Object
Verhuurd

Zuidhaven 43, Zevenbergen 4761 CS Zevenbergen

4761 CS Zevenbergen

Omschrijving

Algemeen
Grootschalige winkel- / verkoopruimte in het hart van de kern Zevenbergen in de gemeente Moerdijk.

Het betreft een complex dat ooit in gebruik was als graanpakhuis (gebouwd tussen 1900 en 1910 volgens de Basis Administratie Gebouwen BAG-viewer), dat door de loop der jaren is aangepast aan nieuwe gebruiksvormen. De begane grond is langjarig in gebruik geweest als supermarkt van Edah en...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Grootschalige winkel- / verkoopruimte in het hart van de kern Zevenbergen in de gemeente Moerdijk.

Het betreft een complex dat ooit in gebruik was als graanpakhuis (gebouwd tussen 1900 en 1910 volgens de Basis Administratie Gebouwen BAG-viewer), dat door de loop der jaren is aangepast aan nieuwe gebruiksvormen. De begane grond is langjarig in gebruik geweest als supermarkt van Edah en daarna opnieuw langjarig in gebruik geweest als verkoopruimte voor bruin- en witgoed en consumentenelektronica.

Moerdijk is een gemeente met 36.738 inwoners en een grondgebied van circa 180 km². Binnen de gemeente Moerdijk is veel spreiding op het gebied van winkels. De gemeente Zevenbergen waar ook het gemeentehuis is gesitueerd, is de grootste kern en bevat in het centrum ook een grote hoeveelheid winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Zevenbergen heeft de nodige regionale bindingskracht en trekt omwonenden vanuit een straal van 25 kilometer

Langs de Noordhaven en Zuidhaven zijn diverse winkels voor niet-dagelijkse bestedingen aanwezig en in de zone achter de Zuidhaven zijn concentraties van horeca en een grote supermarkt van Albert Heijn aanwezig. Zevenbergen heeft een NS-station en goede busverbindingen naar aanpalende dorpen.

De gemeente Moerdijk heeft plannen om de Roode Vaart door te trekken, waarmee tussen de Noordhaven en Zuidhaven een historische waterpartij wordt teruggebracht die de beleving tijdens het funshoppen verlevendigt.

Kadastrale aanduiding
Het betreft de volle eigendom van een perceel grond, alsmede de eigendom van een perceel grond belast met een opstalrecht, plaatselijk bekend als Zuidhaven 43, 43a, 43b, 43c en Kerkstraat 3 en 3a te Zevenbergen. De locatie is bij het kadaster bekend als gemeente Zevenbergen, sectie M, nummers 3909 en 3885, groot respectievelijk 8 are 79 centiare en 9 centiare (tezamen 888 m²).

Indeling volledige complex
Ca. 676 m² Winkel- / verkoopruimte op de begane grond (Zuidhaven 43), leeg en beschikbaar voor verhuur.
Ca. 119 m² Winkel- / verkoopruimte op de begane grond (Zuidhaven 43), verhuurd aan een aanneemcombinatie (i.c.m. tweede verdieping)
Ca. 800 m² Commerciële ruimte op de eerste verdieping (Zuidhaven 43a), verhuurd als Sportschool
Ca. 360 m² Commerciële ruimte op de tweede verdieping (Zuidhaven 43b), verhuurd aan een aanneemcombinatie (i.c.m. gedeelte begane grond).

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal in de basis worden verhuurd als casco, leeg en vrij van huur en gebruik en zonder (technische) installaties en voorzieningen.

De beschikbare winkelruimte op de begane grond was voorheen in gebruik bij Euronics als verkoopruimte voor de verkoop van consumentenelektronica. De laatste gebruiker is failliet verklaard en verhuurder en curator zullen overleg voeren over de (technische) voorzieningen die zijn aangebracht door de laatste gebruiker.

Indien bij een nieuwe verhuur voorzieningen achterblijven dan wel worden overgenomen van de curator of de laatste gebruiker, zullen deze worden aangemerkt als huurdersvoorziening die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakt van het gehuurde. Onderhoud, reparatie en vervanging van die voorzieningen is voor rekening van huurder. Op dit moment zijn de navolgende zaken in het complex waargenomen:

Begane grond:
- toegang via automatische schuifdeuren.
- personeelsentree aan de linker zijde.
- elektronisch inbraakalarmsysteem met bewegingssensoren.
- rolluiken aan de voorzijde, aan de binnenzijde van de pui geplaatst.
- handbrandmeldinstallatie.
- verwarming via een heteluchtgordijn achter de hoofdentree (Itho) en via luchtverhitters die deels in de winkelbetimmering van de laatste gebruiker aanwezig waren.
- vluchtwegaanduiding.
- verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen.
- rookmelders.
- noodverlichting.
- brandslanghaspels.
- vloerafwerking voorzien van tegels met daar bovenop tapijttegels.
- pantry bestaande uit een witte kunsstof afwerking met rvs blad, 3 onder- en 3 bovenkastjes.
- warmwatervoorziening via close-in boiler (Daalderop 10 liter).
- bevoorrading via de achterzijde mogelijk middels een hefplateau dat het niveauverschil tussen de Kerkstraat (hoog) en de Zuidhaven (laag) overbrugt.
- binnen het beschikbare metrage is een gedeelte aan de rechterzijde afgescheiden om een zelfstandige unit te creëren.
?
Verdieping 2:
- mechanische ventilatie;
- verwarming via gasgestookte cv-ketel (Remeha Quinta), zónder radiatoren;
- personenliftinstallatie met 3 stopplaatsen;
- dubbele toiletgroep.

Huurprijs
Begane grond: € 90,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten (beschikbaar)

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand .

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met optieperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.
?
Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zevenbergen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Centrum Zevenbergen”, vastgesteld op 8 oktober 2015.

Op grond van artikel 5 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie: “Gemengd-1”, met een dubbelbestemming Waarde Archeologie (artikel 18)”.

Meer informatie over het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bodemgesteldheid
In de voorgaande akte zijn met betrekking tot milieuaspecten geen bepalingen opgenomen.

Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende het onderhavige perceel.

Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepas¬sing geweest die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

De terreinverharding aan achterzijde bestaat uit klinkerverharding.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat er geen onderzoeken naar de bodemgesteldheid zijn ingeschreven in de openbare registers.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale legger van perceel Zevenbergen, sectie M, nummer 3885 is een aantekening opgenomen dat dit perceel is belast met een opstalrecht, met als begunstigde de besloten vennootschap Enexis B.B., gevestigd te 5223 MB ’s-Hertogenbosch aan de Magistratenlaan 116. Het betreft het recht tot het hebben en houden van een traforuimte op het perceel. De traforuimte is weer overbouwd met andere bouwdelen van het complex.

Wij hebben tevens de laatst bekende akte gerechercheerd en in ons advies betrokken. Dit betreft een akte van levering, verleden voor notaris mr. J.L.J. Margry, te Breda op 27 maart 2006.

In deze laatste akte wordt verwezen naar eerdere eigendomsverkrijgingen, maar zijn geen waarde-beïnvloedende lasten, beperkingen, kwalitatieve rechten of verplichtingen opgenomen.

Koopsom
Eigenaar geeft de voorkeur aan verhuur van de begane grond en aan verhuur van de tweede verdieping. Verkoop is bespreekbaar, maar is naar het oordeel van eigenaar en makelaar sterk afhankelijk van een eventuele toekomstige bestemming. Er is geen vraagprijs doorgerekend, maar eigenaar staat open voor biedingen van partijen die belangstelling hebben in koop.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zuidhaven 43
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 888 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 676 m²
Oppervlakte in units vanaf 676 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.