Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Nieuw 3316 LB, Dordrecht

Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht

€ 2.300 p.m.

Omschrijving

Algemeen Te huur wordt aangeboden een fraai en modern bedrijfspand met kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen met daarbij behorend 4 parkeerplaatsen, gelegen op het jonge bedrijventerrein Dordtse Kil III. De bereikbaarheid per auto is uitstekend, het pand is...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 251 m²
Meer kenmerken

Media

Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 2.300 p.m.
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2003
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Aventurijn 244
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 4
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 46 m²
Kantoor oppervlakte 205 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.86
Energielabel einddatum 2028-01-21
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Te huur wordt aangeboden een fraai en modern bedrijfspand met kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen met daarbij behorend 4 parkeerplaatsen, gelegen op het jonge bedrijventerrein Dordtse Kil III.

De bereikbaarheid per auto is uitstekend, het pand is gelegen nabij de op- en afritten van Rijksweg A16 (Rotterdam - Antwerpen) en via Randweg N3 is er een directe aansluiting op Rijksweg A15. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is tevens goed te noemen, mede door de aanwezigheid van een bushalte nabij het complex.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1104, groot 144 m², alsmede een 142/4599e onverdeeld aandeel in een perceel mandelige grond die dient als toegangsweg en parkeerplaats voor het perceel dat in volle eigendom is. Het mandelige perceel is bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1185, groot 49 are 00 centiare.

Indeling
Ca. 46 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer L-vormige bedrijfsruimte met stalen trap naar de verdieping van het kantorengedeelte en een toilet, alsmede toegang naar het kantoorgedeelte op de begane grond.

Ca. 93 m² Kantoren en kantoorachtige ruimte op de begane grond, bestaande uit een hoofdentree op de hoek, gang, toegang tot een kantoorvertrek en vergaderruimte, trapopgang en een grote kantine (zonder daglicht).

Ca. 56 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een hal, stookkast met opstelplaats voor de CV-ketel, deur naar de bedrijfsruimte met stalen trap/ bordes, toiletgroep, open ruimte met pantry en trapopgang naar de tweede verdieping. De kantoorruimte is voorzien van een verlaagd systeemplafond met inbouwspots en een kastenwand.

Ca. 56 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping, bestaande uit een open kantoorruimte met inbouw bergkast.

4 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Elektrisch bedienbare overheaddeur, afm: 3.75 x 3,25 (hxb), 6 kijkvensters;
- Opbouw tl-armaturen;
- Polycarbonaat lichtstraat;
- Indirect gestookte gasheater;
- Meterkast (8 groepen, 3 airco groepen, krachtgroep, hoofdschakelaar);
- Geheel betegeld toilet met wastafel, wit sanitair;
- Stalen trap + bordes naar 1e verdieping van het kantoorgedeelte;
- Gas, water en elektra meter (dag/ nachttarief)
- ISRA aansluit unit;
- Brandslanghaspel;
- Loopdeur;
- Krachtstroom.
- Vrije hoogte ca. 6 meter.

Kantoorruimte:
- Rolluik kantoor begane grond*;
- Verlaagd systeemplafond met inbouw tl-verlichting;
- Gedeeltelijke parketvloer vloerafwerking en gedeeltelijk tapijt*;
- Glasvlies wandafwerking*;
- Noodverlichting installatie + beeldpictogrammen*;
- Airconditioning (Mitsubishi Electric)*;
- Geïntegreerde data aansluitingen*;
- Diverse wandcontactdozen;
- Jaloezieën*;
- Brandslanghaspel;
- Toiletgroep 1e verdieping met tegelvloer, geheel betegelde wanden, wit sanitair, voorportaal met wastafel, dames- en herentoilet;
- Mechanisch ventilatie systeem;
- Pantry (1e verdieping), bestaande uit: enkele rvs spoelbak, 2 onder- en 2 bovenkastjes, warmwatervoorziening d.m.v. elektrisch close-in boiler (Daalderop, 10 liter);
- Elektronisch inbraakalarmsysteem*;
- Rookmelders;
- Ontruimingsalarm;
- Dubbele beglazing;
- CV.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 2.300,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het object beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht vallen allebei de complexen in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van beide complexen “Bedrijf” met dubbelbestemming ‘’waarde – Archeologie - 2’’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven (niet op onderhavig perceel);
c. horeca (niet op onderhavig perceel);
d. detailhandel (niet op onderhavig perceel);
e. verkooppunt motorbrandstoffen (niet op onderhavig perceel);
alsmede voor:
f. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels in lid 4.4. behorende bij de bestemmingsvoorschriften.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 20 december 2021.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht

Alle afbeeldingen

Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 244, 3316 LB, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie