Object
Verkocht

Van Neurenburgpad 27 -Type C, Dordrecht 3311 DN Dordrecht

3311 DN Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
In de Binnenstad van Dordrecht, op een strategische locatie ten opzichte van de uitvalswegen naar de N3, heeft Talimari B.V. 20 kleinschalige multifunctionele bedrijfs- en opslagunits ontwikkeld.

Het complex met de naam "De Neurenburg” is ontwikkeld nabij de kruising van de Oranjelaan en de Noordendijk aan het Van Neurenburgpad.

Een ideale mogelijkheid voor bedrijven die het centrum...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In de Binnenstad van Dordrecht, op een strategische locatie ten opzichte van de uitvalswegen naar de N3, heeft Talimari B.V. 20 kleinschalige multifunctionele bedrijfs- en opslagunits ontwikkeld.

Het complex met de naam "De Neurenburg” is ontwikkeld nabij de kruising van de Oranjelaan en de Noordendijk aan het Van Neurenburgpad.

Een ideale mogelijkheid voor bedrijven die het centrum als verzorgingsgebied hebben, of juist gevestigd zijn in het centrum en bij hun vestigingsadres in de buurt opslagruimte zoeken die ook gebruikt kan worden voor lichte productie.

Via de Oranjelaan en Merwedestraat is er een directe verbinding naar de verbindingsweg N3, die Dordrecht verbindt met rijksweg A15 A16.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 6850, groot 5792 gedeeltelijk (van dit perceel behoort ca. 3.400 m² tot het ontwikkelgebied).

Bedrijfsunit type C
- variërend in afmeting van 120,5 m² tot 139,3 m²;
- hoogte 7 meter;
- inclusief entresol;
- voorzien van een toilet;
- optie voor uitbreiding met een pantry;
- standaard 1 eigen parkeerplaats;
- mogelijkheid tot koop / huur van een extra parkeerplaats;
- ideaal voor gebruik als bedrijfsunit.

Beschikbaarheid
Unit 27L: ca. 120,5 m² bedrijfsruimte.
Inclusief 1 parkeerplaats.

Indien gewenst zijn er nog extra parkeerplaatsen te huur of te koop op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Behoudens de hiervoor genoemde faciliteiten worden de units casco opgeleverd.

Huurprijzen
Unit 27L: € 950,00 per maand.

Bovengenoemde zijn exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Flexibele huurtermijnen bespreekbaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Servicekosten
Unit 27L: € 93,09 per maand, exclusief BTW.
Parkeerplaatsen: € 8,86 per maand, exclusief BTW.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
Unit 27L: € 155.000,00 vrij op naam, exclusief BTW.

Datum van oplevering
In overleg, kan per direct.

Bijzonderheden
Inrichtingsbijdrage bespreekbaar.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het project in het vigerende bestemmings¬plan: "Schil Oost" vastgesteld bij Raadsbesluit van 7 oktober 2007.

De omschrijving van de bestemming van dit perceel volgens dit bestemmingsplan is: "Bedrijfsdoeleinden". Deze bestemming houdt in dat de bedrijfsunits gebruikt mogen worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:

- de gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden die behoren tot de categorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet
geluidshinder en artikel 4.2 van het inrichtingen en vergunningenbesluit Wet milieubeheer;

- burgemeesters en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van bedrijven die niet in de staat van bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, alsmede ten behoeve van bedrijven die in categorie 3 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld;

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Van Neurenburgpad 27 -Type C
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerreinin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5792 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 120 m²
Oppervlakte in units vanaf 120 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.