Object
Verhuurd

IJsselmeer 32, Zwijndrecht 3332 EX Zwijndrecht

3332 EX Zwijndrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is de kantoorruimte / commerciële ruimte / maatschappelijke ruimte gelegen op de begane grond aan de doorgaande weg (de Laan van Walburg), alsmede een kantoorunit op de derde verdieping, onderdeel uitmakende van het kantorencomplex “De Poort van Walburg”.

Het gebouw beschikt over een ruime bestemming (gemengd-3), waardoor vele soorten gebruik zijn toegestaan....

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is de kantoorruimte / commerciële ruimte / maatschappelijke ruimte gelegen op de begane grond aan de doorgaande weg (de Laan van Walburg), alsmede een kantoorunit op de derde verdieping, onderdeel uitmakende van het kantorencomplex “De Poort van Walburg”.

Het gebouw beschikt over een ruime bestemming (gemengd-3), waardoor vele soorten gebruik zijn toegestaan. Het gebouw is daardoor bestemd om te worden gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen, kantoren, dienstverlening, volumineuze detailhandel, showrooms en horeca dat valt onder categorie B zoals opgenomen in de lijst van Horeca-activiteiten.

In het gebouw zijn diverse gebruikers gevestigd. Het betreft een mix van zakelijke- en particuliere dienstverleners en zorggerelateerde partijen. Voorbeelden van partijen die reeds in het gebouw gevestigd zijn, zijn de Hypotheker, een ingenieursbureau, CZ Groep Zorgverzekeringen, Waltmann makelaars, een tandarts en Stichting Koel.

Het complex is representatief en goed onderhouden en is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Via de Koninginneweg is er een directe verbinding met de Rijksweg A16 (Rotterdam / Antwerpen) en het complex is gelegen op ca. 10 minuten loopafstand van het treinstation van Zwijndrecht. Per 1 juli 2016 is het betaald parkeren komen te vervallen en is de volledige parkeervoorziening rondom het complex en achtergelegen winkelcentrum gratis.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie A, nummer 6119, gedeeltelijk.

Indeling
Laan van Walburg 2
Ca. 209 m² Kantoor- / maatschappelijke ruimte gelegen op de begane grond;

IJsselmeer 32-36
Ca. 291 m2 Kantoor- / maatschappelijke ruimte gelegen op de derde verdieping,
4 gemarkeerde parkeerplaatsen op het achterterrein.

De bovenstaande oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat die is opgesteld door Royal HaskoningDHV d.d. 13 oktober 2016 en kan worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
De kantoorruimte/ commerciële ruimte op begane grond met een eigen entree aan de Laan van Walburg, zal in overwegend casco staat, vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd. In overleg is een ander opleveringsniveau bespreekbaar.

De kantoorruimten op de verdiepingen zullen in huidige staat, vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd, voorzien van de volgende voorzieningen:

- verlaagd systeemplafond;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen,
- noodverlichting,
- mechanische ventilatie met uitblaasopeningen via de verlichtingsarmaturen,
- damestoiletgroep (gedeeld gebruik),
- herentoiletgroep (gedeeld gebruik),
- personenliftinstallatie,

Huurprijs
Kantoorruimte begane grond: € 125,-- per m² per jaar
Kantoorruimte verdiepingen: € 100,-- per m² per jaar
Parkeerplaatsen: € 375,-- per parkeerplaats per jaar

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW, verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg nader te bepalen.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard model verhuurder, gebaseerd om het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Bijkomende kosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:

Verhuurder brengt aan huurder een verrekenbaar voorschot in rekening ter grootte van
€ 30,-- per m² per jaar, exclusief B.T.W. op basis van voorschot en nacalculatie, te voldoen bij vooruitbetaling per maand, voor de navolgende leveringen en diensten:

- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie;
- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud luchtbehandelingsinstallatie;
- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de buitenzonwering;
- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);\
- Jaarlijkse inspectie en keuring liftinstallatie;
- Inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- Periodiek terrein- en groenonderhoud;
- Periodieke glasbewassing buitenzijde;
- Periodieke gevelreiniging (1 x in de 3 jaar);
- Onderhoud en abonnement brandmeldinstallatie;
- Onderhoud bewegwijzering;
- Levering en gebruik van de nutsvoorzieningen gas, water en elektra (in het gehuurde);
- Levering en gebruik van de nutsvoorzieningen water en elektra (algemeen);
- alle werkzaamheden die door Verhuurder namens huurders worden verricht en die conform artikel 13 van de Algemene bepalingen ten laste van Huurder komen;
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de telefoon en internet.

Kosten van leveringen en diensten, inclusief nutsverbruik en vastrecht, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van het gehele gebouw aan Huurder doorbelast.

Datum en wijze van oplevering
In overleg.

Bestemming
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Winkelcentrum Walburg” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 8 april 2014.

Op grond van artikel 8 van de regels van het bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: “Gemengd”- 3” met als dubbelbestemming, Waarde Archeologie – 5”.

De voor Gemengd – 3” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen;
b. kantoren;
c. dienstverlening;
d. volumineuze detailhandel;
e. showrooms;
f. horeca in categorie B zoals opgenomen in de Lijst van Horeca-activiteiten (bijlage 2 bij de regels);

al dan niet in combinatie met elkaar, met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

De functie genoemd onder f. wordt volgens bijlage II bij het bestemmingsplan in de “Toelichting Lijst van Horeca-activiteiten” nader gedefinieerd als volgt “Categorie B” Restaurant (bistro, eetcafé, grand café). Het accent ligt op de verstrekking van maaltijden voor consumptie ter plaatse.

De gemeente Zwijndrecht heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, genaamd “Walburg”. Als dit nieuwe bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht en goedgekeurd door de Provincie Zuid Holland, zal de enkelbestemming van de locatie worden “Gemengd” worden met méér functie-aanduidingen dan voorheen, namelijk de volgende:

- specifieke vorm van detailhandel – showroom
- specifieke vorm van detailhandel – volumineuze detailhandel
- specifieke vorm van horeca – categorie B
- wonen uitgesloten

De in het ontwerp bestemmingsplan voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten' niet zijn toegestaan;
b. kantoren, met dien verstande dat kantoren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet-woonfuncties op de verdieping uitgesloten' uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan;
c. (medische) dienstverlening, met dien verstande dat deze functies ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - niet-woonfuncties op de verdieping uitgesloten' uitsluitend op de begane grond is toegestaan;
d. wonen, uitsluitend op de verdieping en met dien verstande dat wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' niet is toegestaan;
e. aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven;
f. detailhandel in combinatie met ondergeschikte horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
g. horecabedrijven in categorieën A en B zoals opgenomen in de Lijst van Horeca-activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - categorie B';
h. showrooms, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - showroom';
i. volumineuze detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';

De status van het bestemmingsplan is per peildatum juli 2017 nog “ontwerp”. Het ontwerp is gepubliceerd op 07 december 2016

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres IJsselmeer 32
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumwijkwinkelcentrumin woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 291 m²
Oppervlakte in units vanaf 291 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen inbouwarmaturenliftensysteemplafondtoilet
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.