Object
Verkocht

Prisma 83 -85, Sliedrecht 3364 DJ Sliedrecht

3364 DJ Sliedrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een combinatie van twee geschakelde bedrijfsunits op het moderne nieuwe bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant te Sliedrecht.

De unit op de hoek bestaat uit twee lagen kantoorruimte en de er naast gelegen unit is op de begane grond in gebruik geweest als opslagruimte met een stuk entresol en ingebouwde kantoren op de verdieping.

Het complex wordt als één...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is een combinatie van twee geschakelde bedrijfsunits op het moderne nieuwe bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant te Sliedrecht.

De unit op de hoek bestaat uit twee lagen kantoorruimte en de er naast gelegen unit is op de begane grond in gebruik geweest als opslagruimte met een stuk entresol en ingebouwde kantoren op de verdieping.

Het complex wordt als één geheel aangeboden, maar kan na aankoop eventueel als twee delen worden verhuurd.

Het complex ligt op een zichtbare en herkenbare plek bij een cluster van twee perifere winkels, namelijk tegenover een vestiging van Intratuin en een vestiging van Praxis. Naast deze publiekstrekkers is er op het bedrijventerrein een benzine verkooppunt en heeft het terrein een directe aansluiting op rijkssnelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen – Duitsland).

Kadastrale aanduiding
- Gemeente Sliedrecht, sectie L, nummer 455, appartementsindex A19, uitmakende het 10.816/195.002e aandeel in de gemeenschap.
- Gemeente Sliedrecht, sectie L, nummer 455, appartementsindex A20, uitmakende 21.990/195002e aandeel in de gemeenschap.

Beide appartementsrechten zijn onderdeel van een gemeenschap die uitmaakt het 188.155/662.589e aandeel in een gemeenschap die op haar beurt weer bestaat uit een appartementsrecht, te weten het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten, plaatselijk bekend als Prisma 73 tot en met 99 (oneven nummers) te Sliedrecht, postcode 3364 DJ, bij het kadaster bekend als gemeente Sliedrecht, sectie L, complexaanduiding 455-A, appartementsindex A-4.

Het appartementsindex A-4 is ontstaan door hoofdsplitsing in 4 appartementsrechten van een gemeenschap die bestaat uit twee bedrijfsverzamelgebouwen met onder- en bijgelegen grond, plaatselijk bekend als Prisma 51 tot en met 99 te Sliedrecht, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend als gemeente Sliedrecht, sectie L, nummer 453, groot 79 are 96 centiare.

Indeling
Prisma 83 te Sliedrecht
Ca. 100 m² Bedrijfsruimte / opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met overheaddeur in de voorgevel, meterkast aan de linker zijgevel en gesepareerd toilet. De bedrijfsruimte beschikt over een beperkte vrije hoogte, omdat over de volledige breedte en diepte een tussenvloer is aangebracht van stellingen. Sommige gebruikers zullen de verdiepingsvloer ervaren als een lust (kantoor op de verdieping), anderen zullen de beperking van hoogte ervaren als belemmering en liever willen verwijderen.
Ca. 66 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de eerste verdieping (stellingenvloer),
bestaande uit een vergaderruimte, showroom en technische ruimte voor luchtbehandelingskast.
3 gemarkeerde parkeerplaatsen op een eigen parkeerterrein.

Prisma 85 te Sliedrecht
Ca. 100 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de begane grond, bestaande uit een hoofdentree in de kopgevel van het complex, met hal en trapopgang naar de verdieping, serverruimte, archief, trapkast, receptie, kantine en twee kantoorvertrekken.
Ca. 100 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de eerste verdieping (betonvloer), bestaande uit een gang met open kantoortuin, spreekkamer, damestoilet met voorportaal, herentoilet met toilet en urinoir en een archief.
3 gemarkeerde parkeerplaatsen op een eigen parkeerterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- onderheide betonfundering;
- onderheide betonvloer;
- opbouw staalconstructie;
- geprofileerde staalplaat gevels op isolerende binnendozen;
- aluminium kozijnen voorzien van isolerende beglazing;
- scheidingswanden kalkzandsteen vellingkantblokken;
- geïsoleerd staaldak voorzien van bitumineuze dakbedekking;
- twee meterkasten met aansluitingen water en elektra en één gasmeter;
- onderheide betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m²;
- vrije hoogte onder de entresolvloer variërend van 2,49 meter tot 2,70 meter;
- handbedienbare overheaddeur, ca. 3,0 meter breed en ca. 3,50 meter hoog;
- loopdeur naast overheaddeur;
- verlichting door middel van TL-armaturen;
- lichtstraat ten behoeve van daglichttoetreding in Prisma 83;
- uitstortgootsteen met elektrische boiler;
- toiletruimte;
- pantry met elektrische boiler;
- brandslanghaspel;
- brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- verwarming en koeling deels via luchtbehandelingsinstallatie (merk Wolf) met verwarming en koeling. De koelsectie is gekoppeld aan een airco-installatie op het dak en de warmte-sectie is gekoppeld aan de cv-ketel. Afzuiging via het plenum boven de verlaagde systeemplafonds en inblaas via roosters in het plafond;
- patchkast met databekabeling (vermoedelijk CAT 5);
- elektrisch laadpunt op het buitenterrein;.
- verwarming voorts via gasgestookte cv-ketel met convectorradiatoren;
- plafondunit airco in de vergaderruimte op de verdieping van Prisma 83;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;

Koopsom
€ 385.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Sliedrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Noord-Oost Kwadrant”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 april 2014. Op grond artikel 3 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de volledige locatie “Bedrijf”.

De voor ‘Bedrijf ’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de als bijlage opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten in:
1. categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’;
2. categorie 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’;
b. niet-zelfstandige kantoren als onderdeel van de bedrijven als genoemd in sub a, met een oppervlak van maximaal 50% van de bruto vloeroppervlakte, met een maximum van 3.000 m²;
met de daarbij behorende:
j. erven en terreinen;
k. wegen en paden;
l. parkeervoorzieningen;
m. groenvoorzieningen;
n. water;
o. waterhuishoudkundige voorzieningen;
p. kunstwerken.

Op of in de gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel niet meer mag bedragen dan zoals aangegeven met de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage van 70 %.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 5 maart 2018.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Het complex kan zowel in zijn geheel als separaat worden verkocht.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Prisma 83 -85
Plaats Sliedrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 100 m²
Oppervlakte in units vanaf 100 m²
Kantoor oppervlakte 266 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.