Object
Verhuurd

Laan van Londen 100, Dordrecht 3317 DA Dordrecht

3317 DA Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein waar nog circa 70.000 m² uitgeefbare grond beschikbaar is voor nieuwe bedrijven. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N-3 bevindt zich Businesspark Amstelwijck.

Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein waar nog circa 70.000 m² uitgeefbare grond beschikbaar is voor nieuwe bedrijven. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de marktbehoefte, waarna het aantal gebruikers toenam snel toenam.

Op het park is begin 2018 een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een Van der Valk hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services (voorheen Cofely GFD Suez / GTI), Trust Computer Products, Blue Jay Software (voorheen Kewill), Cegelec Fire Solutions (onderdeel van Vinci Energies), De Bruijn Intergips, Alphatron, Tokheim en Exertis Go Connect.

Businesspark Amstelwijck is een goede vestigingslocatie voor kantoorgebruikers, maar ook voor bedrijven met licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast de ruimte voor hun kantoorfunctie.

Kantoorgebouw Laan van Londen 100 is modern en hoogwaardig afgewerkt gebouw (bouwjaar 2009) met als een van de weinige gebouwen een direct front aan de Rijkssnelweg A-16. De Laan van Londen is één van de blikvangers van het terrein.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1279, groot 36 are 40 centiare.

Beschikbaar voor verhuur
Linkerzijde (oostzijde gebouw)
Ca. 436,43 m² kantoorruimte
Ca. 41,82 m² toebedeelde algemene ruimte bestaande uit centrale hal, lifthal en toiletruimten.
Ca. 478,25 m² VVO kantoorruimte totaal
13 gemarkeerde parkeerplaatsen op een met slagboom afgesloten eigen parkeerterrein.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een meetrapportage conform NEN 2580.

In de royale gemeenschappelijke hal op de begane grond werd door de laatste huurder aan de linkerzijde de receptie bemenst en aan de rechterzijde een presentatieruimte / zitje ingericht. Afhankelijk van het beoogde gebruik van een nieuwe huurder zal een nieuwe meetrapportage worden opgesteld zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Het complex is voorheen in gebruik geweest als kantoor van Riwal Hoogwerkers en bevat onder andere navolgende voorzieningen.
- gemeenschappelijke centrale entreehal met granieten vloerafwerking en wanden voorzien van sierpleister.
- een gemeenschappelijke 8-persoonslift met 3 stopplaatsen;
- een gescheiden dames- en herentoiletruimte op de begane grond met hoogwaardige afwerking voorzien van granieten vloeren en geglazuurde wandtegels;
- verlaagde geluidsabsorberende systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen
- te openen ramen
- mechanische ventilatie met topkoeling
- brandslanghaspels en poederblussers
- kabelgoten t.b.v. databekabeling
- brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Een deel van het door de vertrokken huurder achtergelaten inbouwpakket (vloerbedekking, scheidingswanden, keukeninrichting, databekabeling en (binnen)zonwering is ter overname.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 135,00 per m² per jaar, exclusief BTW. en servicekosten.
Parkeerruimte: € 850,00 per plaats per jaar, exclusief BTW.

Betalingen te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een optieperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt bij huren van een deel van het gebouw is dat bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot zal worden berekend voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallatie(s);
- idem van liftinstallatie(s);
- idem van bliksembeveiligingsinstallatie;
- idem van hydrofoorinstallatie;
- idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s);
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
- inspecties dakbedekking;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing;
- gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte;
- verzorging beplanting algemene ruimten;

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Het complex valt bij de gemeente Dordrecht binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Amstelwijck’, vastgesteld bij Raadsbesluit op 19 april 2011.

Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van het complex “Kantoor-1”. De voor “Kantoor-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere:

a) kantoren;
b) bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeren, groen, water,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5.

Uit de specifieke gebruiksregels van beide enkelbestemmingen valt verder op te maken:
- Bouwwerken dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak.
- Toegestaan zijn gebouwen én bouwwerken geen gebouw zijnde;
- De maximale bouwhoogte bedraagt volgens de plankaart 20 meter voor de meeste plots, met
uitzondering van de plots E, F en G waar de maximale bouwhoogte 25 meer bedraagt;
- Erfafscheidingen mogen maximaal 2 meer hoog zijn;
- Lichtmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;
- Vlaggenmasten mogen maximaal 9 meter hoog zijn;
- Antennemasten op of aan een gebouw mogen maximaal 5 meter hoger zijn dan de gebouwhoogte;
- Overige antennemasten mogen maximaal 12 meter zijn;
- Reclamemasten ten behoeve van de naamsaanduiding mogen maximaal 12 meter zijn;
- Overige bouwwerken die geen gebouw zijn, mogen maximaal 4 meter hoog zijn.

Eisen omtrent verkaveling, situering en afmetingen van bebouwing, indien noodzakelijk naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders, worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Masterplan Amstelwijck december 2007.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 1 februari 2018.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Laan van Londen 100
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging kantorenpark
Kantoor
Oppervlakte 478 m²
Oppervlakte in units vanaf 478 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen inbouwarmaturenliftente openen ramenkabelgotensysteemplafondtoiletpantry
Onderhoud
Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten goed tot uitstekend

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.