Object
Verkocht

Schansdijk 26 -26 A, Zevenbergen 4761 RH Zevenbergen

4761 RH Zevenbergen

Omschrijving

Algemeen
Gelegen aan de Schansdijk in Zevenbergen zijn een drietal bedrijfshallen gevestigd op een ruim perceel met aangrenzende bedrijfswoning. Aan de achterzijde van de bedrijfswoning is een groot stuk van het complex onbebouwd en deels voorzien van verharding.

Het complex heeft een woon-werk bestemming, dus wonen in combinatie met bedrijvigheid is op locatie toegestaan. Het complex is ook...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Gelegen aan de Schansdijk in Zevenbergen zijn een drietal bedrijfshallen gevestigd op een ruim perceel met aangrenzende bedrijfswoning. Aan de achterzijde van de bedrijfswoning is een groot stuk van het complex onbebouwd en deels voorzien van verharding.

Het complex heeft een woon-werk bestemming, dus wonen in combinatie met bedrijvigheid is op locatie toegestaan. Het complex is ook als zodanig in gebruik geweest bij de huidige eigenaar.

Het complex is gunstig gesitueerd ten opzichte van uitvalswegen. Het complex is gelegen nabij de provinciale weg de N285, die de verbinding vormt tussen de rijkswegen de A16 en de A17.

Moerdijk is een gemeente met 36.738 inwoners en een grondgebied van circa 180 km². De gemeente Zevenbergen waar ook het gemeentehuis is gesitueerd, is de grootste kern en bevat in het centrum ook een grote hoeveelheid winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Zevenbergen heeft de nodige regionale bindingskracht en trekt omwonenden vanuit een straal van 25 kilometer.

Zevenbergen is een van de kernen van de gemeente Moerdijk, de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. Moerdijk is onder andere bekend van de Seaport Moerdijk, die toegankelijk is voor zeeschepen en een dagelijkse shuttleverbinding heeft naar de Rotterdamse haven.

Het huidige Moerdijk is ontstaan na een serie van herindelingen. Bij de laatste herindeling zijn de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad samengevoegd tot de gemeente Zevenbergen. Op 1 april 1998 is de naam van de gemeente gewijzigd in Moerdijk. De gemeente is op dit moment een samenspel van 3 grotere kernen met stadsallure, 9 dorpen en 19
buurtschappen.

Kadastrale aanduiding
Het complex omvat de volle eigendom van twee percelen grond met de met de zich op deze grond bevindende opstallen. De locatie is bij het kadaster bekend als gemeente Zevenbergen, sectie L, nummers 3961 en 3776, groot respectievelijk 69 are 50 centiare en 22 are 35 centiare (tezamen 9.185 m²).

Indeling
Ca. 1.400 m² Bedrijfsruimte in een rechthoekige bedrijfshal met buitenwerkse maten van ca. 72 x 20 meter. De loods is thans gecompartimenteerd in diverse delen, doch de meeste compartimenten bestaan uit niet-dragende wanden die eenvoudig te verwijderen zijn. Als alle wanden zijn verwijderd, resteert één open ruimte met twee bedrijfsdeuren in de westgevel en een bedrijfsdeur in de oostgevel.
Ca. 800 m² Bedrijfsruimte op een aantal entresolvloeren die in later stadium zijn aangebracht in de loods. Sommige entresols zijn robuust en kennen een zwaar draagvermogen, andere hebben een iets beperkter draagvermogen. Aangezien een entresolvloer niet bij iedere kandidaat huurder of koper wordt aangemerkt als een meerwaarde en de entresolvloer de vrije hoogte van de bedrijfshal beperkt, hebben wij de verdieping in de berekening buiten beschouwing gelaten. Als de verdiepingsvloer wordt weggedacht, heeft de bedrijfshal een vrije hoogte van ca. 5,50 meter bij de goot en ca. 10 meter in de nok.
Ca. 500 m² Bedrijfsruimte en opslagruimte annex showroom met een beperkte hoogte (3,50 meter) in een lager aangebouwd deel. In dit deel bevinden zich onder andere de hoofdentree, toiletruimte en pantry.
Ca. 3.000 m² Ongebonden grond rondom de beide opstallen. De overige niet bebouwde grond is toegerekend aan de bereikbaarheid van de opstallen, aan manoeuvreerruimte en parkeerplaatsen en als tuin behorend bij de (bedrijfs)woning.
Ca. 140 m² Woonoppervlak op de eerste verdieping, bestaande uit de hoofdentree, hal, meterkast, toiletruimte, eetkamer, woonkamer, keuken, badkamer en drie slaapkamers.
Ca. 140 m² Woonoppervlak op de begane grond, bestaande uit een technische ruimte met cv-installatie, een inpandig zwembad met bar en aangrenzende verblijfsruimte / tuinkamer.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, informatie verkregen via het kadaster en via de Basis Administratie Gebouwen (BAG Viewer). De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- bedrijfshal voorzien van een in het zand aangebrachte betonvloer en stelconplaten die her en der
verzakt is;
- elektrisch bedienbare overheaddeur afmeting circa 4,00 x 4,20 meter;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- opgebouwde verlichtingsarmaturen in de bedrijfshal;
- verlaagde systeemplafonds in de kantoren met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- houten kozijnen met enkele beglazing;
- tegelvloer op de begane grond;
- pantryblok bestaande uit een kunststof inrichting met vijf onderkasten, vier bovenkasten, voorzien van witte fronten en een antraciet werkblad en ruimte voor een losse onderbouw koelkast tafelmodel;
- verwarming in bedrijfsgedeelte en kantoren verliep via een oliegestookte cv-installatie gekoppeld aan met radiatoren of indirecte luchtverhitters. Er heeft in het terrein geen ondergrondse opslagtank gelegen voor huisbrandolie of stookolie, maar een bovengrondse tank die is verwijderd.
- sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk tot aan het plafond en wit sanitair;
- buitengevel van het kantoor uitgevoerd in een baksteen;
- buitenverlichting;
- buitenterrein deels voorzien van stelconplaten verharding en deels van betonklinkers;
- woonhuis voorzien van betonnen vloeren met plavuizen vloeren, dragende binnenwanden uitgevoerd in schoon metselwerk en plafonds van houten rabatdelen.
- aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
- breed balkon met uitzicht richting de Roode Vaart;
- keuken voorzien van kunststof inrichting in lichte kleur met kookplaat, vlakschermafzuigkap, koelvriescombinatie, oven, combimagnetron en natuurstenen werkblad.
- badkamer voorzien van wastafel in meubel, handdoekradiator en douchecabine;
- verwarming via twee in cascade opgestelde gaswandketels met radiatoren
- verdiept aangelegd zwembad (technische installaties vermoedelijk niet meer functioneel).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onderhavige onroerende zaak in het verouderde bestemmingsplan: “Bestemmingsplan Industrieterrein Schansdijk" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 juni 1983 en goedgekeurd op 12 juli 1983. Op grond van de planvoorschriften van het vigerende plan is de enkelbestemming van het complex: Bedrijfsdoeleinden I.

Meer informatie met betrekking tot het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 895.000,00 kosten koper.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde ''opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Milieu informatie
Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende het onderhavige perceel ten aanzien van bodemgesteldheid. In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bepalingen opgenomen.

Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepassing die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat er geen bodemonderzoeken zijn ingeschreven in de openbare registers die specifiek zijn uitgevoerd op deze percelen.

Wel is er bekend dat er op locatie een ondergrondse tank zit gevestigd die door eigenaar is gesanneerd. Deze ondergrondse tank is gelegen nabij het aanwezige trafo huis.

Wij zijn bekend met het feit dat aan de zuidzijde decennia lang een chemische fabriek gevestigd is geweest van Caldic, die zich onder andere bezig hield met de productie van Formaldehyde.

De fabriek heeft op 31 december 2014 formeel alle productie op locatie gesloten (Formaldehyde werd er al 2 jaar niet meer geproduceerd) en is in april 2015 definitief gesloten, waarna de sloop en ontmanteling door aannemingsbedrijf Sagro kon starten.

Volgens de website www.bodemloket.nl is op het perceel direct ten zuiden van onderhavige locatie (plaatselijk Schansdijk 12 te Zevenbergen) een veelheid aan onderzoeken uitgevoerd. De status volgens het bodemloket luidt: “De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming”.

In een vaststellingsovereenkomst tussen de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Moerdijk en Caldic Chemie Productie B.V. van 2009, verklaren partijen bekend te zijn met het feit dat de locatie Schansdijk 12 was verontreinigd en dat de verplichting tot sanering van de vervuiler verschuift naar de provincie Noord-Brabant.

Onduidelijk is of aan de Schansdijk 12 sprake was van bodemverontreiniging, of ook van grondwaterverontreiniging. Tevens is onbekend of de geconstateerde verontreiniging aan de zuidzijde inmiddels is gesaneerd.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Schansdijk 26 -26 A
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging overig
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 9185 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 2700 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.