H.A. Lorentzstraat 1 a , 3331 EE, Zwijndrecht

  • D
€ 100 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Kantoorgebouw “Deulpoort” is gesitueerd op een prominente zichtbare locatie aan de entree van bedrijventerrein Develpoort in het hart van de gemeente Zwijndrecht. De locatie mag met recht worden aangemerkt als snelweglocatie omdat hij direct ligt aan de op-...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 364 m²

Downloads

Algemeen
Kantoorgebouw “Deulpoort” is gesitueerd op een prominente zichtbare locatie aan de entree van bedrijventerrein Develpoort in het hart van de gemeente Zwijndrecht. De locatie mag met recht worden aangemerkt als snelweglocatie omdat hij direct ligt aan de op- en afrit van rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen), maar ook het NS-station van Zwijndrecht is op loopafstand.

Het complex beschikt over 20 afsluitbare parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er een ruime hoeveelheid openbare parkeerplaatsen aan beide zijden van een ventweg die parallel aan het geasfalteerde deel van de Lorentzstraat loopt. De parkeernorm die zo gerealiseerd kan worden is bijna 1:25.

Voor partijen die op zoek zijn naar bereikbaarheid, een modern kantoor én een scherpe prijs, is dit object de uitgelezen kans.

Kadastrale aanduiding
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummer 4067 en plaatselijk bekend als H.A. Lorentzstraat 1a, 2, 2a, 2b en Christiaan Huygensstraat 25 te Zwijndrecht.

Beschikbaar voor verhuur
Ca. 140 m² Kantoorruimte op de begane grond (links van de entree);
Ca. 224 m² Kantoorruimte op verdieping 1 (rechts van de entree).

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een meetrapportage conform NEN 2580 uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerde organisatie.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- verwarming via gasgestookte cv-installatie met radiatoren;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- kabelgoten ten behoeve van data en elektra aansluitingen;
- mechanische ventilatie (niet individueel in kantoren te regelen);
- ruime hal met een centrale entree op de begane grond;
- gescheiden dames- en herentoilet op elke verdieping;
- personenliftinstallatie;
- verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichting;
- te openen ramen;
- brandalarminstallatie
- hand brandblussers
- brandslanghaspels;
- rookmelders;
- constructieve wanden in neutrale kleur gesausd;

Huurprijs
Kantoorruimte: € 100,00 per m² jaar.
Parkeerplaatsen: € 500,00 per plaats per jaar.

Alle prijzen exclusief BTW, verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 35,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

- Levering van gas, water en elektra (inclusief vastrecht);
- Buitenglasbewassing;
- Glasbewassing binnen in de algemene ruimten;
- Schoonmaak van de algemene ruimten;
- Gevelbewassing;
- Gladheidsbestrijding;
- Netwerkkosten / meetdienst voor onder andere liftinstallatie;
- Periodieke keuring liftinstallaties;
- Periodieke keuring brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
- Periodieke keuring blustoestellen en droge blusleidingen;
- Periodieke keuring klimaatinstallatie;
- Periodieke keuring hydrofoor beveiliging;
- Bewaking / surveillance;
- Gemeentelijke belastingen / heffingen;
- Glasverzekering;
- Waterschap / Waterbeheer;
- Verzorgen van afvalverwijdering;
- Klein collectief onderhoud regiewerk;
- Onderhoud van de groenvoorziening;
- Onderhoud en periodieke controle van:
* Sanitaire installaties;
* Gasleiding/ waterleiding;
* Riolering;
* Vuilwaterpomp;
* Telecominstallatie;
* Ventilatie- / overdrukinstallatie;
* RWA Energiemanagement;
* Elektrische installaties / armaturen;
* Noodverlichting;
* Dakbedekking;
* Bliksembeveiliging;

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Corridor" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 juni 2013. Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Bedrijf".

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
d. detailhandel in motorvoertuigen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
f. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus': tevens detailhandel in volumineuze goederen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens een restaurant, als bedoeld in categorie B van de Lijst van Horeca-activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels;
h. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor een zelfstandig kantoor;
i. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens voor maatschappelijke voorzieningen;
j. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
k. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs': tevens voor onderwijsvoorzieningen;
l. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg': uitsluitend een vulpunt voor lpg;
m. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, verhardingen en water.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 5 januari 2022.

Gebruik
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd met de huidige voorzieningen als “casco+”.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 100 p/m² p.j.
Servicekosten € 35 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres H.A. Lorentzstraat 1 a
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Kantoor

Oppervlakte 364 m²
Oppervlakte in units vanaf 140 m²
Verdiepingen
  • 2
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • te openen ramen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • verwarming

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 20

Energie

Energielabel D
Energielabel index 1.37
Energielabel einddatum 2026-06-14

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

H.A. Lorentzstraat 1 a, 3331 EE, Zwijndrecht

Locatie

H.A. Lorentzstraat 1 a, 3331 EE, Zwijndrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.