Huiseigenaren gaan mogelijk minder waterschapsbelasting betalen

Huiseigenaren gaan mogelijk minder waterschapsbelasting betalen

Voor het bepalen van het tarief van de jaarlijkse waterschapsbelasting, maakt de overheid geen onderscheid tussen bedrijven en woningen. Dat moet anders, vindt de Unie van Waterschappen. De waterschappen stuurden na instemming een voorstel naar minister Cora van Nieuwenhuizen om het belastingstelsel aan te passen en zo eerlijker te maken voor huiseigenaren.

De waterschappen zorgen voor veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Elk jaar betalen alle huiseigenaren belasting om onder meer deze voorzieningen te bekostigen. Gemiddeld ligt dat bedrag tussen de 250 en 500 euro per huishouden per jaar. Die heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van een gebouw.
De Unie van Waterschappen ziet daarin een oneerlijke verdeling voor woningen en bedrijfspanden. Dat is, omdat de WOZ-waarde van woningen de afgelopen vijf jaar enorm gestegen is (met meer dan 26%), terwijl de waarde van bedrijfspanden, zoals winkels en kantoren, juist daalden.

Dit houdt in dat de waterschapsbelasting sinds een aantal jaar voor een groot deel wordt opgebracht door huiseigenaren. Van die belastingcenten worden ook wegen en spoorwegen gebouwd en verbeterd; iets waar huiseigenaar nauwelijks een voordeel aan behalen.
Ook de Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van huiseigenaren en pleit voor een alternatief waterheffingssysteem. Zij roept de minister op om de wetgeving zo snel mogelijk aan te passen en het onderscheid tussen huizen en bedrijven door te voeren, zodat de belasting voor huiseigenaren minder hard stijgt. Wanneer minister Van Nieuwenhuizen een besluit neemt is nog niet duidelijk.
Bron: ad.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie