Object
Verkocht

Tolbrugstraat Landzijde 7 - 9, Dordrecht 3311 EK Dordrecht

3311 EK Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
In het hart van het kernwinkelgebied van Dordrecht, tussen het Scheffersplein en het Statenplein bevindt zich het beroemde “kauwgumstraatje”.

In het verlengde van de Tolbrugstraat Waterzijde ligt de Tolbrugstraat Landzijde, met in de straat een mix van commerciële ruimten, woningen en een pool- en snookercafé Oke.

Het complex dat we thans te koop aanbieden was ooit onderdeel van het...

Locatie

Wijkstatistieken

 • Icon guy
  Inwoners Centrum
  505 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Centrum
  480 vrouwen
 • Icon car
  Auto's
  0,6 per huishouden
 • Icon house
  Gemiddelde vraagprijs
  € 141.000,-
 • Icon guy
  Inwoners Dordrecht
  58.684 mannen
 • Icon girl
  Inwoners Dordrecht
  60.047 vrouwen
Leeftijd buurtbewoners
Huishoudens
Koop/Huur
 • Basisonderwijs
  0.2 km
 • Voortgezet onderwijs
  1 km
 • Gemiddelde afstand tot grote supermarkt
  0.3 km
 • Gemiddelde afstand tot huisarts
  0.4 km
 • Gemiddelde afstand tot kinderdagverblijf
  0.3 km

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In het hart van het kernwinkelgebied van Dordrecht, tussen het Scheffersplein en het Statenplein bevindt zich het beroemde “kauwgumstraatje”.

In het verlengde van de Tolbrugstraat Waterzijde ligt de Tolbrugstraat Landzijde, met in de straat een mix van commerciële ruimten, woningen en een pool- en snookercafé Oke.

Het complex dat we thans te koop aanbieden was ooit onderdeel van het naastgelegen pool- en snookercafé en was van binnenuit bereikbaar. Nadat de eigenaar van het snookercafé zijn bedrijf iets verkleinde, werd nummer 7-9 getransformeerd tot een zelfstandig horecabedrijf onder de naam “Café de Tol”, maar inmiddels is het leeg.

Het complex bestaat uit een casco commerciële ruimte op de begane grond met een zelfstandige bovenwoning die dient te worden gerenoveerd / gemoderniseerd.

Door het samenspel van begane grond en verdieping leent het gebouw zich voor ontwikkelaars en ontwikkelende aannemers die daglicht kunnen binnen brengen op de begane grond en die het gebouw weten te transformeren naar andere functies.

Kadastrale aanduiding
Het betreft de volle eigendom, bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 1638, groot V, nummer 697, groot 01 are 41 centiare.

Indeling
Ca. 115 m² Casco commerciële ruimte op de begane grond, bestaande uit een voormalig cafébedrijf op de begane grond, met tochtsluis in het midden, garderobe aan de rechterzijde, damestoilet met voorportaal en herentoilet met voorportaal aan de linkerzijde en aan de achterzijde ruimte waar voorheen een toog stond over de volle breedte.
Ca. 62 m² Casco woonoppervlak in een zelfstandige bovenwoning met eigen opgang, bestaande uit een overloop, kast met opstelruimte cv-ketel (zonder radiatoren), badkamer met wastafel, douche, aansluiting wasmachine en toilet, kleine slaapkamer aan de voorzijde, keuken en woonkamer type doorzon. De woning heeft voor- en achter terras.

De voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op opname ter plaatse en informatie aangeleverd via kadaster en de Basis Administratie Gebouwen (BAG Viewer). De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat, voetstoots "as is, where is”, zonder noemenswaardige voorzieningen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van de objecten: “Centrum” met als nevenbestemming volgens artikel 15 “Waarde – Beschermd Stadsgezicht” en als nevenbestemming volgens artikel 16 “Waarde -Archeologie”.

De voor Centrum bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
a) detailhandel;
b) dienstverlening;
c) horeca-1;
d) horeca-2;
e) kantoor
f) atelier
g) wonen (op de begane grond verboden)
h) maatschappelijk
i) bedrijf
j) cultuur en ontspanning
k) parkeren
l) fietsenstalling
m) bij de bestemming behorende voorzieningen

In artikel 4.4 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functies Horeca 1 & 2 alleen zijn toegestaan als de bestemmingsplankaart dat aangeeft.

Volgens de begrippenlijst behorend bij het bestemmingsplan is de definitie van horeca:

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of spijzen, voor gebruik ter plaatse en/of nachtverblijf; onder horeca wordt mede verstaan een afhaalwin-kel / -centrum. In de regels zijn de hierna te noemen klassen/categorieën van bedrijven te onderscheiden:

Horeca 1: een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en in de avond verstrekken van dranken en etenswaren en/of het bieden van nachtverblijf, zoals een café, een restaurant, een croissanterie, een snackbar, een koffiehuis, een hotel.
Horeca 2: een horecabedrijf dat voor het goed functioneren ook ’s nachts geopend moet zijn en dat tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, zoals een discotheek, dancing, nachtclub.

In onderhavig geval is er in de bestemmingsplankaart géén functie-aanduiding opgenomen. Dit betekent dat horeca in principe niet is toegestaan, tenzij er een vergunning wordt verleend voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Burgemeester en Wethouders hebben een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid om af te wijken van de gebruiksregels. De voorwaarden die aan die bevoegdheid kleven, kunnen een belemmering vormen voor toekomstig gebruik als horecagelegenheid.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het opgenomen perceel. De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende het perceel in voorbereiding.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 2017-05-29.

Asbest:
Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Verkoper zal geen asbestrisico inventarisatie laten uitvoeren.

Lasten en beperkingen:
Koper verklaart bekend te zijn met de voorgaande akte en aanzien van het complex, verleden op 28 augustus 1987 ten overstaan van mr. J.G.B. Monster te Dordrecht op 28 augustus 1987.

In de akte van levering is een brouwerijverplichting opgenomen dat eigenaar van het perceel gedurende minimaal 5 jaar gerekend vanaf 10 juni 1983, of zoveel langer als er nog een schuld bestaat aan de geldgever, verplicht is dranken af te nemen via Heineken of diens leveranciers.

Behoudens bovenstaande, lijken er noch uit de kadastrale gegevens, noch uit voorgaande akten verdere lasten of beperkingen ten aanzien van het complex.

Bodemgesteldheid:
In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bepalingen opgenomen.

Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende
het onderhavige perceel.

Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepassing geweest die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige geen (recente) onderzoeken zijn ingeschreven in de openbare registers. Volgens de uitdraai blijkt dat er omstreeks 1901 een historische activiteit is geweest die op of nabij het perceel is uitgeoefend, te weten een schietbaan. De aanduiding bij de verbeelding in de kaart luidt: “historische activiteit bekend” en de vermelding in het rapport luidt: “Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd”.

Verkoper zal géén verkennend milieukundig bodemonderzoek laten uitvoeren of aanleveren conform de in de Nederlandse Voornorm 5740 (NVN 5740) omschreven genormaliseerde protocollen voor veldwerk en laboratoriumwerkzaamheden.

Koopsom
€ 200.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Fiscaal regime I, BTW:
Het complex is op 28 augustus 1987 geleverd aan de huidige eigenaar, zulks middels een akte van levering, verleden voor notaris mr. B.J.G. Monster te Dordrecht, waarbij bij de overdracht niet is geopteerd voor een BTW belaste levering. Het complex is ook niet van rechtswege belast met BTW. Het complex zal derhalve ook bij een nieuwe overdracht niet worden belast met BTW.

Fiscaal regime II, Overdrachtsbelasting:
Als het complex niet van rechtswege is belast met BTW, zal de koopsom worden belast met 6% overdrachtsbelasting (tarief niet-woning), welke is voor rekening van koper.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Kenmerken

Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Soort appartement bovenwoning
Permanente bewoning ja
Bouwjaar 2001
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Tolbrugstraat Landzijde 7 - 9
Plaats Dordrecht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 62 m²
Inhoud 168 m³
Indeling
Aantal woonlagen 1
Aantal verdiepingen 2
Aantal kamers 3 (1 slaapkamers)
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Buitenruimte
Tuin zonneterras
Hoofdtuin zonneterras
Hoofdtuin positie oost
Hoofdtuin diepte 2.44 meter
Hoofdtuin breedte 7.3 meter
Parkeergelegenheid
Garage geen garage
Onderhoud
Onderhoud binnen redelijk
Onderhoud buiten redelijk
Overig
Huidig gebruik Woonruimte
Huidige bestemming Woonruimte

Ook succesvol uw woning verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.