Object
Verkocht

Prinsenstraat 45 -47, Dordrecht 3311 JS Dordrecht

3311 JS Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
In het hart van de Oude Schil van Dordrecht, nabij de grote kerk, bevindt zich dit bijzondere drie laagse hoekpand. Het complex bestaat uit een commerciële ruimte op de begane grond en daarboven een tweetal woonlagen.

Het complex is bij de laatste gebruiker, de exploitant van het café, als één geheel in gebruik geweest. Daarbij was de begane grond in gebruik als café en de eerste...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In het hart van de Oude Schil van Dordrecht, nabij de grote kerk, bevindt zich dit bijzondere drie laagse hoekpand. Het complex bestaat uit een commerciële ruimte op de begane grond en daarboven een tweetal woonlagen.

Het complex is bij de laatste gebruiker, de exploitant van het café, als één geheel in gebruik geweest. Daarbij was de begane grond in gebruik als café en de eerste verdieping was in gebruik als “dienstwoning”.

Het complex beschikt over een drietal verschillende entrees. Twee entrees zijn gesitueerd aan de Prinsenstraat en één entree is gesitueerd aan de kant van de Grote Kalkstraat. De entrees die zijn gesitueerd aan de Prinsenstraat geven respectievelijk toegang tot de commerciële ruimte en een entreehal naar de bovenwoning. De entree aan de Grote Kalkstraat geeft toegang tot een trappenhuis die als tweede ontsluiting dient van de op de verdieping gelegen woonlagen.

Door de diverse trapopgangen leent het complex zich uitermate voor transformatie. Het complex kan in zijn geheel in gebruik worden genomen, maar het kan ook worden opgesplitst in diverse wooneenheden. Vanwege de ruime bestemming (gemengd 1) zijn diverse vormen van alternatieve aanwending mogelijk.

Op loopafstand van het object is het kernwinkelgebied van Dordrecht gelegen en in de directe nabije omgeving zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals winkels, horeca, een supermarkt en een sportschool.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie E, nummer 98, groot 1 are en 27 centiare.

Indeling
Ca. 124,4 m² Commerciële ruimte gelegen op de begane grond, voorzien van een tweetal toegangsdeuren waarvan er één leidt naar een trap t.b.v. de bovengelegen woonruimte, een ruime entree, toiletruimte en nooduitgang.

Ca. 117,6 m² Woonruimte gelegen op de eerste verdieping, voorzien van tweetal woonvertrekken, een badkamer, separaat toilet, een pantry en een dakterras ter grootte van ca. 27 m².

Ca. 80,1 m² Woonruimte gelegen op de tweede verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.
?
Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
Begane grond (commerciële ruimte):
- damestoilet v.v. enkel toilet en herentoilet v.v. 1 enkel toilet en 2 urinoirs;
- tochtsluis ter hoogte van de entree;
- betonvloer begane grond;
- meterkast op begane grond;
- drietal voordeuren waarvan twee gesitueerd aan de Prinsenstaat en één deur aan de Grote Kalkstraat;
- houten kozijnen op de begane grond voorzien van dubbelglas;
- houten kozijnen voordeur voorzien van enkel glas;

Verdiepingen (woonhuis):
- dakterras voorzien van bitumen dakbedekking;
- houten kozijnen voorzien van schuiframen met enkel glas;
- kozijnen tussen keuken en dakterras (1ste verdieping) voorzien van dubbel glas;
- openhaard in één van de woonvertrekken op de eerste verdieping;
- badkamer op de eerste verdieping voorzien van een gootsteen en wateraansluiting;
- separaat toilet op de eerste verdieping;
- pantry;
- C.V. installatie voorzien van radiatoren;
- Intergas VR C.V. ketel;
- dakkapellen op de zolder over de gehele lengte van het complex;

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 6 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object: “Gemengd-1”
De voor Gemengd-1 bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
a) wonen;
b) detailhandel;
c) dienstverlening;
d) horeca-1;
e) horeca-2;
f) bedrijf;
g) maatschappelijk;
h) kantoor;
i) atelier;
j) cultuur en ontspanning;
n) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren en groen.

In artikel 6.4. onder a. van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functies zoals genoemd onder b,c en f tot en met j alleen zijn toegestaan op de begane grond. Met dien verstande dat:
- er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving;
- een vestiging voor detailhandel en dienstverleningen niet groter mag zijn dan 50 m² bruto-vloeroppervlakte;
- een vestiging voor de overige functies niet groter mag zijn dan 250 m² bruto-vloeroppervlak.

Onder punt h. in hetzelfde artikel is vermeld dat de verdiepingen uitsluitend mogen worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 onder h voor het gebruik van de verdieping(en) voor andere functies dan het wonen, indien:

- de verdieping noodzakelijk is voor het goed functioneren van de op de begane grond toegestane functie;
- wordt aangetoond dat de feitelijke ligging / indeling van het pand niet geschikt is / is te maken, dan wel niet lonend is.

Met dien verstande dat de totale oppervlakte per vestiging maximaal 500 m2 bruto vloeroppervlakte mag bedragen.

Horeca 1 en Horeca 2 zijn niet toegestaan. Burgemeesters en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.4 onder b voor het toestaan van Horeca 1, als bedoeld in 6.1 d indien:
- ter plaatse van een horecaschakelpunt, indien dit een positieve bijdrage levert aan het functioneren van deze plek;
- langs de toeristische route indien dit een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de toeristische route.
Het toestaan van Horeca 1 onder de vorm van een hotel is toegestaan indien dit een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de stad. Een omgevingsvergunning als hier bedoeld wordt in ieder geval geweigerd indien:
- er geen sprake is van een positieve bijdrage aan het functioneren van de stad;
- de woon en leegsituatie in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om een omgevingsvergunning wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl op 10 juni 2016.

Koopsom
€ 380.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Wijze van oplevering
Koper aanvaardt de onroerende zaak in alle opzichten op basis van het uitgangspunt “as is, where is”. Hiermee bedoelen Partijen dat Koper onder meer de daadwerkelijke/feitelijke staat, waaronder onder meer (doch niet beperkt tot) is begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische, fiscale en feitelijke staat waarin de onroerende zaak zich thans bevindt, aanvaardt en dat Koper ter zake van de staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd jegens Verkoper heeft.

Wijze van oplevering
Koper aanvaardt de onroerende zaak in alle opzichten op basis van het uitgangspunt “as is, where is”. Hiermee bedoelen Partijen dat Koper onder meer de daadwerkelijke/feitelijke staat, waaronder onder meer (doch niet beperkt tot) is begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische, fiscale en feitelijke staat waarin de onroerende zaak zich thans bevindt, aanvaardt en dat Koper ter zake van de staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd jegens Verkoper heeft.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I:
De kadastrale kaart met daarop de afbakening van het onderhavige perceel komt niet geheel overeen met de feitelijke situatie ter plaatse. Op enkele plaatsen is er sprake van een overbouwing over twee van de belendende percelen.

Om de juridische status bij de verkoop helder te krijgen is dit voorgelegd aan een notaris en die heeft daarover het navolgende gemeld.

Naar mijn mening is hier sprake van horizontale natrekking van het overbouwde gedeelte bij perceel E 98. Op grond van artikel 5:3 en artikel 5:20 letter e. van het Burgerlijk Wetboek trekt het overbouwde gedeelte na bij de eigendom van perceel E 98 en is daardoor in eigendom van de eigenaar van perceel E 98. Het overbouwde gedeelte is een bestanddeel van perceel E98. Mocht perceel E 98 in eigendom worden overgedragen, dan gaat als gevolg van horizontale natrekking ook het overbouwde gedeelte in eigendom mee over op de koper.

Bij verkoop zal het een en ander worden vastgelegd in de tussen partijen te sluiten koopovereenkomst.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie horeca
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Prinsenstraat 45 -47
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 127 m²
Horeca
Totaal bechikbare oppervlakte 322 m²
Verkoop vloer oppervlakte 124 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.