Terrorismefinanciering voorkomen middels UBO Register

Terrorismefinanciering voorkomen middels UBO Register

Nog steeds komen witwaspraktijken en terrorismefinanciering te veel voor in de vastgoedsector, ondanks de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn in juni 2017. Daarom is in januari 2020 een vijfde richtlijn ingegaan om deze twee kwaden te bestrijden. De nieuwe richtlijn brengt veranderingen met zich mee; misschien ook voor u. Hier leest u de twee belangrijkste wijzigingen.


Al UBO bij 10% belang of zeggenschap i.p.v. 25%
De UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel ‘de uiteindelijke belanghebbende’ is degene die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. In de vorige situatie zijn dit personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten of direct of indirect eigendomsbelang hebben van een bv, maatschap of andere juridische entiteit. Volgens de nieuwe, vijfde richtlijn die begin dit jaar is toegevoegd, gaat dit al om personen met minimaal 10% bezit of belang. Alsook bij verhuur met een jaarhuur van minimaal € 120.000,--. Dat betekent dat een dergelijke eigenaar eerder aansprakelijk is. Bij verkoop of verhuur van het betreffende pand, is de makelaar verplicht de UBO van een juridisch entiteit na te trekken. Kan de makelaar deze niet vinden? Dan worden de directe beleidsbepalers als UBO aangemerkt.

Opstelling van Europees UBO Register
Om inzichtelijk te maken wie er aan de touwtjes trekt bij welke organisatie, komt er een UBO Register. Hierin worden alle UBO’s per land geregistreerd met als doel financiële criminaliteit sneller aan het licht te brengen. Het streven van Europa is om dit vanaf 2021 compleet te hebben. De UBO’s worden opgenomen met persoonsgegevens als naam, geboortedatum en BSN-nummer. Het is dus belangrijk dat u de UBO van bijvoorbeeld uw vennootschap, stichting of vereniging laat registreren. Dit kan vanaf 27 september 2020. Hier leest u welke organisaties zich wel en niet moeten registreren: https://bit.ly/3faxsz6. In Nederland zal de Kamer van Koophandel de registraties verzorgen.


Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu ter afronding in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal dat dit najaar gebeuren.

Bron: NVM en kvk.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie