Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
4731 DD, Oudenbosch

Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch

€ 1.295.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is een volledig verhuurd bedrijfscomplex bestaande uit drie aaneengesloten bedrijfshallen, een royaal kantoor, archiefruimte en een ruim buitenterrein aan de voor- en zijkanten van het object, voorzien van 14 parkeerplaatsen. De...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 3320 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Halderberge

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 1.295.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1989
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Bosschendijk 215
Plaats Oudenbosch
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3320 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 1
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 2518 m²
Oppervlakte in units vanaf 2518 m²
Kantoor oppervlakte 543 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.79
Energielabel einddatum 2030-02-03
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 14
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een volledig verhuurd bedrijfscomplex bestaande uit drie aaneengesloten bedrijfshallen, een royaal kantoor, archiefruimte en een ruim buitenterrein aan de voor- en zijkanten van het object, voorzien van 14 parkeerplaatsen.

De drie bedrijfshallen, welke middels brand vertragende overheaddeuren zijn afgescheiden, zijn bereikbaar via de entree die is voorzien van een balie, welke grenst aan het kantoor. Via het verharde buitenterrein zijn de bedrijfshallen toegankelijk middels vier brede overheaddeuren, waarvan twee elektrisch bedienbaar. De bedrijfshallen zijn ruim opgezet en beschikken over een minimale vrije hoogte van ca. 5,90 meter op het laagste punt en ca. 6,90 meter op het hoogste punt. Vanwege de licht-doorlatende panelen in het geïsoleerde dak is er natuurlijke lichtinval. De bedrijfsruimte is geschikt voor zowel opslag- als productiedoeleinden.

De kantoorruimte is ingebouwd in een voormalig woonhuis waardoor er diverse kantoorvertrekken en spreekkamers aanwezig zijn. Er is een ruime kantine aanwezig op de eerste etage en vanuit de entree en het kantoor is er een directe verbinding met de aangrenzende bedrijfshal. In deze bedrijfshal is de oorspronkelijke, bij het woonhuis behorende, garage gesitueerd en een ingebouwd entresol, waardoor hier veel extra opslagmogelijkheden zijn.

Het complex is thans volledig verhuurd tot en met 30 november 2021 en de huurovereenkomst is nog niet opgezegd. De belangrijkste uitgangspunten van de huurovereenkomst zijn verderop in onderhavige projectinformatie opgenomen.

Het complex is gelegen op bedrijventerrein Velletri en sinds de komst van de randweg Oudenbossche Koepelbaan in 2016, is de bereikbaarheid ervan zeer goed te noemen. Vanuit Bosschendijk zijn de rijkswegen A17 en de A58 zeer goed bereikbaar. Daarmee is het object strategisch is gelegen tussen Roosendaal, Etten-leur / Breda en Zevenbergen / Moerdijk.

Kadastrale aanduiding
Het complex is kadastraal verdeeld over twee percelen:
- Gemeente Oudenbosch, Sectie B, nummer 3853, groot 710 m²
- Gemeente Oudenbosch, Sectie B, nummer 3854, groot 3.320 m²

Indeling
Ca. 168 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond in de hoofdbouw (voormalige bedrijfswoning), bestaande uit een royale entreehal met ontvangstbalie, een drietal toiletten, een grote open kantoortuin, technische ruimte en interne toegang tot de voormalige garage;

Ca. 115 m² Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping in de hoofdbouw (voormalige bedrijfswoning), bestaande uit een overloop, een drietal kantoorvertrekken en een kantineruimte. Vanuit de kantineruimte is de entresol van hal 1 toegankelijk;

Ca. 79 m² Bedrijfs- / opslagruimte in de voormalige garage die is aangebouwd aan de kantoorruimte in de hoofdbouw, welke toegankelijk is middels een dubbele openslaande deur en intern toegankelijk is vanuit hal 1;

Ca. 567 m² Bedrijfs- / opslagruimte in hal 1 (de hal die direct grenst aan de openbare weg). De hal is toegankelijk middels een tweetal overheaddeuren, te weten één in de zuidgevel die uitkomt aan de zijde van de openbare weg en één in de westgevel die uitkomst op het binnenterrein;

Ca. 223 m² Entresolvloer, ingebouwd in hal 1;

Ca. 800 m² Bedrijfs- / opslagruimte in hal 2 (de hal rechts achter op het perceel). De hal is toegankelijk middels een overheaddeur in de oostgevel die uitkomt op het buitenterrein. Intern is de hal bereikbaar vanuit zowel hal 1 als uit hal 3 middels interne overheaddeuren;

Ca. 849 m² Bedrijfs- / opslagruimte in hal 3 (de hal links achter op het perceel). De hal is toegankelijk middels een overheaddeur die uitkomt op het buitenterrein. Intern is de hal bereikbaar vanuit hal 2. Een deel van de bedrijfs-/ opslagruimte beschikt over een beperkte vrije hoogte, welk deel in gebruik is als afgescheiden en verwarmde werkplaats (t.g.v. ca. 96 m²);

Ca. 89 m² Kantoor- / secundaire ruimte op de begane grond van hal 2 en 3, bestaande uit een tweetal kantoorvertrekken en een drietal toiletten;

Ca. 171 m² Secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping ingebouwd in hal 2 en 3, thans in gebruik voor opslagdoeleinden;

14 Parkeerplaatsen gelegen op het voorterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verkeert aan geen der partijen enig recht.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 1.295.000,00 kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Datum van oplevering
In overleg.

Staat van overdracht
In volledig verhuurde staat, “As is – where is, en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen.

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A en wordt bij verkoop bij de koopovereenkomst als bijlage opgenomen.

Verhuursituatie
Huurder: Lab Associates B.V.
Contractvorm: Huurovereenkomst Kantoorruime en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW
Huuringangsdatum: 1 december 2016
Huurtermijn: 5 jaar lopende tot en met 30 november 2021
Verlenging: 5 jaar
Opzegtermijn: 12 maanden tegen het einde van een huurperiode
Aanvangshuurprijs: € 109.000,00 per jaar excl. BTW
Thans geldende huurprijs: € 115.837,00 per jaar excl. BTW
Bankgarantie: € 9.083,33
Huurprijsaanpassing/indexering: Jaarlijks per 1 januari
BTW belaste verhuur: ja
Servicekosten: Niet van toepassing, jaarlijkse afrekening
Bijzonderheden: Huurder heeft een eerste recht van koop, maar ziet hier van af.

Bij concrete belangstelling kan de huurovereenkomst ter beschikking worden gesteld.

Bodemgesteldheid en asbest
In 2008 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Bosschendijk 213-215 te Halderberge (Oudenbosch). Het bodemonderzoek werd uitgevoerd ten behoeve van de verkoop van de bedrijfslocatie.

Volgens het rapport bevindt zich op het terrein één verdachte locatie namelijk de opslag van olievaten. Deze verdachte deellocatie is onderzocht. Bij onderhavig onderzoek in de grond en het grondwater zijn geen verhoogde gehaltes aan minerale olie of vluchtige aromaten gemeten.

Op de rest van het terrein zijn in de grond (zowel bovengrond als ondergrond) geen verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan nikkel, zink en xylenen vastgesteld. De oorzaak van deze verhoogde gehalten is niet bekend, mogelijk gaat het om regionaal verhoogde achtergrondwaarden. Aangezien het slechts gehalten beneden de tussenwaarden betreft, is de conclusie uit dit bodemonderzoek dat verder onderzoek in dit kader niet noodzakelijk wordt geacht.

Aan verkoper is niet bekend dat er in/op de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch
Bosschendijk 215, 4731 DD, Oudenbosch

Bedrijfstakken in Halderberge

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie