Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
3361 HJ, Sliedrecht

Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht

€ 9.500.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is een grootschalig gemengd bedrijfscomplex dat bestaat uit de volle eigendom van vier percelen grond en water met de zich op die grond bevindende opstallen. Het complex is bebouwd met 13 opstallen, met een totaal van bijna 11.000...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 10512 m²
Meer kenmerken

Media

Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 9.500.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Industrieweg 30
Plaats Sliedrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Terrein
Oppervlakte 4000 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 246
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 5640 m²
Kantoor oppervlakte 4872 m²
Terrein oppervlakte 4000 m²
Energie
Energielabel C
Energielabel index 1.25
Energielabel einddatum 2028-03-31
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een grootschalig gemengd bedrijfscomplex dat bestaat uit de volle eigendom van vier percelen grond en water met de zich op die grond bevindende opstallen.

Het complex is bebouwd met 13 opstallen, met een totaal van bijna 11.000 m² verhuurbaar vloeroppervlak, verdeeld over een hoofdkantoor en diverse productieloodsen. De productieloodsen zijn uiterst geschikt voor zwaar werk.

Het unieke aan het complex is dat het is voorzien van een veelheid van bovenloopkranen. De bovenloopkranen in hal 3 beschikken over een hijsvermogen van 2 x 25 ton en de kranen in hal 9 beschikken zelfs over een hijsvermogen van 100 ton. Daarnaast zijn de daken voorzien van in zijn totaliteit 556 zonnepanelen.

Ligging
Het complex is gelegen direct aan de rivier de Beneden Merwede in de gemeente Sliedrecht en omvat de kop van de landtong die is gesitueerd tussen de rivier de Beneden Merwede en de Jachthaven. Deze landtong is op dit moment volledig in gebruik als bedrijventerrein Kerkerak.

Meer informatie m.b.t. de ligging treft u in de te downloaden brochure.

Over Royal IHC
Het complex is op dit moment in gebruik bij twee dochterondernemingen van Royal IHC.

Meer informatie m.b.t. Royal IHC treft u in de te downloaden brochure.

IHC SAS – Hytop
Dit bedrijfsonderdeel is een 100% dochteronderneming van Royal IHC en is per 1 december 2017 ontstaan als een samenvoeging van IHC SAS die zich toelegt op ontwerp en bouw van hoge kwaliteit deck apparatuur en IHC Hytop als specialist in mechanische hydraulische systemen. IHC SAS – Hytop is een serieuze speler in een brede range van dynamische markten met bestaande en nieuwe diensten.

IHC Digital Business Systems (DBS)
Dit bedrijfsonderdeel legt zich toe op standaard en maatwerk, stand-alone en geïntegreerde technische en operationele oplossingen voor de optimale werking en het gebruik van baggerschepen en apparatuur. DBS bouwt allerlei typen elektrische, elektronische en informatie technologische systemen, van robuuste sensoren en zendapparatuur tot complete geïntegreerde controle- monitoring en automatisering systemen, maar ook simulatoren en training simulatoren, hydrografische en onderzoeksapparatuur.

Bereikbaarheid
Het complex is goed bereikbaar vanaf Rijksweg A15, zowel via afrit 24 (Sliedrecht-West) als afrit 25 (Sliedrecht-Oost). Via de Parallelweg, de Stationsweg, Kerstraat en Merwestraat is er een goede wegverbinding met de locatie.

De gemeente Sliedrecht beschikt over een eigen treinstation op ca. 2 kilometer afstand van de locatie. Vanaf het station zijn er busverbindingen met Rotterdam, Gorinchem en Utrecht.

Objectafbakening / Kadastrale bekendheid
Beschikbaar is de volle eigendom van vier percelen grond en water met de zich op die grond bevindende opstallen. De locatie is bij het kadaster bekend als gemeente Sliedrecht, sectie G, nummers 1299, 1300, 2559 en 2588 tezamen groot 2 hectare, 77 are en 55 centiare (27.755 m²).

De onderscheidende percelen hebben navolgende oppervlakten:
- perceel 1299, oppervlakte ca. 1.660 m2;
- perceel 1300, oppervlakte ca. 1.040 m2;
- perceel 2559, oppervlakte ca. 15.100 m2;
- perceel 2588, oppervlakte ca. 9.955 m2;

Indeling
Het complex omvat:

Gebouw 1
Ca. 1.663 m² Kantoorruimte in het hoofdkantoor van drie bouwlagen aan rivierzijde;
Ca. 229 m² Kelderruimte in het hoofdkantoor;

Gebouw 2
Ca. 3.210 m² Bedrijfsruimte-/ opslagruimte;
Ca. 384 m² Kantoorruimte en secundaire ruimten / kleedruimten op begane grond;
Ca. 1.124 m² Kantoren en secundaire ruimten, ingebouwd op de verdieping;
Ca. 234 m² Kantoren op de begane grond, aangebouwd rechts van de entree;
Ca. 135 m² Archieven, CV en overige ruimte;

Gebouw 3
Ca. 934 m² Bedrijfsruimte-/ opslagruimte;

Gebouw 4
Ca. 222 m² Bedrijfsruimte-/ opslagruimte;

Gebouw 8
Ca. 184 m² Kantoorruimte in 2 lagen (semipermanent);

Gebouw 9
Ca. 513 m² Kantoorruimte in 2 lagen (semipermanent);
Ca. 1.274 m² Bedrijfsruimte-/ opslagruimte;

Gebouw 13
Ca. 770 m² Kantoorruimte in 2 lagen (semipermanent);

Ca. 4.000 m² Ongebonden en verhard buitenterrein;
Ca. 246 st. Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegronden en informatie verkregen via Basisregistratie Adressen Gebouwen (www.bagviewer.nl). De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in NEN 2580.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huursituatie
Verkoper gaat graag met partijen in overleg over de mogelijkheid tot een verkoop op basis van aflopend gebruik. De twee bedrijfsonderdelen die thans nog actief zijn op de werf worden gereloceerd naar andere IHC locaties waarbij het fysieke verhuizen circa 1 jaar kan vergen. Verkoper staat open voor het afsluiten van een terughuurovereenkomst met een korte looptijd die ook door koper kan worden opgezegd of voor een gebruiksovereenkomst.

Richtprijs
€ 9.500.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Fiscaal regime I, Omzetbelasting
Verkoper opteert in deze voor een BTW belaste levering.

Datum van overdracht
In overleg.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een onderhandse model koopovereenkomst voor Bedrijfs- onroerend goed (model september 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Notaris
De juridische levering zal plaats hebben ten overstaan van een notaris ter keuze van koper.

Wijze van overdracht
Het complex zal worden overgedragen op basis van een aflopend gebruik (niet leeg en vrij van huur), een en ander nader overeen te komen.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de koop, verkoop en (juridische en feitelijke) levering van de onroerende zaak "as is, where is en voetstoots" is en zal geschieden, hetgeen inhoudt dat verkoper op geen enkele wijze instaat voor de feitelijke staat (waaronder mede begrepen en financiële, commerciële, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle overige aspecten van de onroerende zaak zoals de onroerende zaak per heden verkeert. Koper doet hierbij onherroepelijk en onverwaardelijk afstand van enig recht jegens verkoper in verband met de feitelijke staat van de onroerende zaak (waaronder aldus begrepen de bodem/grond).

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Het gekochte is door verkoper gebruikt als bedrijfscomplex voor ontwerp en vervaardiging van technische en elektronische toepassingen voor maritieme industrie in de breedste zin van het woord.

Verkoper verklaart dat hij als (tijdelijk) huurder zelf verantwoordelijk is voor het behouden casu quo verkrijgen van de benodigde vergunningen ten aanzien van het door hem of haar beoogde gebruik.

Meer informatie m.b.t. het gebruik treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Voor wat betreft erfdienstbaarheden, lasten en beperkingen die voortvloeien uit voorgaande akten, wordt onder andere verwezen naar een akte van levering, verleden voor notaris mr. W.S. van der Koogh-Duurentijdt, notaris te Alblasserdam op 17 januari 1984.

Uit deze akte is onder andere op te maken dat de eigendommen deels zijn ontstaan via juridische fusie en deels via leveringen onder algemene titel die terug gaan tot 1970 en 1918 in de tijd dat op onderhavige locatie gevestigd was de Scheepsbouwwerf en Machinefabriek Kerkerak.

In de laatste akte wordt door de verkrijgende partij verklaard dat alle van toepassing zijnde erfdienstbaarheden zullen worden eerbiedigd, maar worden voorgaande lasten en beperkingen met kwalitatieve werking niet woordelijk opgenomen.

Bodemgesteldheid
Aan Verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het huidige gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het verkochte, dan wel het nemen van andere maatregelen.

Op basis van informatie verkregen via het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat er op onderhavige locatie een veelheid aan onderzoeken is uitgevoerd naar de bodemgesteldheid die zijn ingeschreven in de openbare registers. In de periode 1995 tot en met 2013 hebben op locatie meerdere verkennende onderzoeken, aanvullende onderzoeken en (deel)saneringen plaats gevonden.

Het bodemdossier is opgenomen in de dataroom.

Digitale dataroom
Ter ondersteuning van de verkoop hebben wij nadere informatie voor u beschikbaar, die wij hebben opgeslagen in een dataroom. Om toegang te verkrijgen tot de dataroom om aanvullende informatie in te zien, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Energielabel
De kantoren zijn voorzien van energielabel C (gebouw 1, 2 en 8) en energielabel A (gebouw 9 en 13).

Asbest
In de dataroom is een asbestrapportage opgenomen.

Diversen
- op de te sluiten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
- alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam;

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Verkoopvoorwaarden
Meer informatie m.b.t. de verkoopvoorwaarden treft u in de te downloaden brochure.

Alle media

Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht
Industrieweg 30, 3361 HJ, Sliedrecht

Bedrijfstakken in Sliedrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Kadastrale kaart Download
Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie