Kazernestraat 9 , 3351 AG, Papendrecht

  • E
€ 1.800 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur komt een veelzijdig bedrijfsobject in het karakteristieke voormalige gebouw van de brandweerkazerne. Dit unieke bedrijfsobject bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond met een ingebouwde entresolvloer voor extra...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 209 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur komt een veelzijdig bedrijfsobject in het karakteristieke voormalige gebouw van de brandweerkazerne. Dit unieke bedrijfsobject bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond met een ingebouwde entresolvloer voor extra functionaliteit, en kantoor-/ secundaire ruimte verdeeld over twee verdiepingen.

Bereikbaarheid
Het bedrijfsobject is gelegen in het hart van de Gemeente Papendrecht in de zone tussen het kernwinkelgebied De Meent en de rivier. Het gebouw is goed bereikbaar vanaf zowel rijks snelweg A-15 (Rotterdam-Gorinchem-Nijmegen) via het Oosteind als vanaf verbindingsweg N-3 via het Oude Veer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie D, Nummer 387, Appartementsindex A-3.

Indeling
Ca. 51 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 71 m² kantoor-/ secundaire ruimte op de begane grond;
Ca. 38 m² kantoorruimte op de verdieping;
Ca. 43 m² entresol;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
Betonvloer;
Daglichttoetreding middels hoge ramen in de zijgevel;
Handmatig bedienbare overheaddeur van 4 m x 3,35 m (BxH);
Hangende verlichtingsarmaturen v.v. TL verlichting;
Meterkast v.v. eigen gas- en elektrameter;
Verwarming middels radiatoren;
Vrije hoogte onder staalconstructie ca. 5 m.

Kantoorruimte:
Centrale entree met brievenbus en camera bewaking;
Kunststof kozijnen v.v. dubbel glas;
Zonwering aan de buitenzijde;
Verwarming middels radiatoren;
Systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen;
Vloerbedekking;
Glazen pui aan de voorzijde;
Vluchtroute aanduiding;
Diverse data- en elektra aansluitpunten;
Pantry v.v. diverse boven- en onderkastjes en warmwater middels cv en boiler;
Gescheiden dames- en herentoilet, volledig betegeld;
Brandblusvoorzieningen;
Diverse inbouwkasten;
Trap naar de entresol, die tevens toegang biedt tot de kantoren op de verdieping;
Trapgat te sluiten met rolluik t.b.v. energiebesparing.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onroerende zaak in de beheersverordening: ‘Rivieroevers’ vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 januari 2016.

Op grond van artikel 11 van deze beheersverordening is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijfsdoeleinden (B)‘. De voor ‘Bedrijfsdoeleinden (B)‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de bestemmingsaanduiding B(2): bedrijven voorzover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.

Met dien verstande dat:

e. detailhandel en zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, met uitzondering van detailhandel als genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
f. bedrijven bedoel in artikel 41 van de Wet geluidhinder en die vallen onder bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, niet zijn toegestaan;
ter plaatse van de nadere aanwijzing (w) mede een bovenwoning is toegestaan.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 15 maart 2024 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Huurprijs
€ 1.800,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor de nader vast te stellen leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Energielabel
Een afschrift wordt toegevoegd als bijlage bij de huurovereenkomst.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
-kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
-uittreksel KVK;

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 1.800 p.m.
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1950
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Kazernestraat 9
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
  • In woonwijk

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 107 m²
Kantoor oppervlakte 102 m²

Energie

Energielabel E

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Kazernestraat 9, 3351 AG, Papendrecht
Kazernestraat 9, 3351 AG, Papendrecht

Locatie

Kazernestraat 9, 3351 AG, Papendrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.