Object
Verkocht

Voorstraat 435, Dordrecht 3311 CT Dordrecht

3311 CT Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een representatief woon-winkelpand dat is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het object bestaat uit een drietal bouwlagen. Op de begane grond is een winkelruimte gesitueerd en middels een interne trapopgang zijn...

Locatie

Wijkstatistieken

 • Icon guy
  Inwoners Lombard en omgeving
  255 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Lombard en omgeving
  230 vrouwen
 • Icon car
  Auto's
  0,5 per huishouden
 • Icon house
  Gemiddelde vraagprijs
  € 137.000,-
 • Icon guy
  Inwoners Dordrecht
  58.684 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Dordrecht
  60.047 vrouwen
Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur
 • Basisonderwijs
  0.5 km
 • Voortgezet onderwijs
  1.2 km
 • Gemiddelde afstand tot grote supermarkt
  0.2 km
 • Gemiddelde afstand tot huisarts
  0.6 km
 • Gemiddelde afstand tot kinderdagverblijf
  0.3 km

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een representatief woon-winkelpand dat is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het object bestaat uit een drietal bouwlagen. Op de begane grond is een winkelruimte gesitueerd en middels een interne trapopgang zijn de twee woonverdiepingen bereikbaar. Aangezien de woning niet beschikt over een eigen entree vanaf de straat, is de woning aan te merken als een onzelfstandige woning. De woning beschikt over een woonkamer, een keuken en een badkamer op de eerste verdieping. De zolderverdieping is ingericht met een voorzolder met de wasmachine opstelplaats en een afgescheiden slaapvertrek.

De Voorstraat is te kenmerken als een aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie E, nummer 304, groot 35 ca.

Indeling
Ca. 33,8 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond, bereikbaar middels een entree die is gelegen aan de Voorstraat. Vanuit de winkelruimte is middels een trapopgang de onzelfstandige bovenwoning bereikbaar.

Ca. 33,5 m² Onzelfstandige woonruimte gelegen op de eerste verdieping boven de winkelruimte, bestaande uit een rechthoekige woonkamer, een keuken en een badkamer met toilet.

Ca. 27,3 m² Onzelfstandige woonruimte gelegen op de tweede verdieping (zolderverdieping), bestaande uit een slaapvertrek en een grote open ruimte met de opstel.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Voorzieningen winkelruimte (begane grond):
• houten kozijnen v.v. enkel glas (frontbreedte ca. 4,5 m);
• eigen gas- water- en elektra aansluiting;
• glasvezelaansluiting;
• verwarming middels cv gekoppeld aan radiotoren (gedeelde cv die dient voor de verwarming van zowel de winkelruimte als de woonruimte);

Voorzieningen onzelfstandige bovenwoning (eerste- en tweede verdieping):
• houten kozijnen v.v. enkele beglazing;
• pantry v.v. 3 onder- en 3 bovenkasten met handwasbak en afzuigkap;
• badkamer v.v. douche, handwasbak en toilet;
• glasvezelaansluiting;
• verwarming middels cv gekoppeld aan radiotoren;

Koopsom
€ 175.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014. Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum -2” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4 .

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor detailhandel, dienstverlening, kantoor met baliefunctie en cultuur en ontspanning, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies is ingericht;
b. uitsluitend bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Deze niet-woonfuncties mogen niet in onzelfstandige woonruimte worden omgezet. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
a. onder a van de specifieke gebruiksregels voor het toestaan van:
• horeca - 1
• kantoor zonder baliefunctie
• wonen, behoudens in onzelfstandige woonruimte
• maatschappelijk
• bedrijf
• cultuur en ontspanning
• fietsenstalling

voor zover die functie een positieve bijdrage levert aan het functioneren van het winkelgebied. Voor de volledige bepalingen verwijzen wij u naar de planvoorschriften.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het Beschermd Stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 2 augustus 2017. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Datum van oplevering
Per direct.

Bijzonderheden I
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden

Bijzonderheden II
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen / winkelpanden. Verkoper staat niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het beoogde (woon)gebruik en komen geheel voor rekening en risico van koper.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Soort appartement bovenwoning
Permanente bewoning ja
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 435
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging in centrum
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 61 m²
Overige inpandige ruimte 34 m²
Inhoud 177 m³
Perceeloppervlakte 35 m²
Indeling
Aantal woonlagen 2
Aantal verdiepingen 3
Aantal kamers 4 (1 slaapkamers)
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Buitenruimte
Tuin geen tuin
Parkeergelegenheid
Garage geen garage
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Overig
Huidig gebruik Woonruimte
Huidige bestemming Woonruimte

Ook succesvol uw woning verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.