Kwaliteitsslag maken om leegstand te bestrijden

Geschreven door Allard van den Berg op 3 september 2020

De leegstand in winkelgebieden zal de komende jaren mogelijk verdubbelen en oplopen tot 15 procent. Grotendeels is deze verwachte ontwikkeling toe te schrijven aan het coronavirus en de veranderende consumentenbestedingen. Maar er zijn zeker mogelijkheden voor ondernemers, zowel op bedrijventerreinen als in winkelgebieden, om de leegstand te bestrijden.

Er is in de voorbijgaande jaren al veel gesproken en geschreven over de oorzaken van de (structurele) leegstand van winkelruimten en de vitaliteit van winkelgebieden. Het coronavirus heeft deze publieke discussie opnieuw doen oplaaien. Niet alleen de grote beleggers in winkelvastgoed worden getroffen, maar ook de winkeliers die als eigenaar-gebruiker winkelvastgoed bezitten, zien de waarde van hun winkelruimte onder druk staan en kennen een groeiende onzekerheid.

Oplossingen die worden aangedragen hebben doorgaans betrekking op de lange termijn. Dit terwijl er naar inziens van bedrijfsmakelaar Allard van Berg van Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting wel degelijk concrete handvaten zijn om de kwaliteit van winkelgebieden op korte of middellange termijn te verhogen. Namelijk met behulp van subsidiemogelijkheden of het vormen van een ‘Bedrijven Investerings Zone’ (BIZ).

Upgraden van winkelgebieden met behulp van subsidiemogelijkheden
De provincie Zuid-Holland stelt € 500.000 beschikbaar t/m 31 december 2020 voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren. De provincie wil er daarmee voor zorgen dat stadscentra levendig blijven en voorkomen dat leegstand de overhand krijgt. De hoogte van de subsidie per project bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot en met € 10.000. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan € 10.000 zijn, dan bedraagt de subsidie € 7.500 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de € 10.000. In totaal kan nooit meer dan € 20.000 subsidie per project worden verleend.

De subsidie kan worden ingezet voor het optimaliseren van de looproute en winkelrouting, het verbeteren van bereikbaarheid en parkeren en het combineren van functies als retail, horeca, leisure en maatschappelijke voorzieningen. Van den Berg: “Belangrijk is dat de kwaliteit van het winkelgebied -de buitenruimte- wordt verhoogd, waardoor ook de verblijfsduur van het winkelend publiek langer wordt.”

Ook subsidiemogelijkheden voor bedrijventerreinen

Een vergelijkbare subsidieregeling stelt de provincie Zuid-Holland beschikbaar voor bedrijventerreinen. Ook voor deze regeling is tot 31 december 2020 € 500.000 beschikbaar gesteld. In totaal wordt er per subsidieaanvraag maximaal € 35.000 uitgekeerd.
De subsidie kan door ondernemers o.a. worden ingezet voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken / het maken van een business case voor collectieve energiebesparing, opwekken van duurzame energie, aanleg glasvezel of camerabeveiliging op bedrijventerreinen.

Meer samenhang en samenwerking middels een ‘Bedrijven Investerings Zone’
Een praktisch instrument om gezamenlijke investeringen in een winkelgebied mogelijk te maken, is het oprichten van een ‘Bedrijven Investerings Zone’, kortweg BIZ. Een BIZ is een samenwerkingsvorm waarbij vastgoedeigenaren óf huurders verenigd zijn en verplicht zijn om periodiek een (kleine) bijdrage te doen aan het BIZ fonds. Met dit geld kan een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan het winkelgebied en/of activiteiten worden gefinancierd. Denk aan evenementen rond Koningsdag of goed georganiseerde koopavonden. Maar ook aan praktische zaken als het schoonhouden van het winkelgebied of het plaatsen van een camerasysteem, waardoor het veiligheidsgevoel van mensen wordt verbeterd.
De Wet op de ‘Bedrijven Investerings Zones’ regelt hoe ondernemers een BIZ moeten oprichten. De wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen. Als er eenmaal voldoende draagvlak voor een BIZ is, is binnen die zone lidmaatschap vervolgens verplicht. Dit maakt dat er met dit instrument meer voor elkaar gekregen kan worden dan bij een vrijwillig lidmaatschap van een vereniging waar altijd winkeliers of vastgoedeigenaren tussen zitten die niet mee willen doen.

Volgens Van den Berg zien steeds meer winkeliers het belang in om samen een vuist te maken en een BIZ in het leven te roepen. Zo verdubbelde in de regio Rotterdam in korte tijd het aantal BIZ’en. Die sterke toename geldt overigens niet alleen voor winkelgebieden maar ook voor bedrijventerreinen, waar met name op oudere bedrijventerreinen verloedering kan worden bestreden.

Wij merken dat een deel van de vastgoedeigenaren in de omgeving Rotterdam nog niet bekend is met de eerdergenoemde subsidieregeling en Bedrijven Investerings Zone en brengen deze twee instrumenten natuurlijk graag onder de aandacht van onze opdrachtgevers. Het zijn twee praktische middelen die er voor kunnen zorgen dat een winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor zowel winkelend publiek als ondernemers.


Wilt u meer informatie over de subsidieregelingen en/of de BIZ?

Neem dan contact op met onze winkelspecialisten via 010 – 424 88 88 of via bog@ooms.com. We helpen u graag!

Kwaliteitsslag maken om leegstand te bestrijden
Allard van den Berg
Neem contact op met Allard

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Oranje Transport B.V. huurt een nieuwgebouwd state-of-the-art logistiek bedrijfspand aan de Merwedeweg 10 te Zwijndrecht.

Oranje Transport B.V. huurt een nieuwgebouwd state-of-the-art logistiek bedrijfspand aan de Merwedeweg 10 te Zwijndrecht.

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. heeft namens Agro Delta Op- en Overslag B.V. een nieuwgebouwd logistiek bedrijfspand aan de Merwedeweg 10 te Zwijndrecht verhuurd aan Oranje Transport...
Heylen Warehouses rondt tweede transactie met BTS Logistics af

Heylen Warehouses rondt tweede transactie met BTS Logistics af

Herentals, 6 mei 2024 - Heylen Warehouses, bekend om zijn kwalitatieve en flexibele magazijnruimtes, is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van zijn tweede belangrijke transactie...
Bekijk overzicht