Object
Verhuurd

Brugge 24, Barendrecht 2993 LB Barendrecht

2993 LB Barendrecht

Omschrijving

Algemeen
Een zeer representatief bedrijven verzamelcentrum, voorzien van eigen
parkeergelegenheid, op een uitstekend bereikbare locatie op Bedrijvenpark Vaanpark I te
Barendrecht, direct onder de rook van Rotterdam.

Ligging en bereikbaarheid
De bereikbaarheid per auto is uitstekend. Barendrecht Business Boulevard ligt direct langs rijksweg A29 (Rotterdam-Zierikzee-Roosendaal) aan de afslag...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Een zeer representatief bedrijven verzamelcentrum, voorzien van eigen
parkeergelegenheid, op een uitstekend bereikbare locatie op Bedrijvenpark Vaanpark I te
Barendrecht, direct onder de rook van Rotterdam.

Ligging en bereikbaarheid
De bereikbaarheid per auto is uitstekend. Barendrecht Business Boulevard ligt direct langs rijksweg A29 (Rotterdam-Zierikzee-Roosendaal) aan de afslag Barendrecht. Via de "Ring rond Rotterdam" (rijksweg A15/A16/A20) heeft u een snelle aansluiting op de belangrijkste autowegen die u met de rest van Nederland verbinden.

Bedrijvenpark Vaanpark ligt ten westen van Rijksweg A29 en maakt deel uit van de Vinex-locatie Carnisselande. Naast voldoende huisvestingsmogelijkheden zal er sprake zijn van een hoog voorzieningenniveau. Barendrecht Business Boulevard ligt op een steenworp afstand van het wijkwinkelcentrum Carnisselande dat ook als eindhalte van de tram dienst doet. Een comfortabele vorm van openbaar vervoer die u op snelle wijze naar Rotterdam brengt.

Indeling
Ca. 145 m² bedrijfsruimte
Ca. 190 m² kantoorruimte
5 Parkeerplaatsen

Huurprijs
€ 2.825,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten

Huurindexering
Jaarlijks voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Minimaal 3 jaar met een verlengingsperiode van 3 jaar.

Servicekosten
Huurder is een voorschot bedrag ad € 6,00 per m² per jaar te vermeerderen met BTW op
basis van nacalculatie verschuldigd.

De servicekosten hebben betrekking op de navolgende leveringen en diensten (niet limitatief):
- glazen wassen buitenzijde;
- glasverzekering;
- onderhoud technische installaties;
- onderhoud overheaddeuren;
- onderhoud groenvoorziening en parkeerterrein;
- bijdrage collectieve beveiliging bedrijfsterreinen ex artikel 14 van de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Barendrecht;
- eventuele overige nader te bepalen leveringen en diensten;
- administratiekosten (5%).

Huurgarantie
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Staat van oplevering
Bedrijfsruimte
- Monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 2.000 kg/m²;
- Vrije hoogte 5,20 meter, respectievelijk 4,20 meter;
- Handbedienbare overheaddeur (2,80 x 4,00 m1 b x h);
- Tussenunits voorzien van daklichten;
- Verwarming door middel van een gasgestookte heater;
- Verlichting door middel van TL-verlichtingsarmaturen.

Kantoorruimte
- Hoogwaardig gevelaanzicht;
- Representatieve entree;
- Betegeld dames en herentoilet op de begane grond;
- Pantry op de begane grond;
- Centrale verwarming door middel van radiatoren;
- Mechanische ventilatie;
- Systeemplafonds met ingebouwde T.L.-verlichtingsarmaturen;
- vloerbelasting: begane grond 2.000 kg/m²;
1e verdieping 300 kg/m²;
- Betonnen trap naar de verdieping;
- Kabelgoten ten behoeve van elektra, telefonie- en computer-bekabeling.

Oplevering
1 januari 2018, eventueel in overleg.
Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad voor
Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en
ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan ‘Vaanpark’ van de Gemeente Barendrecht d.d. 2 april 2013.

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor groothandelsbedrijven, perifere detailhandel en bedrijven die genoemd worden in de categorieën 1 t/m 3 van Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel die daarin niet worden genoemd, maar naar hun aard daarmee gelijk zijn te stellen, met dien verstande dat:
a. kantoren als niet-zelfstandig onderdeel van een bedrijf, waarbij per bedrijfskavel het kantoorgedeelte ten hoogste 50% van het bedrijfsvloeroppervlak bedraagt, zijn toegestaan tot een maximum van 2.000 m2;
b. kantoren zijn toegestaan met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 750 m2 per vestiging;
c. de vestiging van inrichtingen waarop artikel 41 van de Wet Geluidhinder van toepassing is niet is toegestaan;
d. BEVI-inrichtingen niet zijn toegestaan;
e. detailhandel niet is toegestaan, behoudens als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsvoering;
f. voldaan wordt aan het gemeentelijke parkeerbeleid.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Nevenfuncties Bedrijfsruimte
Bouwjaar 2000
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Brugge 24
Plaats Barendrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 145 m²
Kantoor oppervlakte 190 m²

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.