Object
Verkocht

Cornelis Lelystraat 12, Dordrecht 3316 ET Dordrecht

3316 ET Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit relatief jonge en moderne bedrijfscomplex dat is gerealiseerd omstreeks het jaar 2002. Het complex is centraal gesitueerd op bedrijventerrein Amstelwijck West en is gelegen nabij de afrit van de rijksweg A16.

Bedrijventerrein Amstelwijck West betreft een gemengd bedrijventerrein met een veelzijdigheid aan type bedrijven, zowel grootschalige...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit relatief jonge en moderne bedrijfscomplex dat is gerealiseerd omstreeks het jaar 2002. Het complex is centraal gesitueerd op bedrijventerrein Amstelwijck West en is gelegen nabij de afrit van de rijksweg A16.

Bedrijventerrein Amstelwijck West betreft een gemengd bedrijventerrein met een veelzijdigheid aan type bedrijven, zowel grootschalige productiebedrijven als kleinschalige zelfstandigen zonder personeel zijn op het terrein gevestigd.

Het complex beschikt over gunstige verhoudingen, waardoor het geschikt is voor tal van gebruiksdoelen. Het complex leent zich voor zowel opslag- als voor productiedoeleinden en is bij uitstek geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar buitenopslag. Het gehele terrein dat is gelegen rondom het gebouw is verhard en is volledig omheind.

Het complex is thans nog in gebruik bij PostNL als postsorteercentrum. PostNL is voornemens om het complex t/m december 2019 in eigen gebruik te houden (met kans op verlenging), doch is bereid om eerder te verhuizen mocht er zich een koper aandienen die het pand voor eigen gebruiksdoeleinden aan wil gaan wenden. Ook behoort het tot de mogelijkheden dat PostNL het pand nog enige tijd terug huurt van een opvolgend eigenaar, tegen een nog nader te bepalen marktconforme huur. Kortom alle mogelijkheden zijn bespreekbaar !

Naast dat het object is gelegen direct langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda) is het object tevens gelegen nabij de provinciale weg de N3. De N3 is de verbindingsweg tussen de rijkswegen A16 en A15 (Rotterdam-Nijmegen). Beide wegen geven aansluiting op de provinciale weg de N217. Dit is de verbindingsweg tussen de gemeente Dordrecht en de Zuid Hollandse Eilanden waarin ter hoogte van ’s-Gravendeel een toltunnel is opgenomen.

Bedrijventerrein Amstelwijck West is een modern deel van de westelijke industriezone van Dordrecht, die bestaat uit het Zeehavengebied en de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en III. Het is de vestigingsplaats van onder andere bouw en aannemingsbedrijf Van Wijnen West, Staples Office Center, Assurantie Bemiddeling Wegtransport, A.A.S. Dubbeldam Autoschade herstel en Lasaulec technische groothandel.

Bedrijventerrein Amstelwijck West is middels een busverbinding bereikbaar vanaf het treinstation Dordrecht Centrum en Dordrecht Zuid. De bushalte ligt op loopafstand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 9839, groot 40 a en 30 ca.

Indeling
Ca. 910 m² bedrijfsruimte met overheaddeur aan de straatzijde, expeditieruimte en een strook kozijnen in de buitengevel;
Ca. 599 m² ingebouwde overige ruimte, bestaande uit drie kantoorvertrekken, kantineruimte, technische ruimte en een garderobe met toiletten;
Ca. 295 m² toerekenbaar buitenterrein.
51 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
- noodverlichting;
- kantineruimte met keukenvoorzieningen;
- kabelgoten met databekabeling;
- verlaagd systeemplafond;
- airconditioning in de serverruimte;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- isolerende beglazing;
- brandpreventiemiddelen;
- geluidsinstallatie;
- verwarming d.m.v. centraal verwarmingsysteem met radiatoren.

Bedrijfsruimte:
- lichtstraten;
- verwarming d.m.v. heaters;
- glad afgewerkte betonvloer;
- overheaddeur, afmeting 4,00 x 4,50 m;
- vrije hoogte ca. 4 m¹;
- vloerbelasting ca. 1.000 kg/m²;
- optimaal geïsoleerd;
- krachtstroomaansluitingen;
- fietsenstalling;
- afsluitbaar buitenterrein.

Koopsom
€ 1.100.000,-- kosten koper, vrij van BTW.

Zekerheidsstelling
Binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst door koper zal er verzocht worden om een zekerheidsstelling ter grootte van 10% te storten bij de notaris.

Koopovereenkomst
Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief een anti-speculatiebeding en een volumewinstclausule.

Omzetbelasting
Er zal vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In de huidige staat.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf” met de nadere aanduiding “Dubbelbestemming: Archeologie – 3”

De voor ‘’Bedrijf’’ bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven (niet op onderhavig perceel);
c. horeca (niet op onderhavig perceel);
d. detailhandel (niet op onderhavig perceel);
e. verkooppunt motorbrandstoffen (niet op onderhavig perceel);

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- detailhandel is niet toegestaan;
- maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd;
- de maximale bouwhoogte is 10 meter;
- het meest noordelijke deel van het perceel mag worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 (de grens ligt ongeveer op de grens tussen de kantoorruimte en de bedrijfsruimte);
- het meest zuidelijke deel van het perceel mag worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
- het complex is gesitueerd op een gezoneerd bedrijventerrein;
- risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

Afwijken van de gebruiksregels:
Het college van Burgemeester en wethouders kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4.8 voor het toestaan van overige kantoorfuncties met dien verstande dat:

1. afwijkend kantoorgebruik uitsluitend is toegestaan voor:
a. bedrijfsgebonden kantoorfuncties ten behoeve van andere binnen het plangebied gevestigde bedrijven;
b. functiegebonden kantoren, die hun diensten uitsluitend of in overwegende mate aanbieden aan binnen het plangebied gevestigde bedrijven;

2. afwijking uitsluitend is toegestaan voor:
a. bestaande leegstaande kantoorruimte die gebouwd en gebruikt is als bedrijfsgebonden kantoor en door reorganisatie of vertrek buiten gebruik is geraakt;
b. tot een oppervlakte van ten hoogste 50% van de bij een bedrijf aanwezige bruto kantoorvloeroppervlakte, met een maximum van 3.000 m²;

Bijzonderheden I
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Bijzonderheden II
Kandidaten dienen goedkeuring te ontvangen van de directie van PostNL Real Estate, voordat er tot overdracht kan worden overgegaan.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Cornelis Lelystraat 12
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4030 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 910 m²
Kantoor oppervlakte 599 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.