Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
3355 PP, Papendrecht

Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht

€ 950 p.m.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor onderverhuur is een kantoorruimte op de begane grond, wat onderdeel is van een bedrijfsunit aan de Kattestaart te Papendrecht. De bedrijfsunit, waar de kantoorruimte onderdeel van is, is gunstig gelegen nabij de op- en afrit van de Randweg...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 67 m²
Meer kenmerken

Media

Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 950 p.m.
Servicekosten € 30 per maand
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1998
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Kattestaart 4
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 67 m²
Oppervlakte in units vanaf 67 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 3
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.94
Energielabel einddatum 2028-06-20
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor onderverhuur is een kantoorruimte op de begane grond, wat onderdeel is van een bedrijfsunit aan de Kattestaart te Papendrecht.

De bedrijfsunit, waar de kantoorruimte onderdeel van is, is gunstig gelegen nabij de op- en afrit van de Randweg N3. De bereikbaarheid is hierdoor zeer goed vanaf Rijksweg A15 (Rotterdam/ Nijmegen) en Rijksweg A16 (Rotterdam/ Antwerpen).

Op het bedrijventerrein is voldoende parkeergelegenheid. Bij het gehuurde zitten tevens 3 parkeerplaatsen, gelegen voor de kantoorruimte.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie E, Nummer 3619, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 67 m2 Kantoorruimte op de begane grond.
3 Parkeerplaatsen.

Indien gewenst is er een mogelijkheid om naast bovengenoemde ook een stukje opslagruimte op de begane grond of extra kantoorruimte op de eerste verdieping erbij te huren. Informeer naar de mogelijkheden.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Eigen entree;
- Brievenbus;
- Enkel toilet in de entreezone, voorzien van voorportaal met handwasbak;
- Klein keukenblokje* in het eerste kantoorvertrek;
- Aparte pantry voorzien van ingebouwde vaatwasser, koelkast, vriezer, oven*;
- 2 separate kantoorvertrekken, waarvan 1 toegankelijk vanuit de centrale entree. Het andere kantoorvertrek is toegankelijk vanuit de secundaire ruimte waar de pantry is gesitueerd;
- Systeemplafond, deels voorzien van TL verlichting* en deels voorzien van LED verlichting*;
- Meterkast (gezamenlijk met de achterliggende bedrijfsruimte);
- Noodverlichtingsinstallatie;
- Laminaat vloerbekleding*;
- Televisie* in het tweede kantoorvertrek;
- Berghok grenzend aan het tweede kantoorvertrek, voorzien van CV installatie.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 950,00 per maand, exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 januari, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Flexibele huurperioden tot en met 31 augustus 2024.

Indien de hoofdhuurovereenkomst t.z.t. wordt verlengd is er een mogelijkheid om de onderhuurovereenkomst ook langer door te laten lopen. Indien dit van toepassing is kan hiervoor een aanvullende allonge worden opgesteld.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van zes maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

De hoofdhuurder maakt minimaal gebruik van elektra voor de bedrijfsruimte. Hoofdhuurder zal hiervoor een nader te bepalen vergoeding betalen aan de onderhuurder.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal tevens een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 30,00 per maand, exclusief BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

- Onderhoud en periodieke controle van verwarming en/of luchtbehandelingsinstallatie;
- Onderhoud en periodieke controle van brandblusapparatuur;
- Schoonmaakkosten buitenbeglazing en openbare buitenterrein;
- Onderhoud parkeerplaatsen en groenvoorzieningen;
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel zal als bijlage bij de huurovereenkomst worden opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Reparatie Beheersverordening Papendrecht‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 1 juli 2021.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie‘ en nadere functie aanduiding ‘Kantoor’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven van categorie 1 en 2, die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten die als Bijlage 1 bij deze regels is gevoegd, met inbegrip van bedrijfsgebonden kantoren en met uitzondering van:
1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen en
2. risicovolle inrichtingen;
b. tevens zelfstandige kantoren en/of dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' met inachtname van het bepaalde in artikel 4.3.2;
c. tevens volumineuze detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'bestaand gebruik' en overeenkomstig de Lijst bestaand gebruik die als Bijlage 2 bij de regels is gevoegd;
j. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Ten behoeve van de dossiervorming ontvangen wij graag een uittreksel Kamer van Koophandel van de hurende entiteit, alsmede een kopie legitimatiebewijs (zonder foto en BSN nummer) van de tekenbevoegd bestuurder. Tevens dient de tekenbevoegd bestuurder zich bij Ooms Makelaars te identificeren. Dit kan middels iDIN of op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht
Kattestaart 4, 3355 PP, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie