Object
Verhuurd

Kazernestraat 1, Papendrecht 3351 AG Papendrecht

3351 AG Papendrecht

Omschrijving

Algemeen
Het object betreft een kantoorruimte op de begane grond, uitmakende een gedeelte van een complex dat is opgesplitst in appartementsrechten. De beschikbare kantoorunit is plaatselijk bekend als Kazernestraat 1 te Papendrecht.

De kantoorunit is gesitueerd in een markant gebouw in het hart van de gemeente Papendrecht in de zone tussen het kernwinkelgebied De Meent en de rivier in het...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het object betreft een kantoorruimte op de begane grond, uitmakende een gedeelte van een complex dat is opgesplitst in appartementsrechten. De beschikbare kantoorunit is plaatselijk bekend als Kazernestraat 1 te Papendrecht.

De kantoorunit is gesitueerd in een markant gebouw in het hart van de gemeente Papendrecht in de zone tussen het kernwinkelgebied De Meent en de rivier in het voormalige gebouw van de brandweerkazerne.

Andere gebruikers in het complex zijn onder andere een onroerend goed beleggingsmaatschappij, een tandartspraktijk en een scheepvaartkantoor.

Het gebouw ligt op een mooie plek naast de vermaarde ‘Muziektent’ aan de Eilandstraat en is goed bereikbaar vanaf zowel rijks snelweg A-15 (Rotterdam-Gorinchem-Nijmegen) via het Oosteind als vanaf verbindingsweg N-3 via het Oude Veer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie D, nummer 387, appartementsindex A-1.

Indeling
Ca. 76,9 m² kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een open kantoortuin, keuken met kunststof blok, technische ruimte, voorportaal en toiletruimte.
Ca. 69,4 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, verdeeld over twee aaneengesloten kantoorvertrekken.

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Keukenblok met 4 onder- en 4 bovenkasten, kunststof blad, vaatwasser en inbouwmagnetron;
• Systeemplafond voorzien van diverse spotlights en tl-armaturen;
• Verwarming via gasgestookte cv-installatie met radiatoren;
• Noodverlichting c.q. vluchtroute aanduiding;
• Brandblusvoorzieningen;
• Splitunit airconditioning op de begane grond;*
• Splitunit airconditioning op de eerste verdieping;*
• Kabelgoten;
• Linoleum vloer, zowel op de begane grond als de eerste verdieping;
• Alarminstallatie;
• Aan de zijde van de Kazernestraat houten kozijnen met isolerende beglazing en aan de achterzijde stalen kozijnen met enkel glas.

De met * gearceerde voorzieningen worden om niet aan huurder ter beschikking gesteld. Huurder mag gebruik maken van de voorzieningen, doch behoren deze voorzieningen niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening en risico van huurder.

Huurprijs
€ 1.265,-- per maand exclusief BTW, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 150,-- per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
- Onderhoud cv installatie;
- Onderhoud brandblusmiddelen;
- Schoonmaakkosten buitenbeglazing en openbaar buitenterrein;
- Onderhoud parkeerplaatsen en groenvoorzieningen;
- Assurantiepremie buiten beglazing;
- Kosten afvalcontainer;
- Kosten watergebruik;
- Administratiekosten (ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten)

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van onder andere leveringsovereenkomsten met nutsbedrijven voor gas en elektra, klein onderhoud en herstellingen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
Vanaf 1 juli 2018.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kazernestraat 1
Plaats Papendrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 146 m²
Oppervlakte in units vanaf 146 m²
Verdiepingen 2
Voorzieningen kabelgotensysteemplafondtoiletpantry
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.