Object
Verkocht

Innsbruckweg 81, Rotterdam 3047 AG Rotterdam

3047 AG Rotterdam

Omschrijving

Verkocht wordt de verhuurde Onroerende Zaak staande en gelegen aan de Innsbruckweg 81 te Rotterdam.

Bereikbaarheid
Bedrijvenpark Noord-West, ligt tegenover Rotterdam-Airport. Het bedrijvenpark wordt aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde door een directe aansluiting op de A-13, de rijksweg van Rotterdam naar Den Haag. Aan de zuidzijde is er via bedrijvenpark Spaanse Polder een...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Verkocht wordt de verhuurde Onroerende Zaak staande en gelegen aan de Innsbruckweg 81 te Rotterdam.

Bereikbaarheid
Bedrijvenpark Noord-West, ligt tegenover Rotterdam-Airport. Het bedrijvenpark wordt aan twee zijden ontsloten. Aan de noordzijde door een directe aansluiting op de A-13, de rijksweg van Rotterdam naar Den Haag. Aan de zuidzijde is er via bedrijvenpark Spaanse Polder een uitstekende verbinding met Rijksweg. Onlangs is de doorgetrokken A4 van Den Haag naar Rotterdam geopend.

Kadastrale gegevens
Gemeente Overschie, sectie E, nummer 462. De oppervlakte bedraagt 2.115 m².

Indeling
Ca. 1.095 m² kantoor (over drie bouwlagen);
Ca. 355 m² bedrijfsruimte;
Ca. 1.325 m² buitenterrein.
30 parkeerplaatsen op eigen terrein

Voorzieningen
Kantoorruimte
-Representatieve entree;
-Receptiebalie;
-Personenlift;
-Isolerende beglazing;
-Kunststof kozijnen;
-Systeemplafonds met inbouwverlichting;
-Airconditioning;
-Toiletgroep per verdieping;
-Kantine met pantry voorziening;

Bedrijfsruimte
-Gladafgewerkte betonvloer;
-Vloerbelasting 2.000 kg/m²;
-Vrije hoogte ca. 6,5 m1;
-2 Overheaddeuren voorzien van loopdeur;
-Krachtstroomaansluiting;
-Verwarming d.m.v. heater;
-Entresol;
-Diverse ingebouwde vertrekken;
-Pantry;
-Lichtstraat;

Buitenterrein
-30 parkeerplaatsen;
-Verharding d.m.v. stelconplaten en betonklinkers;
-Gedeeltelijk afgesloten;
-Laadpaal voor elektrische auto's;
-Groen voorziening;
-Verlichting;

Rondom september wordt er nog ca. 20 m² toegevoegd aan de kantoormeters, doordat bovenop de lean-ruimte nog een vergaderruimte wordt gecreëerd. Dit gaat dus niet ten koste van de m² van de bedrijfsruimte.

Bouwjaar
1991

Kosten
De kosten verbonden aan de juridische levering zijn voor rekening van de koper.

Baten en lastenlasten
Verrekening van baten en lasten van de onroerende zaak vindt plaats per datum van de juridische levering.

Over- of ondermaatondermaat
Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige korting op of verrekening van de Koopsom.

Feitelijke juridische levering
De onroerende zaak is verhuurd aan zittende huurder. De onroerende zaak wordt geleverd conform het ‘as is, where is’ -principe.

De ‘as is, where is’ levering betekent dat de onroerende zaak door de verkoper wordt geleverd en door koper wordt geaccepteerd in de huidige staat bij ondertekening van de leveringsakte, dit betekent dat koper de onroerende zaak in de juridische, fiscale, technische en milieu staat zoals bij ondertekening van de leveringsakte is, met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en beperkingen en met het feitelijke gebruik op dat moment, waarbij de verkoper geen andere (impliciete) verklaringen of garanties met betrekking tot enige aspect van de onroerende zaak dient af te geven dan de verklaringen en garanties zoals weergegeven in dit contract.

Staat van de Onroerende Zaak
In de huidige staat, aan partijen genoegzaam bekend.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Eigendomssituatie
Erfpacht, eeuwigdurend afgekocht.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Huurder
Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.

Huuringangsdatum
Op transportdatum.

Looptijd contract
5 jaar + 5 jaar.

Huurinkomsten
€ 170.000,00 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Bestemmingsplan
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Noordwest' d.d. 6 april 2013 van
de gemeente Rotterdam en is bestemd voor 'Bedrijventerrein -6 (art. 6)' met de dubbel bestemming 'Waarde - Archeologie - 1'.

Energielabel
A.

Algemeen
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd. De notaris en/of diens plaatsvervanger kan (kunnen) nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. aangeboden informatie ten aanzien van het onroerend goed en/of de wijze waarop Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V., verkoper en/of de notaris omgaat met de biedingen en/of de openbare verkoop in het algemeen en het al dan niet gunnen in het bijzonder.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1991
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Innsbruckweg 81
Plaats Rotterdam
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2115 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 1
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2027-12-15

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.