Didam-arrest: iedereen gelijke kansen bij gronduitgifte

Didam-arrest: iedereen gelijke kansen bij gronduitgifte

Geschreven door Leonie de Wit op 21 februari 2022

Onlangs is er een uitspraak geweest van de rechter dat overheden niet langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij mogen aanbieden. Een uitspraak die verstrekkende gevolgen voor de lokale gebiedsontwikkeling kan hebben. Toch biedt het ook kansen voor ondernemers, aldus de bedrijfsjurist van Ooms Makelaars Jaclyn van der Linden.

Eind november vorig jaar heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed, waaronder dus ook grond, niet langer ‘onderhands’ mogen afwikkelen. Gegadigden of marktpartijen moet een gelijke kans krijgen.

Dit betekent in de praktijk dat gemeenten alle lopende en nieuwe grondstransacties langs deze nieuwe meetlat moeten leggen. Anders zou de rechter deze deals ongedaan kunnen maken, met het risico op schadeclaims voor de gemeente. ‘Nieuwbouwprojecten lopen hierdoor vertraging op en dat is op z’n zachtst gezegd niet heel handig. Overigens geldt de uitspraak niet met terugwerkende kracht. Afgeronde aankopen worden als gevolg van deze uitspraak dus niet ongedaan gemaakt, aldus de bedrijfsjurist van Ooms Makelaars Jaclyn van der Linden.’

Gelijke kansen
Toch brengt het Didam-arrest ook voordelen met zich mee. De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van vastgoed en grond volgens een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure een koper moeten selecteren. Alleen indien er maar één serieuze kandidaat is, mag onderhands worden verkocht. Ook moeten overheden de beoogde verkoop publiekelijk bekendmaken. Deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waar overheidslichamen aan gebonden zijn, aldus de Hoge Raad. Overheden zijn verplicht om marktpartijen gelijke kansen te bieden.

‘Doordat de overheid verplicht wordt om openheid te geven, weet je als ondernemer vooraf beter waar je aan toe bent. De aanbestedingsprocedure is transparant en je kan van tevoren inschatten hoeveel kans je maakt en of je überhaupt kans maakt op de grond. Een ander voordeel is dat het in de toekomst transparanter gaat worden wat vanuit overheidslichamen op de markt wordt aangeboden.’

Neem contact met ons op
Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw vastgoedadviseur bij Ooms.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie