Laan der Verenigde Naties 325 , 3318 LA, Dordrecht

  • A
€ 125 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur is beschikbaar de bovenste verdieping van een markant kantoorgebouw, dat zich bevindt te midden van twee grote gebiedsontwikkelingen in Dordrecht, te weten het Gezondheidspark en het Leerpark. Enkele jaren geleden is het gebouw grotendeels...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 477 m²

Bedrijfstakken in

Downloads

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar de bovenste verdieping van een markant kantoorgebouw, dat zich bevindt te midden van twee grote gebiedsontwikkelingen in Dordrecht, te weten het Gezondheidspark en het Leerpark.

Enkele jaren geleden is het gebouw grotendeels gerenoveerd, waarbij o.a. de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• er is een representatieve entree op de begane grond gerealiseerd;
• alle algemene ruimten in het gehele gebouw zijn gemoderniseerd;
• er is een nieuw representatief trappenhuis gerealiseerd, zodat iedere verdieping optimaal bereikbaar is en deelverhuur mogelijk is;
• de topkoelinginstallatie is gerevitaliseerd;
• de kantoorruimte is gerenoveerd en gemoderniseerd waarbij alle plafonds zijn vernieuwd, de verlichting is vervangen en alle wanden zijn netjes afgewerkt.

Het kantoorgebouw is gelegen op een prominente zichtlocatie, direct naast de op- en afrit van de provinciale weg de N-3, die de A15 (Rotterdam-Nijmegen) met de A16 (Rotterdam-Antwerpen) met elkaar verbindt. Naast de uitstekende bereikbaarheid per auto is het gebouw ook goed bereikbaar per openbaar vervoer. Zowel NS-station Dordrecht-Zuid als het busstation van het regionale streekziekenhuis Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn op loopafstand.

Parkeren kan op eigen (af te sluiten) parkeerterrein. Er geldt een gunstige parkeernorm van 1:34. Tevens zijn er een viertal parkeerplaatsen voorzien van laadpalen, die dienen voor gezamenlijk gebruik.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie N, Nummer 4029, Groot 3.450 m² gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 477,2 m² Kantoorruimte op de vierde verdieping;
Parkeernorm 1:34 m²

Voormelde oppervlakten zijn vastgesteld aan de hand van een NEN 2580 rapportage van AeQO, d.d. 21 juni 2022 en mogen wel worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de Nederlandse Eenheids Norm NEN-2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Systeemplafond v.v. TL verlichting*;
• Vloerbedekking*;
• Raamdecoratie*;
• Gedeeltelijke airconditioning*;
• Kabelgoten v.v. data- en elektrabekabeling*;
• Topkoeling;
• Mechanische ventilatie;
• Glazen scheidingswanden*;
• Verwarming middels CV systeem voorzien van radiatoren in het gehuurde;
• Noodverlichting;
• Noodtrappenhuis;
• Alarmsysteem*;
• Brandblusvoorzieningen*;
• Serverruimte*;
• Dames- en herentoilet op de gangzone (gezamenlijk gebruik);
• Mindervalidentoilet op de derde verdieping (gezamenlijk gebruik);
• Pantry op de gangzone (gezamenlijk gebruik);
• Werkkast voorzien van uitstortgootsteen;
• Personenlift (13 personen, 1000 kg. Schindler);
• Parkeerterrein is afgesloten tussen 19.00 uur en 07.00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk;
• 4 parkeerplaatsen zijn voorzien van laadpalen (gezamenlijk gebruik);
• Meubilair (eventueel ter overname van de vertrekkend huurder).

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 125,00 per m2 per jaar.
Parkeerplaatsen: € 690,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 45,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

• periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden, elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) en dergelijke t.b.v.;
- liften;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- centrale verwarmingsinstallatie;
- hydrofoorinstallatie;
- zwakstroom- en noodstroominstallatie van de algemene ruimten;
- brandmeldinstallatie;
- vegen van de rookkanalen c.q. ventilatiekanalen;
- glazenwasinstallatie;
• het dagelijks onderhoud van het elektriciteitsverbruik (inclusief vastrecht) van de verlichtingsinstallatie van de gemeenschappelijke ruimten;
• de waterlevering waaronder begrepen de meterhuur, voor zover deze kosten aan verhuurder in rekening worden gebracht door betreffende instanties;
• warmtelevering, inclusief vastrecht;
• verzekering van alle glasruiten in het gehuurde dienende tot lichtdoorlating;
• de verzekering van alle glasruiten in de gemeenschappelijke ruimten van het object, waarvan het gehuurde deel uit maakt, dienende tot lichtdoorlating;
• schoonhouden van de algemene ruimten, waaronder worden gerekend de trappenhuizen, de gangen en de liften;
• wassen van de ramen (incl. kozijnen) in het gehuurde aan de buitenzijde;
• wassen van de ramen (incl. kozijnen) in de algemene ruimten aan de binnen- en buitenzijde;
• elektriciteitsverbruik (incl. vastrecht), waaronder begrepen meterhuur, in het gehuurde, voor zover de kosten daarvan aan verhuurder in rekening worden gebracht;
• vuilafvoer;
• diensten van functionarissen die diensten verrichten ten behoeve of het complex waarvan het gehuurde deel uit maakt, waartoe te rekenen beveiliging en/of bewaking;
• schoonhouden (inclusief het verwijderen van zgn. graffiti) van entrees, gevel(s), en puien aan de buitenzijde;
• onderhoud van plantenbakken, meubilair en vloerbedekking e.d. in de algemene ruimten, indien aanwezig;
• vervanging van lampen in de algemene ruimten;
• kosten telefoon bij brandmeldinstallatie;
• over de vermelde leveringen en diensten verschuldigde omzetbelasting;
• administratiekosten over de bedoelde leveringen en diensten, verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
• Meubilair (eventueel ter overname van vertrekkend huurder).

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het object beschikt over een energielabel A. Een afschrift hiervan wordt bij oplevering als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 oktober 2014. Op grond van artikel 11 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Kantoor‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 2‘.

De voor ‘Kantoor‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor.
a. Kantoren;
b. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeer-voorzieningen en nutsvoorzieningen.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 11 september 2023 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan huurder de verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Servicekosten € 45 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1990
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Laan der Verenigde Naties 325
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark

Kantoor

Oppervlakte 477 m²
Oppervlakte in units vanaf 185 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 14
Niet-overdekt prijs 690
Niet-overdekt BTW belast ja

Energie

Energielabel A
Energielabel einddatum 2027-05-09

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht

Locatie

Laan der Verenigde Naties 325, 3318 LA, Dordrecht

Results

No results were found
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie