de overeenkomst
omstandigheden omschreven ten gevolge waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse
overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende
instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen.

Enkele pluspunten van de units
• Gevlinderde betonvloer op de begane grond;
• De vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer bedraagt maximaal 1.000 kg/m².
• Vloerbelasting van de (onafgewerkte) betonnen verdiepingsvloer bedraagt 500 kg/m²;
• Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar);
• Flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een keuken, afgesloten trapopgang en/of tweede toilet. De aannemer is u daarbij graag van dienst met een maatwerk offerte;
• Goede vloer-, gevel- en dakisolatie;
• Gebouwhoogte van circa 8 meter;
• Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid.

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van
nutsbedrijven en rioleringen. Betonwerk: in het werk te storten beton

De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringsstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:
• 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
• Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Download onze brochure voor meer informatie.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam
LaneParc - Bedrijfsunit 16 ong, 3077 NW, Rotterdam

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie