Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
3311 KJ, Dordrecht

Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht

€ 155 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen TE HUUR: een prachtige kantoorruimte op de eerste verdieping, gelegen op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht. Het gebouw heeft bijzondere kenmerken zoals verdiepingshoogten van 4 tot 5 meter, een mooie betonnen constructie met...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 420 m²
Meer kenmerken

Media

Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 155 p/m² p.j.
Servicekosten € 50 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1975
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Johan de Wittstraat 120
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
Kantoor
Oppervlakte 420 m²
Oppervlakte in units vanaf 420 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 8
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.03
Energielabel einddatum 2024-11-24
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE HUUR: een prachtige kantoorruimte op de eerste verdieping, gelegen op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht. Het gebouw heeft bijzondere kenmerken zoals verdiepingshoogten van 4 tot 5 meter, een mooie betonnen constructie met een industriële uitstraling en de perfecte ligging in hartje Dordrecht.

De dynamische locatie is zeer gunstig gelegen aan de rand van het historische centrum van Dordrecht, aan het einde van de Spuiboulevard en op loopafstand (200 meter) van trein- en busstation Dordrecht.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Het gehele object bestaat uit acht eigendomspercelen, in het kadastraal register aangegeven als gemeente Dordrecht, sectie D, nummers 6820, 6805, 6806, 6807, 6808, 6241, 6810 en 6811 met een totale perceelgrootte van 3.284 m².

Indeling
Ca. 420 m² kantoorruimte op de eerste verdieping;

8 parkeerplaatsen op het parkeerdek, waarvan 1 is voorzien van een laadpaal voor elektrische auto’s.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Representatieve en afgewerkte entree op de begane grond;
• Personenlift;
• Gladde vloeren gereed voor het leggen van het projecttapijt op de verdiepingen;
• Alle ramen voorzien van HR++ beglazing;
• Mechanische balansventilatie met warmteterugwinning;
• Toiletgroep;
• Pantry;
• Kabelgoten in de afwerkvloer;
• Brandmeld- / ontruimingsinstallatie;
• Huidig inbouwpakket*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen worden “om niet” ter beschikking gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 155,00 per m² per jaar;
Parkeerplaatsen: € 950,00 per plaats per jaar;

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 50,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Levering van water en elektriciteit, waarbij alle door nutsbedrijven aan Verhuurder in rekening gebrachte kosten die betrekking hebben op iets anders dan enkel het verbruik van water en elektriciteit eveneens voor rekening van Huurder komen. (Onder-)bemetering van de installaties in de gehuurde ruimte wordt per verdieping en per vleugel afzonderlijk uitgevoerd;
• Schoonmaak van de algemene ruimten van Post120;
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de hoofdverwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie(s);
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de algemene liftinstallatie;
• Opstellen en beheren algemeen sleutelplan;
• Glasbewassing van het gehuurde (buitenzijde);
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de algemene brandmeldinstallatie, gebouwbewakingsinstallatie, inbraakinstallatie, koud-waterinstallatie en vuilwaterpomp;
• Vervanging van lampen in de algemene ruimten van het gebouw;
• Onderhoud, herstel van noodverlichting;
• Onderhoud, herstel van slagbomen en eventuele rolhekken;
• Bouwkundig onderhoud, herstel zoals schilderwerk, timmerwerk etc.;
• Graffitibestrijding;
• Glasbewassing algemene ruimten binnen en buiten;
• Assurantiepremie buitenbeglazing;
• Onderhoud en herstel van de bliksembeveiliging;
• Onderhoud en herstel terrein en groenvoorziening;
• Rioolrecht;
• Gebruiksdeel van plaatselijke heffingen en diensten;

Verhuurder zal over het bedrag van de vergoeding die Huurder aan Verhuurder verschuldigd is voor door of namens Verhuurder verzorgde leveringen en diensten 5% administratiekosten berekenen.

Het rioolrecht en het gebruiksdeel van plaatselijke heffingen en belastingen zal worden verwerkt in (het voorschot op) de vergoeding voor de door of namens Verhuurder te verzorgen leveringen en diensten.

Verhuurder is bevoegd, na overleg met huurder, de genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Energielabel
Dit uiterst duurzame complex beschikt over een (Breeam very good) energielabel A.

Datum van oplevering
Per direct beschikbaar.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012, met enkelbestemming 'Centrum' en met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. kantoor;
d. atelier;
e. maatschappelijk;
f. bedrijf;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. wonen;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.4 .

Naast de eerste stedenbouwkundige specificatie wordt het pand ook gebouwd in een gebied waar de archeologische waarden moeten worden beschermd.

Als we kijken naar de specifieke gebruiksregels voor deze locatie, merken we dat de functies genoemd onder a tot en met h alleen zijn toegestaan op de begane grond, detailhandel mag niet groter zijn dan 1.000 m², hotel / restaurant is verboden en bedrijven zijn alleen toegestaan binnen categorie 1 en 2 van de bijlage bij het bestemmingsplan (geen geluidsoverlast, stank en stank).

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website ruimtelijkeplannen.nl op 28 juli 2020. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht
Johan de Wittstraat 120, 3311 KJ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie