Zwaarder belasten van huiseigenaren?

Zwaarder belasten van huiseigenaren?

Vorige week bracht De Nederlandsche Bank (DNB) naar buiten dat zij pleiten voor een zwaardere belasting van mensen met een koopwoning. Daarmee willen zij bereiken dat kopers en huurders evenveel kwijt zijn aan woonlasten, omdat zij vinden dat huurders nu onevenredig veel moeten betalen.

De markt van huurwoningen is krap. Er is weinig aanbod en de huurprijzen zijn hoog, vooral in de particuliere sector. Terwijl de huurtarieven blijven stijgen, profiteren kopers vaak van langdurig lage hypotheekkosten. DNB komt daarom met het voorstel om de fiscale voordelen van huiseigenaren af te bouwen. Volgens de bank beperkt dat het verschil in maandlasten tussen kopers en huurders. Echter gaf dit idee veel weerstand onder huiseigenaren en binnen de sector.

Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis (VEH), noemde het de omgekeerde wereld: “Omdat de huren hoog zijn en steeds verder stijgen moeten de woonlasten voor huiseigenaren ook omhoog? Dat is onbegrijpelijk. Ik draai het liever om: verlaag of reguleer dan de huren en zorg voor meer huurwoningen”. Klein erkent de penibele situatie op de huurwoningmarkt, maar wijst ook op andere kosten die huiseigenaren maken en die voor huurders niet gelden. De hypotheek is niet de enige maandelijkse kostenpost die hoort bij een koopwoning.

Nog geen uitgewerkt plan
Het idee van DNB om huiseigenaren meer te belasten, is nog slechts een advies. Er is nog geen concreet plan uitgewerkt en er zijn nog geen doorberekeningen gemaakt. Op de vele vragen die huiseigenaren hebben over dit nieuws, is dus helaas nog geen antwoord te geven. Het is voor nu afwachten wat de Kamer vindt van het ingediende voorstel van DNB.
bron: eigenhuis.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie