Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
3316 GG, Dordrecht

Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht

€ 775.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is het erfpachtrecht t/m 31 augustus 2042 van een perceel grond (grondeigenaar de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht), met daarop gebouwd een volledig verhuurd complex, bestaande uit 26 garageboxen. Het perceel...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1224 m²
Perceel 2759 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 775.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1993
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Einsteinstraat 61
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2759 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 24
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1224 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is het erfpachtrecht t/m 31 augustus 2042 van een perceel grond (grondeigenaar de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht), met daarop gebouwd een volledig verhuurd complex, bestaande uit 26 garageboxen.

Het perceel is langwerpig van vorm en de garageboxen zijn in 2 rijen van 13 boxen langs de zijdelingse perceelsgrenzen gebouwd. De units 61A t/m 61M zijn gesitueerd langs de noordelijke perceelsgrens en de units 61N t/m 61Z zijn gesitueerd langs de zuidelijke perceelsgrens. Het merendeel van de units is ca. 48 m² groot.

De 24 verhuurde units zijn verhuurd aan 21 verschillende huurders. Er zijn 2 garageboxen die thans een niet marktconforme huuropbrengst genereren, aangezien deze units voor een gereduceerd tarief in gebruik zijn bij de beheerder van het complex, die in ruil daarvoor voor de huidige eigenaar onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het complex. In geval van verkoop kunnen deze afspraken worden beëindigd en kunnen de units op reguliere basis worden verhuurd (geschatte huuropbrengst € 82.889,76 per jaar). De totale actuele huurinkomsten bedragen € 74.837,04 per jaar exclusief BTW en servicekosten (per 1 juli a.s. zal er een indexering worden doorbelast, waarna de actuele huuropbrengst € 76.400,16 zal bedragen). Een overzicht met de belangrijkste uitgangspunten van de huurovereenkomsten is op aanvraag beschikbaar. Het complex heeft in de laatste jaren een hoge bezettingsgraad.

Het unieke aan het complex is dat het beschikt over een ontsluiting aan 2 verschillende straten. De ene zijde van het complex is namelijk gelegen aan de Einsteinstraat en de andere zijde van het complex grenst aan de Planckstraat.

Het complex is gesitueerd in het hart van het gerevitaliseerde bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3, die een directe verbinding vormt tussen de A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 646, groot 27 are en 59 centiare (2.759 m²).

Indeling
Ca. 612 m² BVO Bedrijfs- / opslagruimte verdeeld over 13 separate opslagboxen, plaatselijk bekend als Einsteinstraat 61 A t/m M;

Ca. 612 m² BVO Bedrijfs- / opslagruimte verdeeld over 13 separate opslagboxen, plaatselijk bekend als Einsteinstraat 61 N t/m Z;

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Uitgangspunten erfpacht
Grondeigenaar: Gemeente Dordrecht
Erfpachter: Projectontwikkeling Todos B.V.
Actuele erfpachtcanon: € 6.792,38 per jaar (periode 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020)
Ingangsdatum: 1 september 1992
Expiratiedatum: 31 augustus 2042

De afspraken omtrent de uitgifte van de grond in erfpacht, zijn destijds vastgelegd in een voorlopige overeenkomst vestiging recht van erfpacht.

Op de erfpacht uitgifte zijn van toepassing verklaart:

- de algemene voorwaarden II voor de uitgifte in erfpacht van gronden van de gemeente Dordrecht d.d. 28-09-1965 (Hyp 4, deel 1274, nummer 20);
- wijzigingen op de algemene voorwaarden I en II welke bij raadsbesluit zijn gedeponeerd op 30-05-1969 (Hyp 4, deel 1413, nummer 26);
- wijzigingen op de algemene voorwaarden welke bij raadsbesluit zijn gedeponeerd op 24-04-1979 (Hyp 4, deel 6452, nummer 45);
- laatste wijzigingen op de algemene voorwaarden welke bij raadbesluit zijn gedeponeerd op 25-03-1980 (Hyp 4, deel 7023, nummer 13);

Bij concrete belangstelling kunnen alle voornoemde overeenkomsten en aktes worden aangeleverd, alsmede een recente factuur van de erfpachtcanon.

Huurgegevens
De totale actuele huuropbrengst van de 24 verhuurde garageboxen bedraagt € 74.837,04,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten. Per 1 juli a.s. zal er een indexering worden doorgevoerd. De nieuwe totale jaarhuurprijs zal € 76.400,16 bedragen.

De potentiële huuropbrengst van de units die bij de beheer van het complex in gebruik zijn, bedraagt € 6.000,--. per jaar (er wordt thans € 1.200,-- voor betaald). Daarmee kan de totale huuropbrengst van het complex uitkomen op ca. € 82.890,-- per jaar.

Bij concrete belangstelling kunt u contact met ons opnemen, zodat wij u een overzicht van de belangrijkste huuruitgangspunten ter beschikking kunnen stellen.

Koopsom
€ 775.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Niet van toepassing.

Datum van oplevering
In overleg.

Staat van overdracht
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, in verhuurde staat “as is, where is na onderzoek koper.

Daarnaast zal de Onroerende Zaak aan Koper worden overgedragen met alle daarop rustende en daartoe behorende (beperkte) rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van het object: “Bedrijf” met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie – 3’’ en de gebiedsaanduidingen ‘’Geluidzone – industrie’’ en ‘’ Milieuzone – bedrijf t/m. categorie 4.2’’.

Bodemgegevens
Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl, blijkt dat er een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd. Nadere informatie treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger is vermeld dat er geen beperkingen bekend zijn in de Basisregistratie Kadaster en de Landelijke Voorzieningen WKPB. Op de kadastrale legger wordt wel een verwijzing gemaakt dat er een kwalitatieve verplichting is gevestigd, welke is ingeschreven in het kadaster en bekend is als Hyp4 deel 12458 nummer 35 Rotterdam. Uit de laatste bekende akte van levering, verleden voor notaris Mr. Jansen op 17 juni 2002 blijken geen waarde beïnvloedende beperkingen.

Verkoopvoorwaarden
Deze verkoopinformatie bevat beperkte informatie met betrekking tot het complex gelegen aan de Einsteinstraat 61 a t/m z te Dordrecht, dat eigendom is van onze opdrachtgever Todos Beheer B.V. Uitgebreide verkoopvoorwaarden treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.

Beschikbare documenten in de digitale dataroom:
Ter ondersteuning van de verkoop hebben wij nadere informatie voor u beschikbaar, die wij hebben opgeslagen in een dataroom.

Om toegang te verkrijgen tot de dataroom om de aanvullende informatie in te zien, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan na overleg met onze opdrachtgever, een digitale uitnodiging versturen, al dan niet na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

De navolgende informatie van het complex is beschikbaar:
01. Huurinformatie (huurcontracten en recente huurfacturen);
02. Eigendomsinformatie
03. Voorgaande akte van levering
04. Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht
05. Erfpachtvoorwaarden
06. Recente factuur erfpachtcanon
07. Eigenaarslasten (gemeentelijke- en waterschapsbelasting)
08. Uittreksel bodemloket

Alle media

Alle afbeeldingen

Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht
Einsteinstraat 61, 3316 GG, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie