Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
3318 AZ, Dordrecht

Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht

€ 49.500 p.j.

Omschrijving

Algemeen Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 280 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 49.500 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2001
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Amnesty Internationalweg 5
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Overig
Kantoor
Oppervlakte 280 m²
Oppervlakte in units vanaf 280 m²
Verdiepingen
  • 2
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 6
Energie
Energielabel B
Energielabel einddatum 2032-02-21
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Beschikbaar voor verhuur is dit representatieve kantoorgebouw, bestaande uit 3 bouwlagen. Het complex is gesitueerd in het gezondheidspark van Dordrecht, dat wordt gezien als dé regionale trekker van bezoekers voor gezondheid en sport. In het gebied zijn onder meer het regionale Albert Schweitzer Ziekenhuis, een centrum met zorghotel, gebouw voor de Bloedbank, opleidingscentrum voor Da Vinci College en diverse aanverwante functies gevestigd.

Er wordt verondersteld dat het gezondheidspark jaarlijks naar schatting ca. 2.5 mln. bezoekers trekt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 4671, groot 390 m².

Indeling
Ca. 92 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit entree, receptie, wachtruimte, twee kantoorvertrekken, toilet met voorportaal en kantine met pantry;

Ca. 94 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een open kantoortuin, serverruimte en een kantoorruimte aan de achterzijde, een keukenblok voorzien van zowel onder- als bovenkasten. Op de overloop een toilet met voorportaal;

Ca. 94 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping, bestaande uit een open kantoortuin en een kantoorvertrek, berging, technische ruimte, keukenblok en op de overloop een toilet met voorportaal, toegang tot het dakterras aan de voorzijde.

6 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Gemetselde buitengevels uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuren;
- Geïsoleerde systeemvloer op de begane grond;
- Beton systeemvloer op de verdieping;
- Verlaagd systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- Verwarming via gasgestookt cv-systeem met radiatoren;
- Luchtbehandeling met topkoeling;
- Kabelgoten t.b.v. elektra, telefoon en data*;
- Personenliftinstallatie voor 4 personen;
- 2 trappenhuizen;
- Pantryblok met boven- en onderkasten op zowel de begane grond, eerste en tweede
verdieping;
- Geheel betegeld toilet met voorportaal op elke bouwlaag;
- Optimale isolatievoorzieningen;
- Meranti buitenkozijnen uitgevoerd als draai-/kiepramen met isolatieglas;
- HR c.v.-ketel met radiatoren voorzien van thermostaatkranen;
- Buitenterrein bestraat met straatklinkers;
- Dakterras op de 2e verdieping van ca. 10 m².

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 49.500,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Indien het gebouw wordt verhuurd aan één gebruiker, dient huurder zelfstandig leveringscontracten te sluiten met nutsbedrijven voor levering van gas, water en elektra, schoonmaak en beveiliging.

In geval van deelverhuur aan meer dan één gebruiker, zal bovenop en gelijktijdig met de hierboven genoemde huurprijs een nader te bepalen voorschot in rekening worden gebracht voor extra diensten die door en vanwege verhuurder worden geleverd.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings­plan: "Gezondheidspark West - Middenzone", vastgesteld bij Raadsbesluit van 9 juni 2020.

Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Gemengd-1".

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven;
sportieve- en recreatieve dienstverlening;
maatschappelijke voorzieningen;
sport;
bedrijfsgebonden kantoren uitsluitend ten dienste van de functies onder a t/m d;
parkeren;
geluidwerende voorzieningen;
inpandige nutsvoorzieningen; en
ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor zorgwoningen.

Bovenstaande gegevens, zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl op peildatum 2 december 2020 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht
Amnesty Internationalweg 5, 3318 AZ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie