Object
Verhuurd

Vriesestraat 134, Dordrecht 3311 NS Dordrecht

3311 NS Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

In de loop der jaren zijn er een aantal winkelgebieden toegevoegd nabij de Voorstraat, zoals het Statenplein, het Achterom en de Drievriendenhof. Deze toevoeging heeft van Dordrecht een aantrekkelijk en veelzijdig winkelcentrum gemaakt.

In het kernwinkelgebied van Dordrecht is een representatieve winkelunit beschikbaar aan de Vriesestraat, die voorheen in gebruik was als kapsalon van Haarmode Heinz.

Het object bestaat uit een drietal bouwlagen en is door de eigenaar altijd met de grootste zorg onderhouden. Op de begane grond is ruimte voor commercie en middels een interne trapopgang is de verdieping bereikbaar die momenteel is ingericht als kantoor en kantine. Op de bovenste verdieping van het complex staan de technische installaties en is ruimte gecreëerd voor het opslaan van voorraad.

De winkelunit is strak afgewerkt en uitermate geschikt voor de kleinere winkelier. Het pand zit vol voorzieningen die zorgen voor optimaal huurcomfort, waaronder airconditioning en een glazen pui aan de Vriesestraatzijde.

Kadastrale aanduiding
Dordrecht, sectie H, nummer 798, groot 21 centiare.

Indeling
Ca. 28,1 m² commerciële ruimte op de begane grond, thans ingericht als kapsalon. De ruimte is voorzien van een grote glazen pui aan de voorzijde, een ruime vestibule met ontvangstbalie gevolgd door vijf separate werkplekken en een spoelruimte voor het wassen van haren.

Ca. 21,6 m² kantoorachtige ruimte op de eerste verdieping voorzien van overloop, toilet, pantry/ keukenblok, thans ingericht als kantoorruimte en kantineruimte.

Ca. 16,1 m² secundaire ruimte / magazijn op de tweede verdieping voorzien van stellingen ten behoeve van voorraadopslag. Op deze verdieping bevind zich tevens een technische ruimte waar de ketels hangen ten behoeve van de warmwatervoorziening.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Pui aan de Vriesestraat zijde, voorzien van dubbel glas;
- Airconditioning;*
- Systeemplafond met ingebouwde spotverlichting;
- Pantry/ keukenblok voorzien van ijskast, oven en een zestal onderladen;
- Volledig betegeld toilet;
- Mechanische ventilatie;
- Brandblusmiddelen;
- Stalen rolluiken op de eerste verdieping;
- Houten kozijnen voorzien van dubbel glas in de achtergevel;
- CV-ketel van het merk Vaillant, aangesloten op de radiatoren;
- Separate ketel van het merk NEFIT ten behoeve van de warmwater voorziening;

De met een * gearceerde voorzieningen worden ‘om niet’ aan huurder ter beschikking gesteld. Dit betekent dat eventueel onderhoud en vervanging ervan geheel voor rekening en risico van huurder komt.

Huurprijs
€ 750,-- per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening bp Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat, West-Vriesestraat,-Vest-Voorstraat-Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014.

Op grond van artikel 7 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van het object: “Centrum - 2” met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie’’ en ‘’Waarde - Beschermd stadsgezicht’’.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor detailhandel, dienstverlening, kantoor met baliefunctie en cultuur en ontspanning, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies is ingericht;
b. uitsluitend bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. in afwijking van het bepaalde in lid 3.4 onder b zijn ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 4.2' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Branderij-Distilleerderij Vriesestraat 130
e. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Deze niet-woonfuncties mogen niet in onzelfstandige woonruimte worden omgezet. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Bouwregels algemeen
a. toegestaan zijn hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
b. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is bebouwing toegestaan, met dien verstande dat ten behoeve van een openbare verbindings- en/of ontsluitingsroute een niet bebouwde ruimte aanwezig is met een minimum bouwhoogte van 2,20 m boven een voetpad en 4,20 m boven een rijweg.

Bouwregels hoofdgebouw
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat.

Het huidige gebruik is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Bovenstaande bestemmingsgegevens zijn een momentopname gedownload op 26 maart 2018 van www.ruimtelijkeplannen.nl

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
De volgende zaken kunnen in overleg met verhuurder, tegen een vergoeding, worden overgenomen:
- Ontvangstbalie;
- Vijf separate werkplekken, allen voorzien een kappersstoel, spiegel, haardroger en werkblad;
- Twee separate spoelinrichtingen;
- Wasmachine van het merk AEG;
- Condens droger van het merk Miele.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Vriesestraat 134
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 66 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.