Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
3313 LC, Dordrecht

Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht

€ 1.350 p.m.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze multifunctionele bedrijfsunit die deel uitmaakt van een, in 2019, opgeleverd bedrijfscomplex. Het complex, dat in totaal uit 20 bedrijfsunits bestaat is direct langs de provinciale weg N-3 gelegen en voorzien van een volledig...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 84 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 1.350 p.m.
Servicekosten € 40 per maand
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Kerkeplaat 9 G
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 2
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 43 m²
Kantoor oppervlakte 41 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze multifunctionele bedrijfsunit die deel uitmaakt van een, in 2019, opgeleverd bedrijfscomplex. Het complex, dat in totaal uit 20 bedrijfsunits bestaat is direct langs de provinciale weg N-3 gelegen en voorzien van een volledig afsluitbaar buitenterrein.

Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen, zijn de units ideaal geschikt voor klein bedrijven, zzp’ers en particulieren uit de hele omgeving en met name uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en uit de Alblasserwaard.

De bedrijfsunit is in totaal circa 84 m2 en beschikt over een bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond en een opslag-/kantoorruimte op de verdieping. De unit is uitgevoerd met een elektrisch bedienbare overheaddeur, een separate loopdeur en een onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 1.000 kg. per m² op de begane grond.

De locatie, ook wel bekend onder de naam ‘’Oostpoort’’, is gelegen op een strategische locatie binnen de Drechtsteden op bedrijventerrein ‘’De Staart’’, aan de noordzijde van de gemeente Dordrecht. De gehele locatie omvat ca. 14 hectare bedrijfsgrond en kan worden omschreven als een multimodaal bereikbare bedrijfslocatie, aangezien het terrein zowel bereikbaar is over het water als over de weg.

De bereikbaarheid van de locatie is uitstekend te noemen. Het terrein is gelegen direct naast de Provinciale weg N3 die de snelwegen A15 en A16 met elkaar verbindt. De A15 vormt een oost-westverbinding door het midden van het land, vanaf de havens van Rotterdam tot aan Bemmel tussen Arnhem en Nijmegen. De A16 vormt een belangrijke noord-zuidroute in het zuidwesten van het land, vanaf de grens met België bij Breda tot aan Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie I, Nummer 3134, Appartementsindex A-8.

Indeling
Ca. 43 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 41 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping;
2 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein gelegen voor de bedrijfsunit;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Algemeen:
•Warmtepomp;
•Mechanische ventilatie;
•13 zonnepanelen op het dak;
•verlichting middels TL armaturen;

Begane grond:
•onderheide betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m²;
•vrije hoogte ca. 3,75 m;
•elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 3 meter breed en ca. 3,45 meter hoog;
•enkel toilet in de bedrijfsruimte voorzien van betegeling en fonteintje;
•uitstortgootsteen, gelegen naast de meterkast;
•brandslanghaspel;
•meterkast v.v. watermeter en elektrameter;
•Scheidingswand tussen bedrijfsruimte en opgang kantoorruimte.

Eerste verdieping:
•houten steektrap naar de verdieping;
•pantry v.v. 2 onderkastjes, close-in boiler en wasbak;
•te openen ramen;
•Vloerbedekking*;

Buitenterrein:
•verharding middels betonklinkers;
•buitenverlichting;
•2 parkeerplaatsen, gelegen voor de bedrijfsunit;
•Het terrein is afsluitbaar middels een elektrisch bedienbare schuifpoort.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.350,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot van € 40,00 per maand in rekening worden gebracht voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

•Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de verwarmingsinstallatie;
•Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
•Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
•Inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
•Periodiek terrein- en groenonderhoud;
•Overig klein onderhoud van het complex;
•Onderhoud en stroomvoorziening toegangstechniek (toegangspoort terrein);
•Alle werkzaamheden die door Verhuurder namens Huurders worden verricht en die conform artikel 13 van de Algemene Bepalingen ten laste van Huurder komen;
•Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde levering

Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Een energielabel is bij dit object niet van toepassing.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Staart", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf”

Daarnaast beschikt het perceel over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”, de gebiedsaanduiding “Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.2”, de gebiedsaanduiding “Gezoneerd industrieterrein”, de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – vervoer van gevaarlijke stoffen”, de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – I” (op perceel 4 A) en de gebiedsaanduiding “Veiligheidszone – II” (op perceel 4 B).

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

-kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
-uittreksel KVK;

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht
Kerkeplaat 9 G, 3313 LC, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie