Object
Verhuurd

Industrieweg 14 A, Zevenbergen 4762 AE Zevenbergen

4762 AE Zevenbergen

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit representatieve bedrijfspand, gelegen op een zichtlocatie op industrieterrein ’t Zwanegat. Dit is een industrieterrein waarop bedrijfspanden en gecombineerde woon-werkpanden gebouwd zijn.

Het bedrijfspand bestaat uit twee verdiepingen van elk ca. 215 m² en een bedrijfshal van 200 m². Op de verdieping is separaat (directie)kantoor en een kantoortuin,...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit representatieve bedrijfspand, gelegen op een zichtlocatie op industrieterrein ’t Zwanegat. Dit is een industrieterrein waarop bedrijfspanden en gecombineerde woon-werkpanden gebouwd zijn.

Het bedrijfspand bestaat uit twee verdiepingen van elk ca. 215 m² en een bedrijfshal van 200 m². Op de verdieping is separaat (directie)kantoor en een kantoortuin, voorzien van airconditioning. Op de begane grond zijn meerdere ruimtes gebruikt voor ontwikkelingen, assemblage, reparatie, showroom en vergaderingen. Dit deel is voorzien van vlakke plavuizen en systeemwanden waardoor ruimtes anders ingedeeld kunnen worden. De bedrijfshal heeft een overheaddeur, een gasheater en heeft een maximale vloerbelasting van 1.500 kg/m².

Het bedrijventerrein is via de provinciale Rondweg N285 goed bereikbaar vanaf Rijksweg A17
(Bergen op Zoom – Moerdijk), ook Rijksweg A16 is in de nabijheid.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, sectie I, nummer 2632, groot 10 are 75 centiare.

Indeling
Ca. 215,31 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de begane grond, bestaande uit de hoofdentree met meterkast, werkkast, showroom, nabij de trap een pantryblok, dubbele toiletruimte met voorportaal, kantoorvertrek, spreekkamer en drie vertrekken die voorheen in gebruik waren bij de afdeling ontwikkeling, als voorraadruimte en als werkplaats voor elektronica.

Ca. 200,00 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, dubbele toiletgroep met voorportaal, archiefruimte, directiekantoor en een grote open kantoortuin.

Ca. 196,49 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met een overheaddeur aan de zijde van zijstraat Looierij. De loods is ontworpen met een stramienmaat van 5 meter (hart op hart) en is 4 stramienen lang en 2 stramienen breed.

14 Gemarkeerde parkeerplaatsen op het voorterrein.

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- bedrijfshal voorzien van betonvloer, vloerbelasting bedrijfshal 1.500 kg/m²;
- verwarming via gasgestookte luchtverhitter in de bedrijfshal;
- elektrisch bedienbare overheaddeur afmeting circa 4,00 x 4,20 meter;
- opgebouwde verlichtingsarmaturen in de bedrijfshal;
- verlaagde systeemplafonds in de kantoren met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
- data aansluitingen in de wand opgenomen;
- tegelvloer op de begane grond;
- pantryblok bestaande uit een kunststof inrichting met vijf onderkasten, vier bovenkasten, voorzien van witte fronten, een antraciet werkblad en een ingebouwde koelkast;
- plafondairco in de kantoren op de verdieping;
- verwarming in de kantoren via gasgestookte cv-installatie met radiatoren;
- sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk tot aan het plafond en wit sanitair;
- buitengevel van het kantoor uitgevoerd in een frisse betonmoduulsteen;
- buitenverlichting;
- aanrij beveiliging aan de buitenzijde en binnenzijde bij de overheaddeur.
- elektronisch inbraakalarmsysteem;

Huurprijs
Bedrijfsruimte: € 50,-- per m² per jaar.
Kantoor: € 70,-- per m², per jaar.
Parkeerplaatsen: € 200,-- per plaats, per jaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. en te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 495.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde ''opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings¬plan: "Zevenbergen Oost", vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 december 2010.

Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijventerrein”

De voor “Bedrijventerrein” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsdoeleinden die staan vermeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regels, met daaraan ondergeschikte kantoordoeleinden en productiegebonden detailhandel.
b. het uitoefenen van de ten tijde van de ter inzage legging van dit bestemmingsplan bestaande bedrijfsdoeleinden onder milieucategorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van categorie 4’.
c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met autowasstraat, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’.
d. een vulpunt lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘vulpunt lpg’
e. bedrijfsverzamelgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein bedrijfsverzamelgebouw’;
f. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’.
g. detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel volumineus’.
h. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’.
i. ondergeschikte horeca uit ten hoogste horecacategorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’.
j. opslag en uitstalling.
k. voet- en fietspaden.
l. groenvoorzieningen.
m. waterhuishoudkundige doeleinden.
n. parkeervoorzieningen.
o. laad en losvoorzieningen.
p. nutsvoorzieningen.

Voor onderhavig perceel zijn in de plankaart geen nadere aanduidingen opgenomen, waarmee de functies genoemd onder b tot en met i op deze locatie niet mogelijk zijn.

Op basis van de specifieke gebruiksregels valt voorts op te maken dat:
- het maximale bebouwingspercentage bedraagt 75%;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter;
- gebouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak;
- de afstand tot zijdelingse erfgrenzen bedraagt minimaal 3 meter.

Onderhavig complex is aan de noord- en oostzijde gerealiseerd aan de grens van het bouwvlak en aan de zuid- en westzijde op circa 3 meter uit het belendende perceel, waarmee de opstallen niet kunnen worden uitgebreid.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 02 januari 2017.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Industrieweg 14 A
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1075 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 196 m²
Kantoor oppervlakte 415 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.99
Energielabel einddatum 2022-11-05
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.