Object
Verhuurd

Papeterspad 5, Dordrecht 3311 WT Dordrecht

3311 WT Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Unieke kans om kantoorruimte te huren in een kleinschalig gebouw waar je als organisatie een eigen identiteit en signatuur kan hebben.

Om het gebouw weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd heeft de eigenaar een grootschalige verbouwing uitgevoerd. Zo is de buitenzijde volledig voorzien van een nieuwe eigentijdse kleurstelling. Intern in het pand onderverdeeld in twee...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Unieke kans om kantoorruimte te huren in een kleinschalig gebouw waar je als organisatie een eigen identiteit en signatuur kan hebben.

Om het gebouw weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd heeft de eigenaar een grootschalige verbouwing uitgevoerd. Zo is de buitenzijde volledig voorzien van een nieuwe eigentijdse kleurstelling. Intern in het pand onderverdeeld in twee kantoorgedeelten op de begane grond en op de eerste verdieping zijn twee appartementen gerealiseerd.

Inmiddels is de ruimte rechts van de hoofdentree verhuurd. De ruimte die nog beschikbaar is voor verhuur, betreft de ruimte links van de hoofdentree. Deze ruimte is te omschrijven als een kleinschalige kantoorruimte ter grootte van ca. 62 m², die is voorzien van een eigen pantry en een toilet.

Het gebouw is gelegen in het hart van de bestuurlijke knoop van het Drechtstedengebied tussen het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht en een cluster met zorginstellingen en andere non profit partijen. Zo betreffen de directe belendingen een tweetal scholen.

Het Papeterspad is één van de hoofdontsluitingswegen die het kernwinkelgebied van Dordrecht
verbindt met het achterland, het is de voornaamste uitvalsweg richting de zuidelijk gelegen
stadswijken.

Het is mogelijk om 1 parkeerplaats op eigen terrein te huren. Tevens zijn er zowel aan de oostzijde (parkeergarage Veemarkt) als aan de westzijde (parkeergarage Spuihaven) publieke parkeergarages gevestigd en is parkeren langs de doorgaande weg ook goed mogelijk.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6136, groot 4 are 79 centiare (volle eigendom)

Indeling
Beschikbaar voor verhuur:
Ca. 62,0 m² Kantoorruimte op de begane grond, aan de linkerzijde van de centrale entree, bestaande uit een tweetal vertrekken. De ruimte is voorzien van een eigen toilet en pantry.
Ca. 26,5 m² Kelderopslag.
1 Parkeerplaats op eigen terrein.

Bovengenoemde oppervlaktes zijn inclusief een opslag voor het gebruik van de algemene ruimte op de begane grond.

De bovenstaande oppervlakten zijn opgemeten aan de hand van ter beschikking gestelde tekeningen, doch deze oppervlakten kunnen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- warmwatervoorziening via een indirect gestookte boiler, gekoppeld aan de cv-installatie;
- aluminium kozijnen met schuiframen en isolerende beglazing;
- verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- dragende scheidingswanden van betonsteen met binnendeurkozijnen voorzien van hardglazen deuren;
- vluchtwegaanduiding;
- centraal luchtbehandelingssysteem met afzuiging en koeling op de begane grond (recent vernieuwd);
- 1 toilet op de begane grond met handwasbak.
- pantry

Huurprijs
Kantoorruimte: € 120,-- per m², per jaar.
Kelderopslag: € 60,-- per m², per jaar.
Parkeerplaats: € 70,-- per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen een verrekenbaar voorschot (op basis van voorschot en nacalculatie) ter grootte van € 30,00 per m² per jaar, te vermeerderen met B.T.W., te voldoen bij vooruitbetaling per maand voor de navolgende leveringen en diensten:

- onderhoud en periodieke controle van de tot het gehuurde behorende installaties;
- schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte;
- onderhoud van de tuin, inclusief herbeplanting;
- de kosten van het wassen van de ruiten aan de buitenzijde en de ruiten aan de binnenzijde van de algemene ruimten;
- de kosten van onderhoud en periodieke controle van de brandblusapparatuur, voor zover deze eigendom zijn van de verhuurder;
- eventuele andere kosten die in het belang van de huurders, ten aanzien van het gehuurde door verhuurder worden gemaakt;
- administratiekosten van 5% van de voormelde kosten van leveringen en diensten;

Alle overige leveringen en diensten die op basis van art. 11.2 en 11.5 van de algemene bepalingen voor rekening van Huurder zijn worden door huurder zelf verzorgd en komen geheel en al voor rekening van huurder.

Daarnaast zal verhuurder zorgdragen voor de levering van warmte, elektra en water ten behoeve van de gehuurde ruimte.

Alle kosten van bovengenoemde leveringen en diensten, inclusief nutsverbruik en vastrecht, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van de omvang van de gehele begane grond van het gebouw aan Huurder doorbelast. De appartementen op de verdieping krijgen volledige eigen NUTS aansluitingen.

Een eindafrekening volgt jaarlijks na ontvangst van de jaaropgave van de nutsbedrijven.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Papeterspad 5
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 479 m²
Kantoor
Oppervlakte 62 m²
Oppervlakte in units vanaf 62 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen inbouwarmaturente openen ramentoiletpantryverwarming
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.