Toenemende druk op het elektriciteitsnet door zero-emissie vervoer

Toenemende druk op het elektriciteitsnet door zero-emissie vervoer

In het klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 steden in Nederland in 2030 emissievrij bevoorraad moeten worden. Volgens ElaadNL zullen hier circa 16.000 elektrische trucks en 270.000 elektrische bestelvoertuigen voor nodig zijn. Echter is het huidige elektriciteitsnet in Nederland niet in staat om deze hoeveelheid voertuigen snel te laden.

Op 8 april hebben TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland een convenant ondertekend. Het hoofddoel van deze samenwerking is om te zoeken naar de beste manier om de energietransitie in de logistieke sector te verwezenlijken. Zo willen de samenwerkende partijen, die een brede marktgroep vertegenwoordigen, de toekomstige vermogensbehoefte in kaart brengen. Hieruit zal duidelijk worden welke aanpassingen het elektriciteitsnet voor de toekomst nodig heeft. Daarmee geven zij een goed signaal af en is een eerste stap in de juiste richting gezet.

Opschalen netcapaciteit

Elektrificatie van de transport-, bouw- en industriële sectoren in Europa zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2050 met 60% kunnen verminderen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van BloombergNEF. In dit rapport wordt geschat dat het elektriciteitsnet in 2050 hiervoor circa 75% meer opwekkingscapaciteit nodig heeft. Om dit te realiseren staat Nederland nog voor een grote opgave. Op dit moment raakt het elektriciteitsnet al overbelast door nieuwe wind- en zonne-energieparken.

Het opschalen van de netcapaciteit kan jaren duren. Dit maakt het voor transportondernemers minder aantrekkelijk om te investeren in elektrische voertuigen, aangezien ze niet probleemloos kunnen opladen. Het is dus van groot belang dat transportbedrijven zo snel mogelijk de zekerheid krijgen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is.

Intensief samenwerken voor zero-emissie

Ook op bedrijventerreinen waar logistieke bedrijven gevestigd zijn, zal de vraag naar elektriciteit toenemen. Onoph Caron, directeur van ElaadNL voegt daaraan toe: ‘Tegelijkertijd zien we ook dat het huidige energienet die vraag niet aankan. Om in 2025 toch te kunnen blijven rijden, is het zaak dat transportondernemers én netbeheerders tijdig met elkaar het gesprek aangaan om op tijd voldoende capaciteit te hebben.’ Gezien het huidige energienet in Nederland deze vraag niet aankan, is het van belang dat transportondernemers en netbeheerders op tijd met elkaar in gesprek gaan.

De komende jaren gaan de partijen, die een brede marktgroep vertegenwoordigen, intensief samenwerken. Zo wordt er gezocht naar de beste manier om de energietransitie in de logistieke keten met elkaar te realiseren.

Verduurzaming bedrijventerrein

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak, ook tussen bedrijven en ondernemers onderling. Het op grote schaal opslaan van elektra is op dit moment nog niet mogelijk. Opgewekte energie moet daarom direct worden gebruikt, of aan het net worden afgegeven. Om overbelasting van dat net te voorkomen, kunnen bedrijven zich verenigen en kunnen ze sámen tot oplossingen komen.

Zo is het voor bedrijven mogelijk om een zogenoemde smart grid op te zetten, waarmee ze onderling energie kunnen uitwisselen. Ook is het mogelijk om als ondernemer uw bedrijfsdak te verhuren voor zonnepanelen. Een goede methode om te verduurzamen zonder zelf te investeren. Uiteraard zijn hier wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan denken wij graag met u mee.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie